Nguyen Manh Quynh

@tienla77

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Quoc Hoc Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COIN34 HAOI5000 MCARDS NKINV QBGAME TOTALODD
AMSSEQ COLOREC HEAP1 MCHAOS NKJUMP QBHEAP TPINCD
ANT COMMAND HELPPM MCIRGAME NKLETTER QBHV TRAVEL12
AREA COMPUTER HIREHP MCITYHAL NKLINEUP QBMARKET TREAT
AUCTION COUNTCBG INCVN MCOINS NKMAXSEQ QBMAX TRILAND
BALLGAME COUNTPL INSUL MDIGITS2 NKNUMFRE QBMSEQ TTRAVEL
BALLGMVN COWGIRL IOIBIN MDOLLS NKPALIN QBMST TWINSNOW
BARICAVN CPPSET IVANA MEDIAN NKPATH QBRECT UPGRANET
BASEH CRATE KAGAIN MEO NKRACING QBSCHOOL V11WATER
BCHESS CREC01 KCOIN MESSAGE NKREZ QBSELECT V8ORG
BIGNUM CRECT KDIFF MINK NKSEQ QBSEQ V8SCORE
BILL CTF KINV MINROAD NKSEV QBSQUARE VBF1
BINLADEN CTNBULLS KMEDIAN MIXUP2 NKSGAME QBSTR VBF2
BONES CTNCLN KMIN MLASERP NKSP QBTICKET VBGRASS
BONUS CTNEWS KNIGHTS1 MMASS NKTEAM QBTRANS VBOARD
BUBBA1 CTNOWN KPLANK MMATRIX NKTICK QHROAD VCOWCAR
BWPOINTS CUTSEQS KQUERY MMAXPER NOIXICH QMAX VCOWFLIX
C11BC1 CWAY KSEQ1 MNERED NOTE QMAX2 VECTOR
C11BC2 DANCING KSPREE MOVE12 NSP QOS VMKEY
C11CAVE DIGIT KTREEC MOVIES NUCLEAR QTKNAP VMRR
C11CUT DIVSEQQ KVIP MPRIME NUMBERS QTSEQ VMSORT
C11ID DOMINO88 LATGACH MPRIME1 NUMCON QUAD VMSUBSTR
C11KM DQUERY LATGACH4 MRECAMAN OPTCUT QUEENNB VMTEST
C11LOCK DRASHOOT LCS2X MRECT1 ORDERSET RABGAME VMUNCH
C11PAIRS DSUMMITS LEM2 MSE06H OWN2 REVAMP VNCUT
C11PASS DTDOI LEM3 MSE07B PARIGAME RIDDLE VOBOARD2
C11PF DTGAME LGAME MSTICK PBCDEM ROADS VOBOARD3
C11ROOKS DTTUI1 LINEGAME MSTRING PBCDIV ROBOCON VOCARD
C11SEQ ELEVATOR LIQ MTHCN PBCFIBO ROPER VOJUSER
C11SEQ3 EQSTR LIS MTWALK PBCISPIS ROTATION VOPLANE
C11TEST ETF LITES MULONE PBCPOINT SBOOST VOSMAXK
C11TOUCH EUROBET LNACS NBFA PBCSEQ SDRIVE VOSSEVEN
C11TRCNT FASTEXPR LQDXEUI NCOB PBCWATER SEARCH VOSTR
C11YARD FBRICK LSFIGHT NDCCARD PBCWRI SEC VOSTREE2
CAR FIBVAL LSTTCD2 NETACCEL PCIRCLE SHHV VOTREE
CBUYING FIRS LUBENICA NKABD PNUMBER SOPENP VRATF
CENTRE28 FLOYD LUCKYNUM NKBM POST SPBINARY VSTEPS
CHAIN2 FOCUS M00PAIR NKCABLE POST3 SPSEQ VWORDPOW
CHATCHIT FSELECT M3TILE NKCNT1 POTATO STABLE WCALC
CHEAT FWATER MAJSTOR NKCNT2 PTRANG STMERGE WORDCNT
CHEER GAME3112 MARS NKDIVSEQ PWALK SUBSTR XAYNHA
CHNREST GPMB MAUGIAO NKEDIT PWRFAIL SUMXOR XMAS
CINEMA GRAPH_ MAXARR1 NKFLOW QBAGENTS THREE XOINC
CLOCK GSS MAXCUB NKGSHOW QBBISHOP TJALG
CMP HAM12 MBLAST NKH QBDIVSEQ TOPALIN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALGAME2 CATALAN EGG LTPMSEQ NKTABLE QBPAL SKWLTH
C11CAL CHNTOWER EQ NEAREST NTSHEEP QTANCOL STRANGE
C11GAME1 CTAIN FP NHPAINT PIZZALOC REC04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.