@thientd

Viet Nam, Phủ Lý

Institution: Trường THPT chuyên biên hòa

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHNREST INTEGER7 MEO NKNUMFRE PVOI14_3 SUMXOR
ADS CMP IOIBIN MESSAGE NKONEARC PVOI14_4 TCDFZ
AMSSEQ CNMARBLE JACOBI METERAIN NKPALIN PWALK TFIELD
ANT COIN34 JEWELNB MILITARY NKPARITY PYRAMID2 THEME
AREA COLOREC JOBSET MINCOST NKPATH QBBISHOP TJALG
AREATRI COND KAGAIN MINCUT NKPOLI QBBUILD TORCH
ASSIGN1 COUNTCBG KBUILD MINK NKPOLICE QBDIVSEQ TOTALODD
AUCTION COUNTPL KDEL MINROAD NKPOS QBGAME TPTICKET
AVLBIT COWGIRL KDIFF MIXUP2 NKRACING QBHEAP TRAFFICN
BALGAME3 CRATE KGSS MMASS NKREZ QBHV TTRAVEL
BALLGAME CTNBULLS KHISTORY MMATRIX NKSEQ QBMAX TTRIP
BALLGMVN CTREE KINV MMAXPER NKSEV QBMSEQ TWINSNOW
BAOVE CUTSEG KMIN MMMGAME NKSGAME QBMST TWO
BARICAVN CUTSEQS KPLANK MPILOT NKSPILJA QBPAL UPGRANET
BASEH CWAY KQUERY MPRIME NKSTEP QBPOINT V11WATER
BCDIV DAMAGE KQUERY2 MPRIME1 NKTABLE QBRECT V8ORG
BEADSNB DANCING KRECT MRECAMAN NKTARDY QBROBOT V8SCORE
BFCHAL DGOLD KVIP MRECT1 NKTICK QBSCHOOL VBF1
BIGNUM DHEXP KWAY MSE06H NKTRIO QBSEGPAR VBF2
BINARY2 DHFRBUS LATGACH MSE07B NOIXICH QBSELECT VBGRASS
BINLADEN DHLOCO LATGACH4 MSTICK NOTE QBSEQ VBOARD
BLGEN DHRECT LCA MSTRING NTHUGE QBSQUARE VCOLDWAT
BONES DIGIT0 LCS2X MTOTALF NTPFECT QBSTR VCOWFLIX
BONUS DPER LEM3 MTRIAREA NTSEQ QBTICKET VDANGER
BWPOINTS DQUERY LEM4 MTWALK NTTREE QBTRANS VECTOR
C11ANT DTDOI LEM5 MULONE NUMBERS QHROAD VMKEY
C11BC2 DTKSUB LINEGAME MYSTERY NUMCON QMAX VMQUABEO
C11BEAU DTTUI1 LIQ MZVRK OLDMAPS QMAX2 VMRESTO
C11CAVE DTTUI2 LIS NBFA ONE4EVER QTREEV VMSORT
C11COMP ETF LITES NBFM ORDERSET QTSEQ VMSWAP
C11DOLL FINDNUM LNACS NDCCARD PAGAIN QUAD VMUNCH
C11GENIE FIRS LQDDIV NEAREST PALINY RBULL VNEMPIRE
C11ID FLOW1 LQDGONME NETACCEL PARIGAME REFORM VODIVIDE
C11PAIRS FLOYD LQDRECT NEWJ PATULJCI REVAMP VOLIS
C11PNUM FOCUS LSPITO NK2MFS PBCDIV ROADS VOSMAXK
C11PRIME FSELECT LTPMSEQ NKABD PBCGANGS ROBOCON VOSSEVEN
C11SEQ FWATER LUBENICA NKBM PBCSEQ ROTATION VOSTR
C11SEQ3 GANNHAT LUCKYNUM NKBUS PBCWATER SBOOST VOSTRIBO
C11STR2 GARDEN25 M3TILE NKCABLE PBCWRI SEQ198 VOTREE
C11SUM GRAPH_ MACHINE NKCITY PCIRCLE SHHV VRATF
C11TCT GSS MATCH1 NKCNT1 PERIODNB SHTH VSTEPS
C11TRCNT HAM12 MAXARR1 NKDIVSEQ PHEPNHAN SNSEQ VWORDPOW
C11WATER HBTLCA MAXCUB NKFLOW PLACE SOPENP WAVE
CAR HEAP1 MAXNUM NKGUARD PNUMBER SPBINARY WEATHER
CATALAN HIREHP MBEEWALK NKH POST SPSEQ WORDCNT
CBUYING HIWAY MBIPALIN NKINV POST3 SPSUM XAYNHA
CENTRE28 HP09ANTS MBUS NKJUMP POTATO STABLE YPKTH
CHAIN2 HSPC14I MCHAOS NKLAND POWER STMERGE
CHATCHIT HSPC14J MCITYHAL NKLEAGUE PRODUCT STNODE
CHEAT ILSMATH MCLEAN NKLETTER PTQMSEQ STRANGE
CHEER INCVN MDIGITS2 NKLINEUP PTRANG SUBSTR
CHESSCBG INSUL MECUNG NKMAXSEQ PVOI14_2 SUMS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOSS FIRE
DTCSTR HELPPM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.