@quocquan

Viet Nam

Institution: Chuyen PBC Nghe An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CTNAB LATGACH MMAXPER NKLETTER PNUMBER SUBSTR
ANT CTNBULLS LEM MPRIME NKLIGHT POST TEST
AUCTION CTNOWN LEM3 MPRIME1 NKLINEUP POST3 THEME
BASEH DIGIT0 LEM6 MRECAMAN NKLP POTATO TORCH
BCDIV DTDOI LIGHT MSE07B NKMAXSEQ PTQMSEQ TREAT
BFCHAL DTTUI1 LINEGAME MULONE NKMINES PWALK TREELINE
BINARY2 ELEVATOR LIQ MYSTERY NKMOBILE PWRFAIL TRILAND
BONES FIBVAL LIS NBFA NKMSG QBBISHOP TWO
BONGDA FINDNUM LITES NBFD NKNUMFRE QBGAME V11WATER
BONUS FIRS LKNIGHT NBFM NKPALIN QBHEAP VBF1
BWPOINTS FLOW1 LNACS NCOB NKPOLI QBHV VBF2
C11BC2 FLOYD LSFIGHT NDCCARD NKRAIN QBMAX VBGRASS
C11GENIE FWATER LUCKYNUM NK2MFS NKREZ QBMSEQ VBOARD
C11LOCK GCDSUM M3TILE NKABD NKSGAME QBMST VCOLDWAT
C11PNUM GOLD MARBLE NKBM NKSPILJA QBROBOT VCOWFLIX
C11SEQ3 GONDOR MATCH1 NKBUS NKSTEP QBSELECT VDANGER
C11STR2 GPMB MATCH2 NKCABLE NKTEAM QBSEQ VECTOR
C11TRCNT GRAPH MAXARR1 NKCARD NKTEST QBSQUARE VKNIGHTS
CAR HAF1 MAXARR2 NKCAT NKTHEME QBSTR VMDEGREE
CATALAN HAM12 MAXNUM NKCITY NKTICK QMAX VMLINES
CBUYING HEAP1 MCITYHAL NKCNT1 NKTREE REVAMP VMRR
CENTRE28 HELPPM MCOINS NKDIVSEQ NOIXICH ROBOCON VMSORT
CFLAG HUGEKNAP MDIGITS2 NKFLOW NOTE ROBOT2 VMSUBSTR
CHEAT ILSMATH MESSAGE NKGUARD PAIRVIS ROTATION VMSWAP
CINEMA INSUL MINK NKH PBCDIV SBOOST VMUNCH
CMP INTEGER7 MIXUP2 NKINV PBCISPIS SHHV VNEMPIRE
CNMARBLE IOIBIN MKFLAGS NKJUMP PBCWRI SKFIB VRATF
COUNTCBG KDEL MLASERP NKLAND PCIRCLE SMAX VSTEPS
COWGIRL KDTUYEN MMASS NKLEAGUE PCYCLE STONE1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ADS CRATE KGSS MCLEAN PBCGANGS SQUARES WORDCNT
ASSIGN1 CRECT KQUERY METERAIN POWER THREE XAYNHA
CASTLE EGG KTUAN MMOD29 PYRAMID2 TOTALODD
CFLAG2 ETF KWAY MTWALK PYTHAEQ TPBISHOP
CHNREST ILSMATH2 LTPMSEQ NKCOMP QBDIVSEQ TREENUM
COND KAGAIN M00PAIR NKONEARC REL7 TWINSNOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.