Trong Cao

@trongcao_vodoi

Viet Nam, BMT

Institution: ND - BMT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CNMARBLE KBUILD MOVIES NOIXICH QBSELECT VBOARD
ADS COIN34 KCOIN MPILOT NTPFECT QBSEQ VCOLDWAT
AMSSEQ COLLECT KDEL MPRIME NTSEQ QBSQUARE VCOWCAR
ANT COLOREC KDIFF MPRIME1 NTTREE QBSTR VCOWFLIX
ASSIGN1 COMNET KINV MSE06H NUMCON QBTICKET VDANGER
AUCTION COND KMEDIAN MSE07B OPTCUT QMAX VECTOR
AZNET COUNTCBG KMIN MSTICK ORDERSET QMAX2 VKNIGHTS
BALLGMVN COUNTPL KPLANK MTCBHT ORGAN QTGIFT1 VMATRIX
BARIC COWGIRL KQUERY MTREE PALDR QTSEQ VMAZE
BARICAVN CRATE KSEQ1 MTWALK PALINY QUEENNB VMCANDLE
BASEH CRITICAL KVIP MULONE PARIGAME REFORM VMGOLD
BEADSNB CRUELL LATGACH NBFA PBCDEM REVAMP VMMTFIVE
BESTSPOT CRUELL2 LCS2X NBFM PBCDIV ROADS VMQUABEO
BFCHAL CTF LEM NCOB PBCGANGS ROBOCON VMRESTO
BGMAGIC CTNBULLS LEM1 NDCCARD PBCPOINT ROTATION VMRR
BGMINE CTNEWS LEM2 NEAREST PBCSEQ SAFENET2 VMSORT
BIGNUM CTREE LEM3 NETACCEL PBCWATER SEARCH VMST
BINLADEN CWAY LEM5 NHREMIND PBCWRI SEARCH1 VMSUBSTR
BLGEN DHCAT LINEGAME NKABD PCIRCLE SHHV VMUNCH
BLOPER DHEXP LIQ NKBM PCYCLE SKFIB VNCUT
BONES DHRECT LIS NKBUILD PERIODNB SKWLTH VNEMPIRE
BONUS DHSERV LNACS NKBUS PHEPNHAN SPSEQ VOCACTUS
BONUS13 DQUERY LOTT NKCABLE PIZZALOC STABLE VODIVIDE
BRIDGES DTDOI LQDGONME NKCARD PNUMBER STMERGE VOGAME
BWPOINTS DTGAME LSFIGHT NKCITY POST STNODE VOLAND
C11BC2 DTKSUB LUBENICA NKCNT1 POST3 STRANGE VOLIS
C11BEAU DTTUI1 M00PAIR NKDIVSEQ POTATO SUBSTR VOMOVREC
C11CAVE ELEVATOR MATCH1 NKEDIT POWER SUM3 VOSHANDL
C11CUT FIRS MAUGIAO NKGUARD PRAVO SWAPB VOSMAXK
C11ID FLOYD MAXARR1 NKH PTQMSEQ TAYTRUC VOSRTRI
C11KM FSELECT MAXARR2 NKINV PTRANG TEST VOSSEVEN
C11PAIRS FWATER MAXARR3 NKJUMP PTREE TFIELD VOSTOUR
C11PINES GRAPH_ MAXCUB NKLEAGUE PVOI14_1 THEME VOSTR
C11PIPI GSS MBEEWALK NKLETTER PVOI14_3 TJALG VOSTRAVL
C11PNUM HAF1 MBLAST NKLINEUP PVOI14_4 TOTALODD VOSTRIBO
C11PRIME HAM12 MBUS NKLUCK PWALK TOURS13 VOTREE
C11ROOKS HBT1D MCHAOS NKMAXSEQ PWRFAIL TRAFFICN VPDOMINO
C11SEQ HBTLAST MCIRGAME NKNUMFRE QBBISHOP TRAVEL12 VRATF
C11SEQ3 HEAP1 MCITYHAL NKONEARC QBBUILD TREAT VSTEPS
C11SUM HELPPM MDIGITS2 NKPALIN QBCIRARC TREELINE WCALC
C11TOUCH HIREHP MDOLLS NKPATH QBDIVSEQ TRILAND WEATHER
C11TRCNT HIWAY MEO NKPOLY QBGAME TTRAVEL WORDCNT
CAPITAL HSPC14A MESSAGE NKPOS QBHEAP TTRIP XAYNHA
CAR HSPC14H METERAIN NKRACING QBHV TWOSUM XMAS
CBUYING HSPC14I MINCUT NKREZ QBMARKET UPGRANET XUCXAC
CENTRE28 HSPC14J MINK NKSEQ QBMAX V11STR YUGI
CHATCHIT HSPC14L MINROAD NKSGAME QBMSEQ V11WATER
CHEAT INCVN MIXUP2 NKTABLE QBMST V8ORG
CHEER INSUL MLASERP NKTEAM QBPAL V8SCORE
CHESSCBG IOIBIN MMASS NKTICK QBRECT VBF1
CLOCK ITREE MMAXPER NKTREE QBROBOT VBF2
CMP KAGAIN MOVE12 NKTRIO QBSCHOOL VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.