Nguyen Quang

@quang_proltt

Viet Nam, Bien Hoa City

Institution: Truong THPT chuyen Luong The Vinh - Dong Nai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CBUYING KAGAIN MPILOT NKSEQ QBMST TRAVEL12
ACMNB CENTRE28 KDEL MPRIME NKSEV QBPAL TWO
ADS COLLECT KMIN MSTICK NKSGAME QBRECT TWOSUM
ALLOW COLOREC KPLANK MTWALK NKSP QBROBOT V11WATER
AMSSEQ COMNET KQUERY MULONE NKTICK QBSCHOOL V8ORG
AREA COND LATGACH MYSTERY NOIXICH QBSELECT V8SCORE
AUCTION COUNTCBG LATGACH4 NBFA NTSEQ QBSEQ VBF1
BALLGMVN COUNTPL LCS2X NBFD NUCLEAR QBSQUARE VBF2
BASEH CREC01 LEM NBFM NUMBER QBSTR VBGRASS
BCDIV CRITICAL LEM2 NETWRKNB NUMCON QBTICKET VBOARD
BEADSNB CTNBULLS LEM3 NK2MFS OPTCUT QHROAD VCOLDWAT
BFCHAL DHEXP LINEGAME NKABD ORGAN QMAX VCOWFLIX
BGBOARD DHFRBUS LIQ NKBM OTOCI QMAX2 VDANGER
BGSTRING DHFUNC LIS NKBUS PARIGAME QOS VMCIRCLE
BIGNUM DHLOCK LITES NKBUSD PBCFIBO QTREE3 VMCOMP
BILL DHTABLE2 LNACS NKCABLE PBCSEQ QTSEQ VMGOLD
BINLADEN DIGIT0 LQDFARM NKCITY PBCWATER QUEENNB VMREL6
BLOPER DQUERY LSFIGHT NKCOMP PBCWRI REFORM VMRR
BONES DTDOI LSTAR NKDEC PCIRCLE ROBOCON VMSQUARE
BONUS DTOGRADA LUBENICA NKDIVSEQ PCYCLE ROTATION VMTEST
BONUS13 DTTUI1 LUCKYNUM NKFLOW PERIODNB SAFENET2 VMUNCH
BWPOINTS DTTUI2 MAXARR1 NKGIFTS PHEPNHAN SHCH VNEMPIRE
C11CAL ETF MAXISET NKGUARD PNUMBER SHHV VODIVIDE
C11CAVE FIBVAL MAXNUM NKINV POST SHTH VOLIS
C11KM FINDNUM MCARDS NKJUMP POST3 SMARTDOG VOSEXP
C11PAIRS FIRS MCONVOI NKLEAGUE PTRANG SPSEQ VOSGAME
C11PIPI FWATER MDIGITS2 NKLETTER PVOI14_1 STABLE VOSHANDL
C11PRIME GRAPH_ MDOLLS NKLINEUP PVOI14_2 STMERGE VOSNUM
C11SEQ HAM12 MEO NKLP PWALK STNODE VOSSEVEN
C11SEQ3 HIREHP MESSAGE NKMAXSEQ QBBISHOP SUBSTR VOTREE
C11STR2 IDCODE MESSAGE1 NKMINES QBDIVSEQ SUMTREE VRATF
C11SUM INSUL MINCUT NKNUMFRE QBGAME TEST VSTEPS
C11TOUCH INTEGER7 MINK NKONEARC QBHEAP TFIELD WAVE
C11WATER IOIBIN MINROAD NKPALIN QBHV TJALG
CAPITAL JEWELNB MIXUP2 NKPOS QBMAX TOURS13
CAR JOBSET MOVE12 NKREZ QBMSEQ TPCPPLAR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11DK1 DBRACKET KQUERY2 MTHCN NKTRIO REL7
COPYDNA JACOBI MINCOST NKTABLE PBCISPIS ROADS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.