@tatami

Viet Nam

Institution: Nanyang Technological University

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

EQSTR MINK QMAX
GPT NKINV QMAX2
JACOBI NKRAIN TWINSNOW
LATGACH PAGAIN VRATF
LIQ PIZZALOC WORDCNT
LIS POST
METERAIN QBPOINT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

KTUAN
QBHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.