@shinigami279

Viet Nam

Institution: Thăng Long Đà Lạt

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

IOIHELP NKJUMP NKREZ
KMIN NKLEAGUE NKSGAME
LIQ NKLINEUP NKTEAM
LIS NKMAXSEQ NOIXICH
NKBUS NKMSG QMAX
NKCABLE NKONEARC
NKINV NKPATH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MINK
QBMST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.