Thanh Tâm Nguyễn

@tam12112003

Viet Nam, Bến Tre

Institution: THPT Chuyên Bến Tre

Tôi muốn tìm hiểu các thuật toán giải quyết bài toán nhanh, học hỏi kinh nghiệm từ những người khác

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

NKTICK

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.