ZIn Nik

@nikishi

Viet Nam, Phan Rang

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

DTTUI1
POST3

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

POST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.