Huy Nguyễn

@phuochuy2507

Viet Nam, Cần Thơ

Institution: THPT chuyên Lý Tự Trọng

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCDIV FLOYD MAXARR1 NKTICK TJALG
C11PNUM GRAPH_ NKCARD PALINY VBGRASS
CENTRE28 IOIBIN NKCITY QBMAX VDANGER
CHEAT KMIN NKFLOW QBMST
COLLECT LIQ NKINV QBSCHOOL
DHSERV LIS NKLINEUP QBSEQ
DTKSUB LNACS NKRACING QBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.