Duc Hoang Nguyen

@stupider

Viet Nam, Hanoi

Institution: TIN_3D

Anime, manga, light novel, visual novel, games, programming

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CLOCK HIREHP MCOINS NKPOLICE QBSCHOOL TWOSUM
ADS CMP HOUSES MDIGITS2 NKREZ QBSELECT UPGRANET
AMSSEQ COIN34 HP09ANTS MDOLLS NKSEQ QBSEQ UPIT
AREA COLLECT ILSMATH MECUNG NKSEV QBSQUARE V11PLAN
ASSIGN1 COLOREC ILSMATH2 MEDIAN NKSGAME QBSTR V11WATER
AUCTION COMNET INCVN MESSAGE NKSP QBTICKET V8ORG
AZNET COND INSUL MESSAGE1 NKTARDY QHROAD V8SCORE
BALLGMVN COP3 IOIBIN MINCOST NKTEAM QMAX V8SORT
BASEH COUNTCBG JEWELNB MINK NKTICK QMAX2 VBF1
BCDIV COUNTPL JOBSET MINMOVE NKTREE QMAX3VN VBF2
BCHESS COWGIRL KAGAIN MINROAD NKTRIO QMAX4 VBGRASS
BEADSNB CPPSET KBUILD MIXUP2 NOIXICH QOS VBOARD
BFCHAL CRATE KDEL MLASERP NOTE QTBIT VCOLDWAT
BIGNUM CREC01 KDIFF MMASS NTHUGE QTDIVSEQ VCOWCAR
BINARY CRITICAL KGSS MMAXPER NTPFECT QTREE3 VCOWFLIX
BINLADEN CROSS12 KINV MPRIME NTSEQ QTSEQ VCRISIS
BINPACK CRUELL2 KMIN MPRIME1 NTTREE QUEENNB VDANGER
BLAND CSTARS KNIGHTS1 MPYRAMID NUMCON REVAMP VECTOR
BONES CTNBULLS KPLANK MSE07B ONE4EVER RIDDLE VMAOCE
BONUS CTNCLN KQUERY MSTICK ORDERSET ROBOCON VMCOMP
BONUS13 CTNEWS KQUERY2 MTREE PALINY ROCKS VMECLIP
BRTREE CTREE KSEQ1 MTWALK PARIGAME ROTATION VMGCDSUM
BWPOINTS CUTRECT KSPREE MULONE PASSET SBOOST VMKEY
C11BC2 CUTSEQS LATGACH MYSTERY PASSWORD SEARCH VMRR
C11BEAU CWAY LATGACH4 MZVRK PBCDEM SEARCH1 VMSINCOS
C11CAL DEMSO LCS2X NBFA PBCDIV SEC VMSORT
C11CAVE DGOLD LEM2 NBFM PBCFIBO SHCH VMSUBSTR
C11CUT DHCAT LEM3 NETACCEL PBCISPIS SHHV VMSWAP
C11DK1 DHFRBUS LEM4 NETWRKNB PBCSEQ SLIKAR VMTEST
C11GAME1 DHFUNC LEM5 NK05MNIM PBCWATER SPBINARY VMUNCH
C11GAR DHLOCO LINEGAME NK2MFS PBCWRI SPSEQ VMYT
C11GENIE DHRECT LIQ NKA1 PCIRCLE STABLE VNCUT
C11HUM DHSERV LIS NKABD PERIODNB STMERGE VNEMPIRE
C11ID DHTABLE LIS2VN NKBM PERNALTY STNODE VOCACTUS
C11LOCK DIGIT0 LITES NKBRACKE PLACE STONE1 VOCARD
C11PAIRS DIVSEQQ LKNIGHT NKBUS PNUMBER STRANGE VOGCDSUM
C11PINES DQUERY LNACS NKCABLE POST SUBSTR VOLIS
C11PNUM DRASHOOT LQDBUS NKCARD POST3 SUMXOR VOSMAXK
C11PRIME DTDOI LQDDIV NKCITY POWER SUPERSUM VOSPLAY
C11ROOKS DTKSUB LQDGONME NKCOMP PRODUCT SWAPB VOSPOW
C11SEQ DTOGRADA LQDRACE NKDIST PTQMSEQ TANDV VOSRTRI
C11SEVEN DTTUI1 LQDRECT NKDIVSEQ PTRANG TAXID VOSSEVEN
C11STR2 DTTUI2 LSPITO NKEDIT PVOI14_2 TBIKE VOSTR
C11SUM ELEVATOR LSTAR NKFLOW PVOI14_4 TCONCERT VOSTRIBO
C11TEST EQSTR LTPMSEQ NKGOLF PVOI14_5 TEST VOTREE
C11TOUCH ETF LUBENICA NKGSHOW PWALK TFIELD VPARTSUM
C11TRCNT FINDNUM LUCKY13 NKGUARD PWRFAIL THEME VRATF
C11WATER FIRS LUCKYNUM NKH QBAGENTS THREE VSTEPS
C11XOA FLOYD LUYTHUA2 NKINV QBBISHOP TJALG VUKVN
CAR FOCUS M00PAIR NKJUMP QBBUILD TNHTEST VWORDPOW
CARDS FSELECT M3TILE NKLETTER QBDIVSEQ TOURS13 WEATHER
CARDSHUF FWATER MACHINE NKLINEUP QBGAME TRAFFICN WORDCNT
CATALAN GAME3112 MATCH1 NKLP QBHEAP TREAT XAYNHA
CBUYING GPT MATCH2 NKMAXSEQ QBHV TREELINE XMAS
CENTRE28 GRAPH_ MAUGIAO NKMINERS QBMARKET TREENUM XUCXAC
CHAIN2 GSS MAXARR1 NKMINES QBMAX TRIBE YUGI
CHATCHIT HAF1 MAXCUB NKMOBILE QBMSEQ TTRAVEL
CHESSCBG HAM12 MCARDS NKMOU QBMST TTRIP
CINEMA HAOI5000 MCHAOS NKNUMFRE QBRECT TWO
CLEAR HBTLCA MCLEAN NKPATH QBROBOT TWOOPERS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE EGG HSPC14E LQDFIBO NEAREST PTREE SHTH
BALGAME2 EQ HSPC14K LSRLE NPR PYRAMID2 TCDFZ
BALLGAME FFLOW HUGEKNAP MAXNUM ONBRIDGE QBTREEK TNHWIFI
BRACKET HEAP1 JACOBI MCLONUM PAGAIN QTREEV TPINCD
C11KM HIWAY LABUDOVI MNERED PALDR ROADS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.