@np_complete

Viet Nam

Institution: Hanoi-Amsterdam High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CAR MESSAGE NKMOBILE NKREZ PYRAMID2
CATALAN MULONE NKMSG NKSGAME PYTHAEQ
CLOCK NKGOLF NKONEARC NKTEAM SUBSTR
LATGACH NKINV NKPAIRS NKTHEME TCDFZ
LIQ NKLP NKPATH PCIRCLE
LIS NKMARS NKPOLY PNUMBER
MAXCUB NKMAXSEQ NKRAIN POST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHEAT PRAVO
FLOYD TWO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.