Quang Thang Tran

@thegunner2401

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: PTNK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALADDIN CBUYING INTEGER7 MDIGITS2 NKONEARC QBSCHOOL TWO
AMSSEQ CHATCHIT IOIBIN MDOLLS NKPALIN QBSEGPAR TWOSAT
ANT CHESSCBG JACOBI MEO NKSEQ QBSELECT UPGRANET
ASSASSIN CHNREST KAGAIN MESSAGE NKSEV QBSQUARE V11WATER
ASSIGN1 CINEMA KBUILD MINK NKSGAME QBSTR V8SCORE
AUCTION CMP KCOIN MIXUP2 NKSTEP QBTICKET VBF1
BAOVE COIN34 KINV MMASS NKTABLE QHROAD VBF2
BEADSNB COLOREC KNIGHTS1 MMAXPER NKTICK QMATCH VBGRASS
BFCHAL COMMAND KPLANK MNE07 NOTE QMAX VBOARD
BIGNUM COUNTPL KQUERY MNERED NSP QMAX2 VCOWFLIX
BILL CROSS12 KSPREE MOVE12 NTTREE QOS VECTOR
BINARY CRUELL2 KTUAN MPART NUMBER QTDIVSEQ VMATRIX
BINLADEN CTF LASCALE MPRIME NUMCON QTSEQ VMAZE
BONES CTNBULLS LATGACH MPRIME1 ONE4EVER RABGAME VMCOFFEE
BONUS CTNEWS LATGACH4 MRECAMAN ORDERSET RABGAME1 VMDAOBIT
BONUS13 DGOLD LEM1 MULONE OTOCI REKMP VMGOLD
BRACKET DHFRBUS LEM2 MYSTERY PAGAIN REVAMP VMLSEQ
BWPOINTS DHLOCK LEM3 MZVRK PALINY RIDDLE VMPIZZA
C11ANT DHLOCO LEM5 NBFA PARIGAME ROBOCON VMRESTO
C11BEAU DIGIT LEM6 NBFM PBCDIV ROCKS VMSALARY
C11CAVE DTTUI1 LINEGAME NDCCARD PBCWATER ROPER VMSCALE
C11CUT ETF LIQ NEWJ PERC ROTATION VMSORT
C11FBR FBRICK LIS NK2MFS PERIODNB SEARCH VMTEST
C11GENIE FIBVAL LOTT NKBM PNUMBER SEARCH1 VMUNCH
C11ID FINDNUM LQDDIV NKBRACKE POST SHHV VMYT
C11KM FINFRAC LQDFIBO NKCABLE POST2 SHUFFLEK VNEMPIRE
C11LOCK FLOYD LQDQPER NKCARD POST3 SMARTDOG VOBIGNUM
C11PAIRS FWATER LQDRACE NKCITY POTATO SPSUM VOBOARD3
C11PRIME GAME3112 LQDRECT NKCNT1 POWER STMERGE VOBRACK
C11ROOKS GARDEN25 LSFIGHT NKDEC PTQMSEQ STRANGE VOSCUN
C11SEQ GOLD LUBENICA NKDIVSEQ PVOI14_4 SUBSTR VOSMUL
C11SEQ3 GPT LUCKYNUM NKFLOW PVOI14_5 SUMXOR VOSNET
C11SEQ4 GRAPH_ LUYTHUA2 NKGSHOW PWALK SUPERSUM VOSTOUR
C11SEVEN GSS M3TILE NKGUARD PYRAMID2 TCONCERT VOSTR
C11STR2 HAM12 MACHINE NKINV QBBUILD THEME VOSTREE2
C11TOUCH HBTLCA MATCH1 NKJUMP QBDIVSEQ THREE VOSTRIBO
C11TRCNT HEAP1 MAUGIAO NKLETTER QBHEAP TJALG VRATF
C11WATER HINHTHOI MAXARR1 NKLINEUP QBMARKET TOINCSEQ VSTEPS
C11XOA HIREHP MAXNUM NKLP QBMAX TOURS13 WCALC
CAR INCVN MBIPALIN NKMINES QBMSEQ TPCLKNUM WEATHER
CARDS INFORMAC MCITYHAL NKMOBILE QBMST TRAVEL12 XAYNHA
CARDSHUF INSUL MCOINS NKNUMFRE QBROBOT TWINSNOW

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MCLONUM NKTRIO TEST TWOBLACK
MROADS QMAX3VN TOTALODD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.