Thuc Dinh

@timxad

Viet Nam, Hanoi

Institution: FPT University

Math, algorithms

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CRATE INSUL MCITYHAL NKGIFTS POST SUPERSUM
ANT CREC01 INTEGER7 MCLEAN NKGUARD POST2 TABLIC
AREA CRUELL IOIBIN MCOINS NKH POST3 TCDFZ
AUCTION CRUELL2 JACOBI MDIGITS NKINV POTATO THREE
BASEH CTF KAGAIN MDIGITS1 NKJUMP POWER TJALG
BCDIV CTNBULLS KCOIN MDIGITS2 NKLAND PRAVO TOPALIN
BESTSPOT CTNEWS KDEL MDOLLS NKLEAGUE PTQMSEQ TOTALODD
BFCHAL CTNOWN KGSS MEDIAN NKLETTER PTRANG TPINCD
BINARY2 CTREE KINV MEO NKLINEUP PWALK TRAVEL12
BINLADEN CVPDROME KMIN MESSAGE NKLP PWRFAIL TREAT
BONES CWAY KMIX METERAIN NKMAXSEQ PYRAMID2 TRICIR
BONUS DANCING KPLANK MINK NKMINES QBBISHOP TRILAND
BOSS DIGIT KQUERY MINMOVE NKMOBILE QBBUILD TRIPOD
BRIDGES DIGIT0 KSEQ1 MIXUP2 NKNUMFRE QBCOND TRIPOD2
BWPOINTS DIGITS88 KSPREE MKUHAR NKPALIN QBGAME TWINSNOW
C11BC1 DISNEY1 KTUAN MLASERP NKPOLY QBHEAP TWO
C11CAL DISNEY2 LASCALE MMASS NKPOS QBHV V11WATER
C11DOLL DIVSEQQ LATGACH MMATRIX NKRACING QBMSEQ V8ORG
C11GENIE DQUERY LATGACH2 MMAXPER NKREZ QBMST V8SCORE
C11HUM DTDOI LATGACH4 MMMGAME NKSEQ QBPAL VBF1
C11ID DTGAME LEM MMOD29 NKSEV QBPOINT VBF2
C11KM DTKSUB LEM1 MNE07 NKSGAME QBRECT VBGRASS
C11ROOKS DTTUI1 LEM2 MNERED NKSP QBSCHOOL VBOARD
C11SEQ EGG LEM3 MOVIES NKSTEP QBSELECT VCOLDWAT
C11SEQ3 EQSTR LEM5 MPILOT NKTEAM QBSEQ VCOWFLIX
C11STR2 EQUTRI LEM6 MPOLEVAL NKTICK QBSQUARE VDANGER
C11TRCNT ETF LEM7 MPRIME NKTOSS QBSTR VECTOR
CAR FASTEXPR LINEGAME MPRIME1 NKTREE QBTICKET VKNIGHTS
CATALAN FBRICK LIQ MRECAMAN NKTRIO QMAX VMRR
CATGO FIBVAL LIS MSE06H NOIXICH QTBIT VMSORT
CBUYING FINDNUM LKNIGHT MTRIAREA NSP QTSEQ VMSWAP
CHAIN2 FIRS LNACS MTWALK NTSEQ QUAD VMUNCH
CHATCHIT FLOYD LQDFROG MULONE NUMBER RABGAME VNCUT
CHEAT FWATER LQDGONME MVECTOR NUMBERS RABGAME1 VNEMPIRE
CHESSCBG GAME3112 LQDRECT MYSTERY NUMCON RIDDLE VOLIS
CINEMA GCDSUM LSTTCD2 MZVRK ONE4EVER ROCKS VRATF
CLOCK GPMB LTPMSEQ NBFA OPTCUT ROTATION VSTEPS
CMP GPT LUBENICA NBFD PAGAIN SBOOST VUKVN
CNMARBLE GSS LUCKYNUM NBFM PALINY SEARCH VWORDPOW
COIN34 HAF1 LUYTHUA2 NEAREST PARIGAME SEC WAVE
COLLECT HAM12 M00PAIR NEWJ PBCDEM SHCH WCALC
COLOREC HEADQRT M3TILE NICEQUAD PBCDIV SNAD WEATHER
COMMAND HEAP1 MAJSTOR NK05DSRT PBCFIBO SNSEQ WORDCNT
CON HELPPM MAXARR1 NK05MNIM PBCISPIS SPBINARY WS
COND HINHTHOI MAXARR2 NK2MFS PBCSEQ SPSEQ XAYNHA
COUNTCBG HIREHP MAXARR3 NKABD PBCWATER SQUARES YUGI
COUNTPL HOUSES MAXNUM NKBUS PBCWRI STABLE
COWGIRL HUGEKNAP MBIPALIN NKCABLE PCIRCLE STRATEGY
CP ILSMATH MBLAST NKCITY PIZZALOC SUBSTR
CPPSET ILSMATH2 MCHAOS NKCNT1 PNUMBER SUMS
CPRIME INCVN MCIRGAME NKDIVSEQ POLY4 SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.