TranSonVietGoldIOI2021 (VietCT)

@transonviet

Viet Nam, Hà Nội

Institution: CSP

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT CRUELL KDIFF MELE3 NKSTEP QBMARKET SPSEQ
AREA CRYPTKEY KGSS MINROAD NKTARDY QBMAX STMERGE
AZNET CUTSEQS KINGDOM MMAXPER NKTEAM QBPAL STONE1
BARIC DEMSO KMEDIAN MPILOT NKTICK QBRECT SUBSTR
BGBOARD DHFUNC KMIN MPRIME1 NKTREE QBROBOT TJALG
BGTRAVEL DIVSEQQ KPLANK MTOTALF NTPFECT QBSCHOOL TOPALIN
BILL DQUERY KQUERY MTWALK NTSEQ QBSEGPAR TPCPPLAR
BINLADEN DRASHOOT KQUERY2 NDCCARD NUCLEAR QBSELECT TREELINE
BINPACK DTKSUB KSEQ1 NK2MFS NUMBERS QHROAD TWO
BONUS DTTUI2 KTREEC NKBUS ONBRIDGE QMAX TWOSUM
BOXES FERRIES LATGACH4 NKCABLE PAGAIN QMAX2 VCOWFLIX
C11CAVE FMATCH LCS2X NKCARD PALINX QTDIVSEQ VNEMPIRE
C11CIR FSELECT LEM2 NKCNT1 PALINY QTREE3 VOBIGNUM
C11CUT FWATER LEM3 NKCOMP PARIGAME QTSEQ VODIVIDE
C11GENIE GRAPH_ LIQ NKDEC PBCDEM QUAD VOGCDSUM
C11KM HAF1 LIS NKFLOW PBCDIV QUEENNB VOLIS
C11PRIME HAM12 LIS2VN NKINV PBCFIBO RBULL VOSLIS
C11SEQ3 HBTLCA LNACS NKLINEUP PBCGANGS REFORM VOSMAXK
C11SUM HEADQRT LQDDIV NKLP PERC REVAMP VOSSEVEN
CARDS HIREHP LSFIGHT NKLUCK POST RIDDLE VOSTR
CATGO INCVN LTPMSEQ NKMAXSEQ PTQMSEQ SAFENET2 VOTREE
CENTRE28 INTEGER7 LUBENICA NKMINERS PTRANG SEARCH VOXOR
CHEAT JEDNAKOS M00PAIR NKNUMFRE PVOI14_2 SEARCH1 VPARTSUM
CHEER JOBSET MATCH2 NKPALIN PVOI14_3 SEC VSTEPS
COMPUTER KAGAIN MAUGIAO NKPANO PWALK SETNJA VWORDPOW
COWGIRL KBUILD MAXNUM NKSEV QBDIVSEQ SHHV XOINC
CP KCOIN MCOINS NKSGAME QBGAME SKPV15_5 YUGI
CREC01 KDEL MDIGITS2 NKSP QBHEAP SMAX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HUGEKNAP NKTEST TWINSNOW VMDAOBIT
NEAREST TORCH VBGRASS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.