Phạm Hoàng Nhật Anh

@nhatanhst

Viet Nam, Sóc Trăng

Institution: Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11TRCNT HAM12 LQDGONME NKLAND PTRANG TFIELD
AMSSEQ CATALAN HBTLAST LSFIGHT NKLEAGUE PVOI14_2 TJALG
ANT CBUYING HEAP1 LTPMSEQ NKLEAVES PVOI14_5 TREELINE
AREATRI CENTRE28 HELPPM LUCKY13 NKLETTER PWALK TTRIP
ASSIGN1 CHATCHIT HIREHP LUCKYNUM NKLINEUP PYRAMID2 TWO
AUCTION CHEAT HOUSES M00PAIR NKMAXSEQ QBBISHOP TWOSUM
BALLGMVN CHESSCBG HSPC14A MATCH1 NKNUMFRE QBDIVSEQ V11WATER
BARICAVN CINEMA HSPC14I MAUGIAO NKPALIN QBGAME V8ORG
BASEH CLOCK HSPC14J MAXARR1 NKPATH QBHEAP V8SCORE
BCDIV CNMARBLE HSPC14L MAXNUM NKPATROL QBHV VBF2
BEADSNB COLOREC INSUL MDIGITS2 NKRACING QBMAX VBOARD
BGBOARD COUNTCBG INTEGER7 MINCUT NKREZ QBMSEQ VCOLDWAT
BGMAGIC COUNTPL IOIBIN MINK NKSEQ QBMST VCOWFLIX
BGSTRING COWGIRL JEWELNB MINROAD NKSGAME QBPAL VDANGER
BGTRAVEL CROSS12 KAGAIN MMASS NKSP QBSCHOOL VECTOR
BIGNUM CRUELL KDEL MPRIME NKSPILJA QBSELECT VMCANDLE
BINARY CRYPTKEY KGSS MPRIME1 NKSTEP QBSEQ VMDAOBIT
BINARY2 CTNBULLS KHISTORY MRECAMAN NKTARDY QBSQUARE VMMTFIVE
BINLADEN CWAY KINGDOM MULONE NKTEAM QBSTR VMQUABEO
BLGEN DHEXP KMIN MYSTERY NKTICK QBTICKET VMREL6
BONES DHFRBUS KPLANK NDCCARD NKTOSS QMAX VMRR
BONUS DHLOCK KQUERY NETACCEL NOIXICH QMAX2 VMSORT
BONUS13 DHLOCO KSEQ1 NETWRKNB NUMCON QTSEQ VMUNCH
BWPOINTS DHRECT LASCALE NK2MFS ONE4EVER QUAD VNEMPIRE
C11BC2 DHTABLE2 LATGACH NKABD PARIGAME QUEENNB VODIVIDE
C11BEAU DIGIT LATGACH4 NKBM PBCDIV ROBOCON VOLIS
C11CAVE DIGIT0 LCS2X NKBUS PBCJUMP ROTATION VOMOVREC
C11CUT DTDOI LEM NKCABLE PBCSEQ SBOOST VORAIN
C11ID DTKSUB LEM1 NKCITY PBCWATER SEARCH VOSEXP
C11KM DTTUI1 LEM3 NKCNT1 PBCWRI SEQ198 VOSMAXK
C11PAIRS FIB LEM4 NKDEC PCIRCLE SHHV VOSRTRI
C11PIPI FIBVAL LINEGAME NKDIVSEQ PCYCLE SPSEQ VOSSEQ
C11PNUM FINDNUM LIQ NKEDIT PERIODNB STABLE VOSSEVEN
C11PRIME FIRS LIS NKFLOW PNUMBER STMERGE VOSTRIBO
C11ROOKS FLOYD LITES NKGUARD POST SUBSTR VRATF
C11SEQ3 FWATER LKNIGHT NKH POST3 TBIKE VSTEPS
C11STR2 GRAPH_ LNACS NKINV POWER TCDFZ WCALC
C11SUM GSS LQDDIV NKJUMP PTQMSEQ TEST WEATHER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHUOIHAT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.