Trần Hữu Đức Mạnh

@nowhere132

Viet Nam, Vinh

Institution: Phan Boi Chau High School

Trying to become a good guy :))

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMPUTER HSPC14A MDOLLS NKMOBILE QBMSEQ TWOREG
ADS COND HSPC14K MECUNG NKNET QBMST UPGRANET
ALADDIN COUNTCBG ILSMATH MEDIAN NKNL QBPOINT V11WATER
AMSSEQ COUNTPL INCVN MEDQUERY NKNL2 QBRECT V8ORG
ANARC09I COWGIRL INFORMAC MELE2 NKNUMFRE QBROBOT V8SORT
ANT CPPSET INSUL MESSAGE NKPALIN QBSCHOOL VBF1
AREA CRATE IOIBIN MESSAGE1 NKPATH QBSEGPAR VBF2
AZNET CREC01 JEDNAKOS MINCUT NKPOLI QBSELECT VBGRASS
BALLGMVN CRECT JOBSET MINK NKRACING QBSEQ VBOARD
BCDIV CRITICAL KAGAIN MINROAD NKREZ QBSQUARE VCOWFLIX
BCHESS CROSS12 KAMP MJOURNEY NKSEQ QBSTR VDANGER
BEADSNB CRYPTKEY KDEL MKUHAR NKSEV QBTICKET VECTOR
BESTSPOT CTNEWS KDIFF MLASERP NKSGAME QMAX VKNIGHTS
BFCHAL CTNOWN KGSS MMASS NKSP QMAX2 VMATRIX
BGBOARD CTREE KHISTORY MMAXPER NKTABLE QOS VMBW
BGMINE CUTSEG KINV MMINPER NKTARDY QTGIFT1 VMCOMP
BGSTRING CUTSEQS KKDD MMMGAME NKTICK QTREEV VMDAOBIT
BIGNUM CWAY KMEDIAN MMOD29 NKTOSS QTSEQ VMGOLD
BILL DHEXP KMIX MNERED NKTREE QUEENNB VMKEY
BINARY2 DHFUNC KPLANK MOVE12 NOIXICH RBULL VMRELATE
BINLADEN DHGARDEN KQUERY MPILOT NTSEQ REFORM VMRESTO
BLGEN DHLOCK KQUERY2 MPRIME1 NTTREE REVAMP VMROOK
BLOPER DHLOCO LANDK MRECAMAN NUMVN RIDDLE VMSORT
BOB DHRECT LATGACH4 MREPLBRC ORGAN RIDERHP VMSQUARE
BONES DHSERV LAZYCOWS MSE06H PA06ANT ROADS VMSUBSTR
BONGDA DHTABLE LCA MSE07B PAGODA ROTATION VMUNCH
BONUS13 DISNEY1 LCS2X MSTICK PALINY SEC VNEMPIRE
BOSS DIVSEQQ LEM1 MTHCN PARIGAME SEQ198 VO17LAN
BWPOINTS DQUERY LEM2 MTREE PBCDEM SETNJA VO17PHD
C11BC1 DTCSTR LEM3 MTWALK PBCDIV SHHV VO17SORT
C11BC2 DTDOI LEM4 NDCCARD PBCSEQ SIGNAL VO17TV
C11BEAU DTKSUB LEM5 NEAREST PBCWATER SLIKAR VOBOARD3
C11CAL DTTUI1 LEM6 NETACCEL PBCWAYS SNAD VODIVIDE
C11CAVE ELEVATOR LINEGAME NETWRKNB PBCWRI SPBINARY VOGAME
C11CUT EQSTR LIQ NICEQUAD PERIODNB SPSEQ VOGCDSUM
C11GAME2 ETF LIS NK05MNIM PERREC STABLE VOIEXAM
C11GAR FBRICK LIS2VN NKA1 PETROLM STMERGE VOLIS
C11GENIE FERRIES LITES NKABD PIZZALOC STNODE VOMOVREC
C11HUM FIBVAL LNACS NKBM PKADKP STONE1 VOSCUN
C11ID FINDNUM LQDFIBO2 NKBUS PNUMBER STRANGE VOSHANDL
C11KM FLOW1 LQDFROG NKCABLE POST SUBSTR VOSMAXK
C11PAIRS FLOYD LQDGONME NKCARD POWER SUMS VOSNET
C11PF FMATCH LQDRECT NKCITY PRAVO SUPERSUM VOSPLAY
C11PINES FOCUS LSFIGHT NKCNT1 PTQMSEQ TABLIC VOSRTRI
C11PRIME FSELECT LUBENICA NKCNT2 PTRANG TBIKE VOSSEQ
C11ROOKS FWATER LUCKYNUM NKCOMP PTREE TCDFZ VOSSEVEN
C11SEQ GONDOR M00PAIR NKDIVSEQ PVOI14_1 TEST VOSTOUR
C11SUM GPMB M3TILE NKEDIT PVOI14_3 THEME VOSTR
C11TCT GRAPE MAJSTOR NKFLOW PVOI14_6 TJALG VOSTRIBO
C11TRCNT GRAPH_ MARS NKGUARD PWALK TNHWIFI VOTREE
C11WATER GROUP MATCH1 NKH PYRAMID2 TOINCSEQ VOXOR
CBUYING GSS MAUGIAO NKINV QBAGENTS TOPALIN VPARTSUM
CENTRE28 HAF1 MAXCUB NKJUMP QBBISHOP TOTALODD VRATF
CHAIN2 HAM12 MAXNUM NKLAND QBBUILD TRAVEL12 VSTEPS
CHEAT HAOI5000 MBLAST NKLETTER QBCIRARC TREAT VWORDPOW
CHEER HEADQRT MBUS NKLINEUP QBDIVSEQ TREELINE WCALC
CINEMA HEAP1 MCARDS NKLP QBHEAP TREZOR WORDCNT
COIN34 HELPPM MCHAOS NKMAXSEQ QBHV TTRIP XYZ
COLOREC HIREHP MCITYHAL NKMINERS QBMARKET TWOBLACK YUGI
COMNET HIWAY MCONVOI NKMINES QBMAX TWOOPERS ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

EGG PYTHAEQ
LQDFIBO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.