Trần Hữu Đức Mạnh

@nowhere132

Viet Nam, Vinh

Institution: Phan Boi Chau High School

Trying to become a good guy :))

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMPUTER HSPC14A MECUNG NKNET QBMST UPGRANET
ADS COND HSPC14K MEDIAN NKNL QBPOINT V11WATER
ALADDIN COUNTCBG ILSMATH MEDQUERY NKNL2 QBRECT V8ORG
AMSSEQ COUNTPL INCVN MELE2 NKNUMFRE QBROBOT V8SORT
ANARC09I COWGIRL INFORMAC MESSAGE NKPALIN QBSCHOOL VBF1
ANT CPPSET INSUL MESSAGE1 NKPATH QBSEGPAR VBF2
AREA CRATE IOIBIN MINCUT NKPOLI QBSELECT VBGRASS
AZNET CREC01 JEDNAKOS MINK NKRACING QBSEQ VBOARD
BALLGMVN CRECT JOBSET MINROAD NKREZ QBSQUARE VCOWFLIX
BCDIV CRITICAL KAGAIN MJOURNEY NKSEQ QBSTR VDANGER
BCHESS CROSS12 KAMP MKUHAR NKSEV QBTICKET VECTOR
BEADSNB CRYPTKEY KDEL MLASERP NKSGAME QMAX VKNIGHTS
BESTSPOT CTNEWS KDIFF MMASS NKSP QMAX2 VMATRIX
BFCHAL CTNOWN KGSS MMAXPER NKTABLE QOS VMBW
BGBOARD CTREE KHISTORY MMINPER NKTARDY QTGIFT1 VMCOMP
BGMINE CUTSEG KINV MMMGAME NKTICK QTREEV VMDAOBIT
BGSTRING CUTSEQS KKDD MMOD29 NKTOSS QTSEQ VMGOLD
BIGNUM CWAY KMEDIAN MNERED NKTREE QUEENNB VMKEY
BILL DHEXP KMIX MOVE12 NOIXICH RBULL VMRELATE
BINARY2 DHFUNC KPLANK MPILOT NTSEQ REFORM VMRESTO
BINLADEN DHGARDEN KQUERY MPRIME1 NTTREE REVAMP VMROOK
BLGEN DHLOCK KQUERY2 MRECAMAN NUMVN RIDDLE VMSORT
BLOPER DHLOCO LATGACH4 MREPLBRC ORGAN RIDERHP VMSQUARE
BOB DHRECT LAZYCOWS MSE06H PA06ANT ROADS VMSUBSTR
BONES DHSERV LCA MSE07B PAGODA ROTATION VMUNCH
BONGDA DHTABLE LCS2X MSTICK PALINY SEC VNEMPIRE
BONUS13 DISNEY1 LEM1 MTHCN PARIGAME SEQ198 VO17LAN
BOSS DIVSEQQ LEM2 MTREE PBCDEM SETNJA VO17PHD
BWPOINTS DQUERY LEM3 MTWALK PBCDIV SHHV VO17SORT
C11BC1 DTCSTR LEM4 NDCCARD PBCSEQ SIGNAL VO17TV
C11BC2 DTDOI LEM5 NEAREST PBCWATER SLIKAR VOBOARD3
C11BEAU DTKSUB LEM6 NETACCEL PBCWAYS SNAD VODIVIDE
C11CAL DTTUI1 LINEGAME NETWRKNB PBCWRI SPBINARY VOGAME
C11CAVE ELEVATOR LIQ NICEQUAD PERIODNB SPSEQ VOGCDSUM
C11CUT EQSTR LIS NK05MNIM PERREC STABLE VOIEXAM
C11GAME2 ETF LIS2VN NKA1 PETROLM STMERGE VOLIS
C11GAR FBRICK LITES NKABD PIZZALOC STNODE VOMOVREC
C11GENIE FERRIES LNACS NKBM PKADKP STONE1 VOSCUN
C11HUM FIBVAL LQDFIBO2 NKBUS PNUMBER STRANGE VOSHANDL
C11ID FINDNUM LQDFROG NKCABLE POST SUBSTR VOSMAXK
C11KM FLOW1 LQDGONME NKCARD POWER SUMS VOSNET
C11PAIRS FLOYD LQDRECT NKCITY PRAVO SUPERSUM VOSPLAY
C11PF FMATCH LSFIGHT NKCNT1 PTQMSEQ TABLIC VOSRTRI
C11PINES FOCUS LUBENICA NKCNT2 PTRANG TBIKE VOSSEQ
C11PRIME FSELECT LUCKYNUM NKCOMP PTREE TCDFZ VOSSEVEN
C11ROOKS FWATER M00PAIR NKDIVSEQ PVOI14_1 TEST VOSTOUR
C11SEQ GONDOR M3TILE NKEDIT PVOI14_3 THEME VOSTR
C11SUM GPMB MAJSTOR NKFLOW PVOI14_6 TJALG VOSTRIBO
C11TCT GRAPE MARS NKGUARD PWALK TNHWIFI VOTREE
C11TRCNT GRAPH_ MATCH1 NKH PYRAMID2 TOINCSEQ VOXOR
C11WATER GROUP MAUGIAO NKINV QBAGENTS TOPALIN VPARTSUM
CBUYING GSS MAXCUB NKJUMP QBBISHOP TOTALODD VRATF
CENTRE28 HAF1 MAXNUM NKLAND QBBUILD TRAVEL12 VSTEPS
CHAIN2 HAM12 MBLAST NKLETTER QBCIRARC TREAT VWORDPOW
CHEAT HAOI5000 MBUS NKLINEUP QBDIVSEQ TREELINE WCALC
CHEER HEADQRT MCARDS NKLP QBHEAP TREZOR WORDCNT
CINEMA HEAP1 MCHAOS NKMAXSEQ QBHV TTRIP XYZ
COIN34 HELPPM MCITYHAL NKMINERS QBMARKET TWOBLACK YUGI
COLOREC HIREHP MCONVOI NKMINES QBMAX TWOOPERS ZABAVA
COMNET HIWAY MDOLLS NKMOBILE QBMSEQ TWOREG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

EGG PYTHAEQ
LQDFIBO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.