Luquier Lover

@saigyouayakash

Viet Nam, Ha Noi

Institution: HN-AMS

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BALLGMVN CRATE HSPC14J MCOINS NKNUMFRE QBBISHOP VBF2
BAOVE CRUELL2 HSPC14L MDOLLS NKPALIN QBDIVSEQ VBLOCKS
BASEH CSTARS IOIBIN MECUNG NKPOLI QBGAME VBOARD
BCDIV CTNCLN KAGAIN MESSAGE NKPOLY QBHEAP VCOLDWAT
BCHESS CVPDROME KMIN METERAIN NKRACING QBMST VCRISIS
BEADSNB DANCING KPLANK MIXUP2 NKREZ QBRECT VDANGER
BFCHAL DGOLD KQUERY MJOURNEY NKSEQ QBSELECT VECTOR
BGMAGIC DHEXP KRECT MLASERP NKSPILJA QBSQUARE VKNIGHTS
BIGNUM DHLOCO KTOUR MPRIME NKTARDY QBSTR VMATRIX
BINLADEN DHRECT KTUAN MPYRAMID NKTEAM QMAX VMAZE
BLGEN DHSERV KVIP MREPLBRC NKTEST QMAX2 VMBW
BONUS DHTABLE KWAY MSTICK NKTRIO QTREE3 VMCIRCLE
BRACKET DHTABLE2 LATGACH MTREE NOIXICH ROADS VMKEY
BRTREE DIGIT0 LATGACH4 MYSTERY NSRAIL ROBOCON VMRR
C11CUT DISNEY2 LCS2X NBFA NUMBER SAFENET2 VMSQUARE
C11PAIRS DTOGRADA LEM NBFM NUMCON SCOLLECT VMST
C11PNUM DTTUI1 LEM3 NK2MFS PBCDEM SEARCH VMSUBSTR
C11SEQ EGG LEM5 NKA1 PBCFIBO SPBINARY VMUNCH
C11SEQ3 ELEVATOR LEM7 NKBM PBCGANGS SPSEQ VNEMPIRE
C11STR2 FFLOW LIGHT NKBUS PBCSEQ STNODE VOBOARD3
C11TOUCH FLOYD LIQ NKCITY PCIRCLE STRAVEL VOBRACK
CAR FMATCH LIS NKCNT1 PIZZALOC STREDUCE VOLIS
CENTRE28 FWATER LOTT NKDEC PKGROUP TJALG VOSCUN
CHESSCBG GPMB LQDGONME NKFLOW PNUMBER TOPALIN VOSSEVEN
CHNREST HAF1 LSTAR NKH POST TOTALODD WCALC
CHNTOWER HAM12 LUBENICA NKINV PVOI14_1 TREASRE WEATHER
CINEMA HIWAY LUCKYNUM NKJUMP PVOI14_2 TREAT XAYNHA
CLOCK HOUSES MATCH1 NKLINEUP PVOI14_3 TWO
COIN34 HSPC14A MAXCUB NKLP PVOI14_5 UPGRANET
COMMAND HSPC14H MCHAOS NKMAXSEQ PWRFAIL V11WATER
COWGIRL HSPC14I MCLEAN NKMINERS PYRAMID2 VBF1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY HBTLCA LQDFIBO NHPAINT QBHV SUBSTR TWOBLACK
C11DK1 HEAP1 LTPMSEQ NKBRACKE REC04 TEST TWOREG
DQUERY KINV MAXNUM PBCISPIS SOPENP TPTICKET
DTDOI LQDDIV MBIPALIN QBAGENTS STONE1 TRAFFICN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.