Phạm Sinh

@sinh_ngu_10i

Viet Nam, Molly

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong, Nam Dinh.

https://www.fb.com/100003850713534

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT COLLECT HOUSES MCONVOI NKSEQ QBSELECT V11WATER
ACMNB COLOREC HSPC14F MDOLLS NKSGAME QBSEQ V8ORG
AREA COMNET HSPC14K MECUNG NKSP QBSQUARE V8SCORE
ASSIGN1 COUNTPL INSUL MEDIAN NKTEAM QBSTR VBF2
AUCTION CRATE INTEGER7 MESSAGE NKTICK QBTICKET VBGRASS
AVLBIT CROSS12 IOIBIN MESSAGE1 NOIXICH QBTREEK VBOARD
BALLGMVN CRYPTKEY JOBSET MINCUT NORMA QMAX VCOWFLIX
BAOVE CTNBULLS KAGAIN MINROAD NOTE QMAX2 VDANGER
BARICAVN CUTSEG KCOLLECT MIXUP2 NSRAIL QOS VECTOR
BCDIV CVPDROME KDIFF MMAXPER NTPFECT QTREE3 VMCOMP
BGMINE DGOLD KGSS MORSEDEC NTSEQ QTREEV VMLSEQ
BGTRAVEL DHEXP KINV MPILOT NTTREE QTREEX VMPIZZA
BINARY2 DHFRBUS KKDD MPRIME NUMBER QTSEQ VMRR
BINLADEN DHFUNC KMEDIAN MRECAMAN NUMCON RAOVUON VMUNCH
BINPACK DHGARDEN KMIN MSE07B NUMVN REFORM VNCUT
BLOPER DHLEXP KQUERY MSTICK ONE4EVER REVAMP VNEMPIRE
BONES DHLOCK KQUERY2 MTREE ORDERSET RIDDLE VO17BACH
BONUS DHLOCO KTREEC MTWALK ORGAN RIDERHP VO17LAN
BRACKET DHRECT LABUDOVI NDCCARD PALINY ROADS VO17PHD
BWPOINTS DHSERV LATGACH NEAREST PARIGAME ROBOCON VO17SORT
C11BC2 DHTABLE LATGACH4 NETACCEL PBCGANGS SAFENET2 VO17XXX
C11BEAU DHTABLE2 LCA NETWRKNB PBCSEQ SEC VODIVIDE
C11CAVE DIGIT0 LCS2X NKABD PBCWRI SEQ198 VODONCAY
C11CIR DISNEY1 LEM NKBM PCYCLE SHHV VOITSORT
C11CUT DISNEY2 LEM3 NKBRACKE PERIODNB SKWLTH VOLIS
C11DOLL DQUERY LEM4 NKBUILD PIZZALOC SMARTDOG VOMARIO
C11ID DTDOI LEM5 NKCABLE PNUMBER SNAD VOSPLAY
C11KM DTGAME LEM6 NKCITY POST SPBINARY VOSRTRI
C11PAIRS DTKSUB LEM7 NKDIVSEQ POST2 SPSEQ VOSSEQ
C11PINES DTTUI1 LGAME NKFLOW POST3 STABLE VOSSEVEN
C11PIPI DTTUI2 LINEGAME NKGOLF PTQMSEQ STNODE VOSTOUR
C11POST ELEVATOR LIQ NKGUARD PTRANG SUBSTR VOSTR
C11PRIME EQSTR LIS NKH PTREE TEST VOSTRAVL
C11SEQ ETF LIS2VN NKINV PVOI14_2 TFIELD VOTREE
C11SEQ3 FBRICK LITES NKJUMP PVOI14_4 THEME VOXOR
C11STR2 FIRS LQDDIV NKLEAGUE PWALK TJALG VPDOMINO
C11SUM FLOYD LQDFIBO NKLEAVES QBBISHOP TOURS13 VRATF
C11TRCNT FOCUS LQDGONME NKLINEUP QBBUILD TPINCD VSTEPS
CAR FSELECT LQDRACE NKLP QBCHANGE TPTICKET VUKVN
CATALAN FWATER LQDXEUI NKLUCK QBDIVSEQ TRAFFICN WIFI
CATGO GCDSUM LTPMSEQ NKMAXSEQ QBHEAP TRAPEZOI WORDCNT
CBUYING GPMB LUBENICA NKMINERS QBHV TRAVEL12 XAYNHA
CENTRE28 GRAPH_ LUCKY13 NKMOBILE QBMAX TREAT YPKTH
CHAIN2 GSS LUCKYNUM NKNUMFRE QBMSEQ TREEPATH YUGI
CHESSCBG HBTLAST M00PAIR NKPALIN QBMST TRIPHP ZABAVA
CHNREST HBTLCA MATCH1 NKPATH QBRECT TTRIP
CLEAR HEAP1 MAXARR1 NKPOLICE QBROBOT TWINSNOW
CLOCK HELPPM MBIPALIN NKRACING QBSCHOOL TWOSUM
CMP HIREHP MBUS NKREZ QBSEGPAR UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CP GLOVE MEDQUERY
FFLOW MCHAOS QBPOINT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.