Phạm Hoàng Nhật Anh

@nhatanhst

Viet Nam, Sóc Trăng

Institution: Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CATALAN HEAP1 LUCKY13 NKLINEUP PYRAMID2 TWO
AMSSEQ CBUYING HELPPM LUCKYNUM NKMAXSEQ QBBISHOP TWOSUM
ANT CENTRE28 HIREHP M00PAIR NKNUMFRE QBDIVSEQ V11WATER
AREATRI CHATCHIT HOUSES MATCH1 NKPALIN QBGAME V8ORG
ASSIGN1 CHEAT HSPC14A MAUGIAO NKPATH QBHEAP V8SCORE
AUCTION CHESSCBG HSPC14I MAXARR1 NKPATROL QBHV VBF2
BALLGMVN CINEMA HSPC14J MAXNUM NKRACING QBMAX VBOARD
BARICAVN CLOCK HSPC14L MDIGITS2 NKREZ QBMSEQ VCOLDWAT
BASEH CNMARBLE INSUL MINCUT NKSEQ QBMST VCOWFLIX
BCDIV COLOREC INTEGER7 MINK NKSEV QBPAL VDANGER
BEADSNB COUNTCBG IOIBIN MINROAD NKSGAME QBSCHOOL VECTOR
BGBOARD COUNTPL JEWELNB MMASS NKSP QBSELECT VMCANDLE
BGMAGIC COWGIRL KAGAIN MPRIME NKSPILJA QBSEQ VMDAOBIT
BGSTRING CROSS12 KDEL MPRIME1 NKSTEP QBSQUARE VMMTFIVE
BGTRAVEL CRUELL KGSS MRECAMAN NKTARDY QBSTR VMQUABEO
BIGNUM CRYPTKEY KHISTORY MULONE NKTEAM QBTICKET VMREL6
BINARY CTNBULLS KINGDOM MYSTERY NKTICK QMAX VMRR
BINARY2 CWAY KMIN NDCCARD NKTOSS QMAX2 VMSORT
BINLADEN DHEXP KPLANK NETACCEL NOIXICH QTSEQ VMUNCH
BLGEN DHFRBUS KQUERY NETWRKNB NUMCON QUAD VNEMPIRE
BONES DHLOCK KSEQ1 NK2MFS ONE4EVER QUEENNB VODIVIDE
BONUS DHLOCO LASCALE NKABD PARIGAME ROBOCON VOLIS
BONUS13 DHRECT LATGACH NKBM PBCDIV ROTATION VOMOVREC
BWPOINTS DHTABLE2 LATGACH4 NKBUS PBCJUMP SBOOST VORAIN
C11BC2 DIGIT LCS2X NKCABLE PBCSEQ SEARCH VOSEXP
C11BEAU DIGIT0 LEM NKCITY PBCWATER SEC VOSMAXK
C11CAVE DTDOI LEM1 NKCNT1 PBCWRI SEQ198 VOSRTRI
C11CUT DTKSUB LEM3 NKDEC PCIRCLE SHHV VOSSEQ
C11ID DTTUI1 LEM4 NKDIVSEQ PCYCLE SPSEQ VOSSEVEN
C11KM FIB LINEGAME NKEDIT PERIODNB STABLE VOSTRIBO
C11PAIRS FIBVAL LIQ NKFLOW PNUMBER STMERGE VRATF
C11PIPI FINDNUM LIS NKGUARD POST SUBSTR VSTEPS
C11PNUM FIRS LITES NKH POST3 TBIKE WCALC
C11PRIME FLOYD LKNIGHT NKINV POWER TCDFZ WEATHER
C11ROOKS FWATER LNACS NKJUMP PTQMSEQ TEST
C11SEQ3 GRAPH_ LQDDIV NKLAND PTRANG TFIELD
C11STR2 GSS LQDGONME NKLEAGUE PVOI14_2 TJALG
C11SUM HAM12 LSFIGHT NKLEAVES PVOI14_5 TREELINE
C11TRCNT HBTLAST LTPMSEQ NKLETTER PWALK TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHUOIHAT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.