Vu Tran Nhat

@trannhatvu

Viet Nam, Phu Ly

Institution: THPT Chuyên Biên Hòa

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT C11CAVE DPER LQDGONME NKCABLE POWER STONE1
ACMNB C11COMP DQUERY LTPMSEQ NKCITY PTQMSEQ STRANGE
ADS C11CUT DTDOI LUBENICA NKDIVSEQ PTRANG SUBSTR
AIRCTRL C11DOLL DTKSUB M00PAIR NKFLOW PTREE SUMXOR
ALLOW C11GAR DTTUI1 M3TILE NKGUARD PVOI14_2 TFIELD
AMSSEQ C11GENIE ELEVATOR MATCH1 NKINV PVOI14_4 TGPASCAL
ANT C11HUM EQSTR MAUGIAO NKJUMP PWALK TJALG
AREA C11ID ETF MAXARR1 NKLEAVES QBBISHOP TORCH
ASSASSIN C11PAIRS FFLOW MAXNUM NKLETTER QBDIVSEQ TOURS13
AUCTION C11PNUM FINDNUM MBLAST NKLINEUP QBGAME TREAT
AVLBIT C11PRIME FIRS MCONVOI NKMAXSEQ QBHEAP TWO
AZNET C11SEQ FLOYD MDIGITS2 NKMOBILE QBHV V11WATER
BALLGMVN C11STR2 FWATER MDOLLS NKNUMFRE QBMAX V8ORG
BAOVE C11TCT GCDSUM MESSAGE NKONEARC QBMSEQ V8SCORE
BARIC CAR GRAPH_ MINCOST NKPALIN QBMST VBF1
BARICAVN CATALAN GSS MINK NKPARITY QBPOINT VBF2
BASEH CBUYING HAOI5000 MINROAD NKPATH QBRECT VBGRASS
BCDIV CENTRE28 HEAP1 MIXUP2 NKRACING QBROBOT VCOLDWAT
BCHESS CHAIN2 HIREHP MMASS NKREZ QBSCHOOL VCOWFLIX
BEADSNB CHATCHIT HSPC14J MMAXPER NKSEQ QBSELECT VDANGER
BESTSPOT CHNREST INCVN MPILOT NKSET QBSEQ VECTOR
BFCHAL CMP INSUL MPRIME NKSGAME QBSQUARE VMSALARY
BGBOARD COIN34 IOIBIN MRECAMAN NKSTEP QBSTR VMSORT
BGMAGIC COLOREC ITREE MSE07B NKTARDY QBTICKET VMSUDOKU
BGMINE COUNTCBG JOBSET MSTICK NKTEAM QMAX VMUNCH
BIGNUM COUNTPL KAGAIN MTOTALF NKTICK QMAX2 VO17XXX
BILL COWGIRL KINV MTREE NKTOSS QTREE3 VODONCAY
BINARY CRATE KMIN MTRIAREA NOIXICH QTREEV VOGCDSUM
BINARY2 CTNBULLS KPLANK MTWALK NTSEQ QTREEX VOSFENCE
BINLADEN CTNOWN KQUERY MULONE NUMCON QTSEQ VOSSEVEN
BINPAL CTREE KRECT MYSTERY ONE4EVER RBULL VPHRANK
BINTREE CUTSEG LATGACH NBFA PALINY REFORM VRATF
BOB CWAY LATGACH4 NBFD PARIGAME ROADS VSTEPS
BONES DAMAGE LCS2X NDCCARD PATULJCI ROBOCON WAVE
BONUS DBMS LEM3 NETACCEL PBCDIV ROTATION WEATHER
BWPOINTS DHCIRCUI LINEGAME NHREMIND PBCSEQ SEQ198 WINCHK
C11ANT DHEXP LIQ NK05MNIM PCIRCLE SHHV WORDCNT
C11BC1 DHFRBUS LIS NK2MFS PNUMBER SPSE XMAS
C11BC2 DHLOCO LIS2VN NKABD POST SPSEQ
C11BC3 DHTRIMI LITES NKBM POST3 STABLE
C11BEAU DIGIT0 LNACS NKBUS POTATO STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER COLORECT EGG GROUP LCA SPSUM
CHEAT CRECT FMATCH HSPC14L SPBINARY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.