Phạm Long

@saitama

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRITICAL KINV MINROAD NKSEQ QBRECT TJALG
AMSSEQ CROSS12 KMEDIAN MIXUP2 NKSEV QBROBOT TRAVEL12
AREA CRYPTKEY KMIN MLASERP NKSGAME QBSCHOOL TREAT
ASSIGN1 CTNBULLS KPLANK MPRIME NKSP QBSELECT TWO
AUCTION CTNEWS LATGACH MPRIME1 NKSTEP QBSEQ UPGRANET
BALLGMVN CTREE LATGACH4 MSE06H NKTARDY QBSQUARE V11WATER
BCDIV DEMSO LCS2X MYSTERY NKTEAM QBSTR V8ORG
BINARY2 DHEXP LEM2 NDCCARD NKTICK QBTICKET V8SCORE
BONES DHFRBUS LEM3 NETACCEL NKTREE QBTRANS VBGRASS
BONUS DHLOCO LEM5 NKABD NTSEQ QMAX VBOARD
BWPOINTS DIGIT0 LEM6 NKBM NUMCON QMAX2 VCOWFLIX
C11BC2 DQUERY LINEGAME NKBUS OPTCUT QOS VDANGER
C11CAVE DTDOI LIQ NKCABLE PALINY QTDIVSEQ VECTOR
C11ID DTGAME LIS NKCITY PARIGAME QTGIFT1 VMCANDLE
C11KM DTKSUB LITES NKDEC PBCDEM REFORM VMDAOBIT
C11PAIRS DTTUI1 LNACS NKDIVSEQ PBCFIBO REVAMP VMPIZZA
C11PNUM ELEVATOR LQDGONME NKFLOW PBCGANGS RIDDLE VMRR
C11SEQ FIBVAL LSFIGHT NKGUARD PBCWATER ROTATION VMSPEED
C11SEQ3 FIRS LUCKY13 NKINV PBCWRI SAFENET2 VMSWAP
C11STR2 FLOYD LUCKYNUM NKJUMP PNUMBER SBOOST VMUNCH
C11TRCNT FWATER M3TILE NKLEAGUE PTRANG SEARCH VNCUT
CBUYING GRAPH_ MATCH1 NKLEAVES PTREE SEC VO17BACH
CENTRE28 GSS MATCH2 NKLETTER PVOI14_4 SEQ198 VODIVIDE
CHAIN2 HEAP1 MAXARR1 NKLEXIC PWALK SHCH VOITSORT
CHATCHIT HELPPM MBLAST NKLINEUP PWRFAIL SHHV VOSLIS
CHEAT HIREHP MCARDS NKMAXSEQ QBBISHOP SHTH VOSRTRI
CHEER IDCODE MCITYHAL NKMOBILE QBGAME SPBINARY VOSTR
CHESSCBG INSUL MDIGITS2 NKNUMFRE QBHEAP SPSEQ VPHSTAR
COLOREC IOIBIN MDOLLS NKONEARC QBHV STABLE VRATF
COMNET ITREE MELE2 NKPALIN QBMARKET STMERGE VSTEPS
COUNTCBG JOBSET MELE3 NKPATH QBMAX STONE1 VWORDS
COUNTPL KAGAIN MESSAGE NKPOLICE QBMSEQ SUBSTR WCALC
COWGIRL KDEL MINCUT NKPOS QBMST SUMS WEATHER
CRATE KGSS MINK NKREZ QBPAL TFIELD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM KTUAN SETNJA STREDUCE
CAR LASCALE SOPENP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.