Phạm Sinh

@sinh_ngu_10i

Viet Nam, Molly

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong, Nam Dinh.

https://www.fb.com/100003850713534

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT COLLECT HOUSES MCONVOI NKSEQ QBSQUARE V8SCORE
ACMNB COLOREC HSPC14F MDOLLS NKSGAME QBSTR VBF2
AREA COMNET HSPC14K MECUNG NKSP QBTICKET VBGRASS
ASSIGN1 COUNTPL INSUL MEDIAN NKTEAM QBTREEK VBOARD
AUCTION CRATE INTEGER7 MESSAGE NKTICK QMAX VCOWFLIX
AVLBIT CROSS12 IOIBIN MESSAGE1 NOIXICH QMAX2 VDANGER
BALLGMVN CRYPTKEY JOBSET MINCUT NORMA QOS VECTOR
BAOVE CTNBULLS KAGAIN MINROAD NOTE QTREE3 VMCOMP
BARICAVN CUTSEG KCOLLECT MIXUP2 NSRAIL QTREEV VMLSEQ
BCDIV CVPDROME KDIFF MMAXPER NTPFECT QTREEX VMPIZZA
BGMINE DGOLD KGSS MORSEDEC NTSEQ QTSEQ VMRR
BGTRAVEL DHEXP KINV MPILOT NTTREE RAOVUON VMUNCH
BINARY2 DHFRBUS KKDD MPRIME NUMBER REFORM VNCUT
BINLADEN DHFUNC KMEDIAN MRECAMAN NUMCON REVAMP VNEMPIRE
BINPACK DHGARDEN KMIN MSE07B NUMVN RIDDLE VO17BACH
BLOPER DHLEXP KQUERY MSTICK ONE4EVER RIDERHP VO17LAN
BONES DHLOCK KQUERY2 MTREE ORDERSET ROADS VO17PHD
BONUS DHLOCO KTREEC MTWALK ORGAN ROBOCON VO17SORT
BRACKET DHRECT LABUDOVI NDCCARD PALINY SAFENET2 VO17XXX
BWPOINTS DHSERV LATGACH NEAREST PARIGAME SEC VODIVIDE
C11BC2 DHTABLE LATGACH4 NETACCEL PBCGANGS SEQ198 VODONCAY
C11BEAU DHTABLE2 LCA NETWRKNB PBCSEQ SHHV VOITSORT
C11CAVE DIGIT0 LCS2X NKABD PBCWRI SKWLTH VOLIS
C11CIR DISNEY1 LEM NKBM PCYCLE SMARTDOG VOMARIO
C11CUT DISNEY2 LEM3 NKBRACKE PERIODNB SNAD VOSPLAY
C11DOLL DQUERY LEM4 NKBUILD PIZZALOC SPBINARY VOSRTRI
C11ID DTDOI LEM5 NKCABLE PNUMBER SPSEQ VOSSEQ
C11KM DTGAME LEM6 NKCITY POST STABLE VOSSEVEN
C11PAIRS DTKSUB LEM7 NKDIVSEQ POST3 STNODE VOSTOUR
C11PINES DTTUI1 LGAME NKFLOW PTQMSEQ SUBSTR VOSTR
C11PIPI DTTUI2 LINEGAME NKGOLF PTRANG TEST VOSTRAVL
C11POST ELEVATOR LIQ NKGUARD PTREE TFIELD VOTREE
C11PRIME EQSTR LIS NKH PVOI14_2 THEME VOXOR
C11SEQ ETF LIS2VN NKINV PWALK TJALG VPDOMINO
C11SEQ3 FBRICK LITES NKJUMP QBBISHOP TOURS13 VRATF
C11STR2 FIRS LQDDIV NKLEAGUE QBBUILD TPINCD VSTEPS
C11SUM FLOYD LQDFIBO NKLEAVES QBCHANGE TPTICKET VUKVN
C11TRCNT FOCUS LQDGONME NKLINEUP QBDIVSEQ TRAFFICN WIFI
CAR FSELECT LQDRACE NKLP QBHEAP TRAPEZOI WORDCNT
CATALAN FWATER LQDXEUI NKLUCK QBHV TRAVEL12 XAYNHA
CATGO GCDSUM LTPMSEQ NKMAXSEQ QBMAX TREAT YPKTH
CBUYING GPMB LUBENICA NKMINERS QBMSEQ TREEPATH YUGI
CENTRE28 GRAPH_ LUCKY13 NKMOBILE QBMST TRIPHP ZABAVA
CHAIN2 GSS LUCKYNUM NKNUMFRE QBRECT TTRIP
CHESSCBG HBTLAST M00PAIR NKPALIN QBROBOT TWINSNOW
CHNREST HBTLCA MATCH1 NKPATH QBSCHOOL TWOSUM
CLEAR HEAP1 MAXARR1 NKPOLICE QBSEGPAR UPGRANET
CLOCK HELPPM MBIPALIN NKRACING QBSELECT V11WATER
CMP HIREHP MBUS NKREZ QBSEQ V8ORG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CP GLOVE MEDQUERY
FFLOW MCHAOS QBPOINT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.