Phan Anh

@ptanh93

Viet Nam, volgograd

Institution: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS DANCING LEM4 MMOD29 NKPALIN PTRANG TAXID
ALAKE DEMTAU LIGHT MOVIES NKPATH PTREE TELEPORT
ASSIGN1 DMAYA LINEGAME MPILOT NKPOLI PWALK TEST
AUCTION DTDOI LIQ MPRIME NKPOLY PWRFAIL THEME
BAOVE DTTUI1 LIS MPRIME1 NKPOS PYRAMID2 THREE
BASEH DTTUI2 LITES MRECAMAN NKRACING QBBISHOP TJALG
BFCHAL ELEVATOR LNACS MSTICK NKRAIN QBCIRARC TOMAU
BIGNUM FINDNUM LQDGONME MTWALK NKREZ QBDIVSEQ TOPALIN
BINLADEN FIRS LSFIGHT MULONE NKROBOT QBGAME TREAT
BONES FLOYD LUBENICA MYSTERY NKSEQ QBHEAP TREELINE
BONUS FWATER LUCKYNUM NBFA NKSGAME QBHV TREENUM
BRIDGES GPMB MACHINE NBFD NKSPILJA QBMAX TWINSNOW
BWPOINTS GRAPH_ MAJSTOR NBFM NKSTEP QBMSEQ TWO
CAR GSS MATCH1 NETACCEL NKTHEME QBMST UPGRANET
CBUYING HAF1 MATCH2 NK2MFS NKTICK QBPAL V11WATER
CENTRE28 HEAP1 MATMA NKABD NKTREE QBRECT V8ORG
CHARSET HELPPM MAXARR1 NKBM NKTRIO QBROBOT V8SCORE
CHATCHIT HIWAY MAXARR2 NKCABLE NOIXICH QBSCHOOL V8SORT
CHEAT HOUSES MAXCUB NKCARD NOTE QBSEGPAR VBF1
CHESSCBG INSUL MCARDS NKCITY NSP QBSELECT VBF2
CINEMA INTEGER7 MCITYHAL NKDIVSEQ NTSHEEP QBSEQ VBGRASS
CLOCK IOIBIN MCLEAN NKEDIT NUMBER QBSQUARE VBOARD
CMP ITREE MDIGITS2 NKFLOW NUMCON QBSTR VCOLDWAT
CNMARBLE KAGAIN MDOLLS NKGUARD OPTCUT QBTICKET VCOWCAR
COIN34 KANDP MEO NKH PBCDEM QMAX VCOWFLIX
COLLECT KDTUYEN MESSAGE NKINV PBCSEQ QMAX2 VDANGER
COLOREC KMBUS METERAIN NKJUMP PBCWATER ROADS VECTOR
COND KMIN MEXICO NKLETTER PBCWAYS ROCKS VMUNCH
COUNTCBG KSPREE MINK NKLIGHT PBCWRI ROTATION VRATF
COUNTPL LATGACH MIXUP2 NKLINEUP PCIRCLE SBOOST VSTEPS
COWGIRL LATGACH4 MJOURNEY NKMAXSEQ PCYCLE SHHV VUKVN
CRITICAL LEDOTAN MKFLAGS NKMOBILE PNUMBER SNSEQ WEATHER
CTNMRECT LEM1 MLASERP NKMSG POST SPSEQ WORDCNT
CTREE LEM2 MMASS NKNUMFRE POST3 STABLE YUGI
CWAY LEM3 MMAXPER NKONEARC POTATO STONE1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHNREST HOUSE LQDRECT MSE07B PIZZALOC SUBSTR TWOBLACK
EGG HUGEKNAP LSTTCD2 NEAREST QBAGENTS TOTALODD
FLOW1 KGSS MBIPALIN PBCGANGS SCOLLECT TRAFFICN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.