Duc Hoang Nguyen

@stupider

Viet Nam, Hanoi

Institution: TIN_3D

Anime, manga, light novel, visual novel, games, programming

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CLEAR HIREHP MDIGITS2 NKREZ QBSCHOOL TWOSUM
ADS CLOCK HOUSES MDOLLS NKSEQ QBSELECT UPGRANET
AMSSEQ CMP HP09ANTS MECUNG NKSEV QBSEQ UPIT
AREA COIN34 ILSMATH MEDIAN NKSGAME QBSQUARE V11PLAN
ASSIGN1 COLLECT ILSMATH2 MESSAGE NKSP QBSTR V11WATER
AUCTION COLOREC INCVN MESSAGE1 NKTARDY QBTICKET V8ORG
AZNET COMNET INSUL MINK NKTEAM QHROAD V8SCORE
BALLGMVN COND IOIBIN MINMOVE NKTICK QMAX V8SORT
BASEH COP3 JEWELNB MINROAD NKTREE QMAX2 VBF1
BCDIV COUNTCBG JOBSET MIXUP2 NKTRIO QMAX3VN VBF2
BCHESS COUNTPL KAGAIN MLASERP NOIXICH QMAX4 VBGRASS
BEADSNB COWGIRL KBUILD MMASS NOTE QOS VBOARD
BFCHAL CPPSET KDEL MMAXPER NTHUGE QTBIT VCOLDWAT
BIGNUM CRATE KDIFF MPRIME NTPFECT QTDIVSEQ VCOWCAR
BINARY CREC01 KGSS MPRIME1 NTSEQ QTREE3 VCOWFLIX
BINLADEN CRITICAL KINV MPYRAMID NTTREE QTSEQ VCRISIS
BINPACK CROSS12 KMIN MSE07B NUMCON QUEENNB VDANGER
BLAND CRUELL2 KNIGHTS1 MSTICK ONE4EVER REVAMP VECTOR
BONES CSTARS KPLANK MTREE ORDERSET RIDDLE VMAOCE
BONUS CTNBULLS KQUERY MTWALK PALINY ROBOCON VMCOMP
BONUS13 CTNCLN KQUERY2 MULONE PARIGAME ROCKS VMECLIP
BRTREE CTNEWS KSEQ1 MYSTERY PASSET ROTATION VMGCDSUM
BWPOINTS CTREE KSPREE MZVRK PASSWORD SBOOST VMKEY
C11BC2 CUTRECT LATGACH NBFA PBCDEM SEARCH VMRR
C11BEAU CWAY LATGACH4 NBFM PBCDIV SEARCH1 VMSINCOS
C11CAL DEMSO LCS2X NETACCEL PBCFIBO SEC VMSORT
C11CAVE DGOLD LEM2 NETWRKNB PBCISPIS SHCH VMSUBSTR
C11CUT DHCAT LEM3 NK05MNIM PBCSEQ SHHV VMSWAP
C11DK1 DHFRBUS LEM4 NK2MFS PBCWATER SLIKAR VMTEST
C11GAME1 DHFUNC LEM5 NKA1 PBCWRI SPBINARY VMUNCH
C11GAR DHLOCO LINEGAME NKABD PCIRCLE SPSEQ VMYT
C11GENIE DHRECT LIQ NKBM PERIODNB STABLE VNCUT
C11HUM DHSERV LIS NKBRACKE PERNALTY STMERGE VNEMPIRE
C11ID DHTABLE LIS2VN NKBUS PLACE STNODE VOCACTUS
C11LOCK DIGIT0 LITES NKCABLE PNUMBER STONE1 VOCARD
C11PAIRS DIVSEQQ LKNIGHT NKCARD POST STRANGE VOGCDSUM
C11PINES DQUERY LNACS NKCITY POST3 SUBSTR VOLIS
C11PNUM DRASHOOT LQDBUS NKCOMP POWER SUMXOR VOSMAXK
C11PRIME DTDOI LQDDIV NKDIST PRODUCT SUPERSUM VOSPLAY
C11ROOKS DTKSUB LQDGONME NKDIVSEQ PTQMSEQ SWAPB VOSPOW
C11SEQ DTOGRADA LQDRECT NKEDIT PTRANG TANDV VOSRTRI
C11SEVEN DTTUI1 LSPITO NKFLOW PVOI14_2 TAXID VOSSEVEN
C11STR2 DTTUI2 LSTAR NKGOLF PVOI14_4 TBIKE VOSTR
C11SUM ELEVATOR LTPMSEQ NKGSHOW PVOI14_5 TCONCERT VOSTRIBO
C11TEST EQSTR LUBENICA NKGUARD PWALK TEST VOTREE
C11TOUCH ETF LUCKY13 NKH PWRFAIL TFIELD VPARTSUM
C11TRCNT FINDNUM LUCKYNUM NKINV QBAGENTS THEME VRATF
C11WATER FIRS LUYTHUA2 NKJUMP QBBISHOP THREE VSTEPS
C11XOA FLOYD M00PAIR NKLETTER QBBUILD TJALG VUKVN
CAR FOCUS M3TILE NKLINEUP QBDIVSEQ TNHTEST VWORDPOW
CARDS FSELECT MACHINE NKLP QBGAME TOURS13 WEATHER
CARDSHUF FWATER MATCH1 NKMAXSEQ QBHEAP TRAFFICN WORDCNT
CATALAN GAME3112 MAUGIAO NKMINERS QBHV TREAT XAYNHA
CBUYING GPT MAXARR1 NKMINES QBMARKET TREELINE XMAS
CENTRE28 GRAPH_ MAXCUB NKMOBILE QBMAX TREENUM XUCXAC
CHAIN2 GSS MCARDS NKMOU QBMSEQ TRIBE YUGI
CHATCHIT HAF1 MCHAOS NKNUMFRE QBMST TTRAVEL
CHESSCBG HAM12 MCLEAN NKPATH QBRECT TTRIP
CINEMA HAOI5000 MCOINS NKPOLICE QBROBOT TWO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE EGG HSPC14E LQDFIBO MNERED PTREE SHTH
BALGAME2 EQ HSPC14K LSRLE NEAREST PYRAMID2 TCDFZ
BALLGAME FFLOW HUGEKNAP MATCH2 NPR QBTREEK TNHWIFI
BRACKET HEAP1 JACOBI MAXNUM PAGAIN QTREEV TPINCD
C11KM HIWAY LABUDOVI MCLONUM PALDR ROADS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.