Trần Hữu Đức Mạnh

@nowhere132

Viet Nam, Vinh

Institution: Phan Boi Chau High School

Trying to become a good guy :))

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMPUTER HSPC14K MELE2 NKPALIN QBSCHOOL VBF1
ADS COND ILSMATH MESSAGE NKPATH QBSEGPAR VBF2
ALADDIN COUNTCBG INCVN MESSAGE1 NKPOLI QBSELECT VBGRASS
AMSSEQ COUNTPL INFORMAC MINCUT NKRACING QBSEQ VBOARD
ANARC09I COWGIRL INSUL MINK NKREZ QBSQUARE VCOWFLIX
ANT CPPSET IOIBIN MINROAD NKSEQ QBSTR VDANGER
AREA CRATE JEDNAKOS MJOURNEY NKSGAME QBTICKET VECTOR
AZNET CREC01 KAGAIN MKUHAR NKSP QMAX VKNIGHTS
BALLGMVN CRECT KAMP MLASERP NKTABLE QMAX2 VMATRIX
BCDIV CROSS12 KDEL MMASS NKTARDY QOS VMCOMP
BCHESS CRYPTKEY KDIFF MMAXPER NKTICK QTGIFT1 VMDAOBIT
BEADSNB CTNEWS KGSS MMINPER NKTOSS QTREEV VMGOLD
BESTSPOT CTNOWN KINV MMMGAME NKTREE QTSEQ VMKEY
BFCHAL CTREE KKDD MMOD29 NOIXICH QUEENNB VMRELATE
BGBOARD CUTSEG KMEDIAN MNERED NTSEQ RBULL VMRESTO
BGMINE CUTSEQS KMIX MOVE12 NTTREE REFORM VMROOK
BGSTRING DHEXP KPLANK MPILOT NUMVN REVAMP VMSORT
BIGNUM DHFUNC KQUERY MPRIME1 ORGAN RIDDLE VMSQUARE
BILL DHGARDEN KQUERY2 MRECAMAN PA06ANT RIDERHP VMSUBSTR
BINARY2 DHLOCK LATGACH4 MREPLBRC PAGODA ROADS VMUNCH
BINLADEN DHLOCO LCA MSE06H PALINY ROTATION VNEMPIRE
BLGEN DHRECT LCS2X MSE07B PARIGAME SEC VO17LAN
BLOPER DHSERV LEM1 MSTICK PBCDEM SEQ198 VO17PHD
BOB DHTABLE LEM2 MTHCN PBCDIV SETNJA VO17SORT
BONES DISNEY1 LEM3 MTREE PBCSEQ SHHV VO17TV
BONUS13 DIVSEQQ LEM4 MTWALK PBCWATER SLIKAR VOBOARD3
BOSS DQUERY LEM5 NDCCARD PBCWRI SNAD VODIVIDE
BWPOINTS DTCSTR LEM6 NEAREST PERIODNB SPBINARY VOGAME
C11BC1 DTDOI LINEGAME NETACCEL PERREC SPSEQ VOGCDSUM
C11BC2 DTKSUB LIQ NETWRKNB PETROLM STABLE VOIEXAM
C11BEAU DTTUI1 LIS NICEQUAD PIZZALOC STMERGE VOLIS
C11CAL ELEVATOR LITES NK05MNIM PKADKP STNODE VOMOVREC
C11CAVE EQSTR LNACS NKA1 PNUMBER STONE1 VOSCUN
C11CUT ETF LQDFIBO2 NKABD POST STRANGE VOSHANDL
C11GAME2 FBRICK LQDFROG NKBM POWER SUBSTR VOSMAXK
C11GAR FERRIES LQDGONME NKBUS PRAVO SUMS VOSNET
C11GENIE FIBVAL LQDRECT NKCABLE PTQMSEQ SUPERSUM VOSPLAY
C11HUM FINDNUM LSFIGHT NKCARD PTRANG TABLIC VOSRTRI
C11ID FLOYD LUBENICA NKCITY PTREE TBIKE VOSSEQ
C11KM FMATCH LUCKYNUM NKCNT1 PVOI14_1 TCDFZ VOSSEVEN
C11PAIRS FOCUS M00PAIR NKCNT2 PVOI14_3 TEST VOSTOUR
C11PINES FSELECT M3TILE NKDIVSEQ PVOI14_6 THEME VOSTR
C11PRIME FWATER MAJSTOR NKEDIT PWALK TJALG VOSTRIBO
C11ROOKS GONDOR MARS NKGUARD PYRAMID2 TNHWIFI VOTREE
C11SEQ GPMB MATCH1 NKH QBAGENTS TOINCSEQ VOXOR
C11SUM GRAPE MAUGIAO NKINV QBBISHOP TOPALIN VPARTSUM
C11TCT GRAPH_ MAXCUB NKJUMP QBBUILD TOTALODD VRATF
C11TRCNT GROUP MAXNUM NKLAND QBCIRARC TRAVEL12 VSTEPS
C11WATER GSS MBLAST NKLETTER QBDIVSEQ TREAT VWORDPOW
CBUYING HAF1 MBUS NKLINEUP QBHEAP TREELINE WCALC
CENTRE28 HAM12 MCARDS NKLP QBHV TREZOR WORDCNT
CHAIN2 HAOI5000 MCHAOS NKMAXSEQ QBMARKET TTRIP XYZ
CHEAT HEADQRT MCITYHAL NKMINERS QBMAX TWOOPERS YUGI
CHEER HEAP1 MCONVOI NKMINES QBMSEQ TWOREG ZABAVA
CINEMA HELPPM MDOLLS NKMOBILE QBMST UPGRANET
COIN34 HIREHP MECUNG NKNL QBPOINT V11WATER
COLOREC HIWAY MEDIAN NKNL2 QBRECT V8ORG
COMNET HSPC14A MEDQUERY NKNUMFRE QBROBOT V8SORT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LQDFIBO
PYTHAEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.