Math Shindou

@shindoumath

Viet Nam, Hanoi

Institution: HUS

Math

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

KAGAIN
NKLEAGUE
NKPALIN
NKREZ
NKSTEP
SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.