comeback after the dark night

@spojmaster_9

Viet Nam, Thai Nguyen

Institution: PTIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COMNET KINV MINROAD NKREZ RAOVUON V8SORT
AREA COUNTPL KMEDIAN MMMGAME NKSEQ RBULL VDANGER
ASSIGN1 CPPSET KPLANK MOVE12 NKSEV REFORM VKNIGHTS
AUCTION CREC01 KQUERY MPYRAMID NKSGAME REVAMP VMATRIX
AZNET CRECT KQUERY2 MTREE NTPFECT ROADS VMPIZZA
BALLGMVN CROSS12 KRECT NEAREST NTSEQ ROBOCON VMSQUARE
BESTSPOT CTREE KSEQ1 NETACCEL NTTREE SAFENET2 VMSWAP
BINARY2 DQUERY LATGACH4 NK05MNIM NUMBER SEC VMYT
BINLADEN FIBVAL LCA NK2MFS ONE4EVER SEQ198 VO17SORT
BINPACK FIRS LCS2X NKBM ORGAN SKPV15_5 VODIVIDE
BLAND FMATCH LEM4 NKBRACKE PALINY STABLE VODONCAY
BONUS FWATER LEM5 NKBUILD PARIGAME STMERGE VOGAME
BONUS13 GONDOR LINEGAME NKBUS PATULJCI STRAVEL VOHAUCAN
BRACKET GRAPH_ LIS NKCITY PIZZALOC SUBSTR VOIEXAM
BWPOINTS GSS LITES NKCOMP PVOI14_4 SUMS VOITSORT
C11BC2 HAM12 LQDGONME NKFLOW PWALK TFIELD VOLIS
C11BEAU HBTLCA LUBENICA NKGOLF PWRFAIL THBAC VOMARIO
C11CIR HIREHP MACHINE NKGUARD QBBUILD TNHTEST VOROOM
C11GAME2 HIWAY MATCH1 NKINV QBMSEQ TNHWIFI VOSCUN
C11PAIRS HP09ANTS MATCH2 NKJUMP QBMST TRAFFICN VOSPOW
C11PRIME IOIBIN MEDIAN NKLEAGUE QBRECT TRAVEL12 VOSTR
C11SEQ ITREE MELE2 NKLETTER QBSQUARE TREELINE VOTREE
C11SUM JEWELNB MELE3 NKLINEUP QBTRANS TRIOMINO VOXOR
CATGO JOBSET MESSAGE1 NKLUCK QHROAD TTRIP XUCXAC
CENTRE28 KAGAIN METERAIN NKMAXSEQ QMAX2 TWO YPKTH
CMP KCOLLECT MINCOST NKNUMFRE QOS TWOOPERS
COIN34 KDIFF MINCUT NKPALIN QTREE3 UPGRANET
COLOREC KGSS MINK NKPOLY QTSEQ V8ORG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CATALAN GCDSUM LQDFIBO NK05DSRT PTQMSEQ QTREEX STONE1
CRATE GS LQDHAUNT PBCDIV PYRAMID2 SHCH VECTOR
DTGAME KWAY MBIPALIN POSLOZI QBPIZZA SPBINARY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.