Thang Nguyen Xuan

@thanga2k43

Viet Nam, Vinh

Institution: THPT chuyen Phan Boi Chau

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEER HEAP1 MAUGIAO NKLETTER QBBUILD STNODE
AMSSEQ CHESSCBG HIREHP MAXARR1 NKLINEUP QBDIVSEQ SUBSTR
ASSIGN1 CLEAR HOUSES MCLEAN NKMAXSEQ QBGAME TFIELD
AUCTION COIN34 HSPC14A MDIGITS2 NKNUMFRE QBHEAP TJALG
AZNET COMPUTER HSPC14C MDOLLS NKONEARC QBHV TRAVEL12
BALLGMVN COUNTCBG HSPC14I MELE3 NKPALIN QBMARKET TREAT
BASEH COUNTPL HSPC14J MESSAGE NKPOS QBMAX TREEPATH
BCDIV CRATE HSPC14L MESSAGE1 NKRACING QBMSEQ TTRIP
BEADSNB CREC01 ILSMATH MINCUT NKREZ QBMST TWO
BGMINE CRITICAL INSUL MINROAD NKSEV QBPOINT V11WATER
BGSTRING CTNBULLS IOIBIN MMASS NKSGAME QBRECT V8ORG
BINLADEN CUTSEQS KAGAIN MMAXPER NKSTEP QBROBOT V8SCORE
BLAND CWAY KDIFF MMOD29 NKTARDY QBSCHOOL VBF2
BONES DHFRBUS KMIN MPILOT NKTEAM QBSEGPAR VCOLDWAT
BONUS DHLOCO KPLANK MPRIME NKTICK QBSELECT VCOWFLIX
BRACKET DIGIT0 KQUERY MSE07B NOIXICH QBSEQ VDANGER
BWPOINTS DISNEY1 LATGACH MTWALK NOTE QBSQUARE VECTOR
C11ANT DISNEY2 LATGACH4 MYSTERY NTSEQ QBSTR VMSORT
C11BC2 DQUERY LCA NDCCARD NUMBER QMAX VMSWAP
C11CAVE DTDOI LCS2X NETACCEL NUMCON QMAX2 VMUNCH
C11ID DTKSUB LEM NETWRKNB OPTCUT QOS VNEMPIRE
C11KM DTTUI1 LEM3 NKABD PBCDEM QTDIVSEQ VO17LAN
C11NHL DTTUI2 LEM4 NKBM PBCGANGS QUEENNB VO17PHD
C11PAIRS ELEVATOR LINEGAME NKBUS PBCJUMP REFORM VO17TV
C11PINES FIBVAL LIQ NKCABLE PBCPOINT ROBOCON VODIVIDE
C11POST FIRS LIS NKCARD PERIODNB ROTATION VOSMAXK
C11SEQ FLOYD LITES NKCITY POST SAFENET2 VOSRTRI
C11SEQ3 FSELECT LNACS NKDIVSEQ POWER SEARCH VRATF
C11STR2 FWATER LQDGONME NKGUARD PTRANG SEARCH1 VSTEPS
C11SUM GRAPH_ LUBENICA NKH PVOI14_2 SEQ198 WEATHER
C11TRCNT GSS LUCKY13 NKINV PWALK SPBINARY WORDCNT
CBUYING HAF1 M00PAIR NKJUMP PWRFAIL SPSEQ
CENTRE28 HAM12 MATCH1 NKLEAGUE QBBISHOP STMERGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY2 METERAIN PIZZALOC SETNJA WS
BLOPER MULONE PRAVO TGPASCAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.