Duc Hoang Nguyen

@stupider

Viet Nam, Hanoi

Institution: TIN_3D

Anime, manga, light novel, visual novel, games, programming

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CLOCK HOUSES MDIGITS2 NKREZ QBSELECT UPIT
ADS CMP HP09ANTS MDOLLS NKSEQ QBSEQ V11PLAN
AMSSEQ COIN34 ILSMATH MECUNG NKSEV QBSQUARE V11WATER
AREA COLLECT ILSMATH2 MEDIAN NKSGAME QBSTR V8ORG
ASSIGN1 COLOREC INCVN MESSAGE NKSP QBTICKET V8SCORE
AUCTION COMNET INSUL MESSAGE1 NKTARDY QHROAD V8SORT
AZNET COND IOIBIN MINCOST NKTEAM QMAX VBF1
BALLGMVN COP3 JEWELNB MINK NKTICK QMAX2 VBF2
BASEH COUNTCBG JOBSET MINMOVE NKTREE QMAX3VN VBGRASS
BCDIV COUNTPL KAGAIN MINROAD NKTRIO QMAX4 VBOARD
BCHESS COWGIRL KBUILD MIXUP2 NOIXICH QOS VCOLDWAT
BEADSNB CPPSET KDEL MLASERP NOTE QTBIT VCOWCAR
BFCHAL CRATE KDIFF MMASS NTHUGE QTDIVSEQ VCOWFLIX
BIGNUM CREC01 KGSS MMAXPER NTPFECT QTREE3 VCRISIS
BINARY CRITICAL KINV MPRIME NTSEQ QTSEQ VDANGER
BINLADEN CROSS12 KMIN MPRIME1 NTTREE QUEENNB VECTOR
BINPACK CRUELL2 KNIGHTS1 MPYRAMID NUMCON REVAMP VMAOCE
BLAND CSTARS KPLANK MSE07B ONE4EVER RIDDLE VMCOMP
BONES CTNBULLS KQUERY MSTICK ORDERSET ROBOCON VMECLIP
BONUS CTNCLN KQUERY2 MTREE PALINY ROCKS VMGCDSUM
BONUS13 CTNEWS KSEQ1 MTWALK PARIGAME ROTATION VMKEY
BRTREE CTREE KSPREE MULONE PASSET SBOOST VMRR
BWPOINTS CUTRECT LATGACH MYSTERY PASSWORD SEARCH VMSINCOS
C11BC2 CWAY LATGACH4 MZVRK PBCDEM SEARCH1 VMSORT
C11BEAU DEMSO LCS2X NBFA PBCDIV SEC VMSUBSTR
C11CAL DGOLD LEM2 NBFM PBCFIBO SHCH VMSWAP
C11CAVE DHCAT LEM3 NETACCEL PBCISPIS SHHV VMTEST
C11CUT DHFRBUS LEM4 NETWRKNB PBCSEQ SLIKAR VMUNCH
C11DK1 DHFUNC LEM5 NK05MNIM PBCWATER SPBINARY VMYT
C11GAME1 DHLOCO LINEGAME NK2MFS PBCWRI SPSEQ VNCUT
C11GAR DHRECT LIQ NKA1 PCIRCLE STABLE VNEMPIRE
C11GENIE DHSERV LIS NKABD PERIODNB STMERGE VOCACTUS
C11HUM DHTABLE LIS2VN NKBM PERNALTY STNODE VOCARD
C11ID DIGIT0 LITES NKBRACKE PLACE STONE1 VOGCDSUM
C11LOCK DIVSEQQ LKNIGHT NKBUS PNUMBER STRANGE VOLIS
C11PAIRS DQUERY LNACS NKCABLE POST SUBSTR VOSMAXK
C11PINES DRASHOOT LQDBUS NKCARD POST3 SUMXOR VOSPLAY
C11PNUM DTDOI LQDDIV NKCITY POWER SUPERSUM VOSPOW
C11PRIME DTKSUB LQDGONME NKCOMP PRODUCT SWAPB VOSRTRI
C11ROOKS DTOGRADA LQDRACE NKDIST PTQMSEQ TANDV VOSSEVEN
C11SEQ DTTUI1 LQDRECT NKDIVSEQ PTRANG TAXID VOSTR
C11SEVEN DTTUI2 LSPITO NKEDIT PVOI14_2 TBIKE VOSTRIBO
C11STR2 ELEVATOR LSTAR NKFLOW PVOI14_4 TCONCERT VOTREE
C11SUM EQSTR LTPMSEQ NKGOLF PVOI14_5 TEST VPARTSUM
C11TEST ETF LUBENICA NKGSHOW PWALK TFIELD VRATF
C11TOUCH FINDNUM LUCKY13 NKGUARD PWRFAIL THEME VSTEPS
C11TRCNT FIRS LUCKYNUM NKH QBAGENTS THREE VUKVN
C11WATER FLOYD LUYTHUA2 NKINV QBBISHOP TJALG VWORDPOW
C11XOA FOCUS M00PAIR NKJUMP QBBUILD TNHTEST WEATHER
CAR FSELECT M3TILE NKLETTER QBDIVSEQ TOURS13 WORDCNT
CARDS FWATER MACHINE NKLINEUP QBGAME TRAFFICN XAYNHA
CARDSHUF GAME3112 MATCH1 NKLP QBHEAP TREAT XMAS
CATALAN GPT MATCH2 NKMAXSEQ QBHV TREELINE XUCXAC
CBUYING GRAPH_ MAUGIAO NKMINERS QBMARKET TREENUM YUGI
CENTRE28 GSS MAXARR1 NKMINES QBMAX TRIBE
CHAIN2 HAF1 MAXCUB NKMOBILE QBMSEQ TTRAVEL
CHATCHIT HAM12 MCARDS NKMOU QBMST TTRIP
CHESSCBG HAOI5000 MCHAOS NKNUMFRE QBRECT TWO
CINEMA HBTLCA MCLEAN NKPATH QBROBOT TWOSUM
CLEAR HIREHP MCOINS NKPOLICE QBSCHOOL UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE EGG HSPC14E LQDFIBO NEAREST PTREE SHTH
BALGAME2 EQ HSPC14K LSRLE NPR PYRAMID2 TCDFZ
BALLGAME FFLOW HUGEKNAP MAXNUM ONBRIDGE QBTREEK TNHWIFI
BRACKET HEAP1 JACOBI MCLONUM PAGAIN QTREEV TPINCD
C11KM HIWAY LABUDOVI MNERED PALDR ROADS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.