nhan nguyen

@nhanlun

Viet Nam, ho chi minh

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHUOIHAT HIWAY MDIGITS2 NKNUMFRE QBRECT TTRIP
ADS CMP HP09ANTS MDOLLS NKONEARC QBROBOT TWOOPERS
AMSSEQ CNMARBLE HSPC14I MEDIAN NKPALIN QBSCHOOL TWOSUM
ANT COIN34 INSUL MEDQUERY NKPANO QBSEGPAR UPGRANET
ASSASSIN COMNET IOIBIN MELE2 NKPATH QBSELECT V11WATER
ASSIGN1 COND ITREE MELE3 NKPOLICE QBSEQ V8ORG
AUCTION COUNTCBG JEDNAKOS MESSAGE NKRACING QBSQUARE V8SCORE
AZNET COUNTPL KAGAIN MINCOST NKREZ QBSTR V8SORT
BALGAME2 COWGIRL KANDP MINCUT NKSEQ QBTICKET VBF1
BALLGMVN CRATE KBUILD MINK NKSGAME QBTREEK VBF2
BAOVE CREC01 KCOLLECT MINROAD NKSP QHROAD VBGRASS
BARICAVN CRITICAL KDIFF MIXUP2 NKSTEP QMAX VBLOCKS
BASEH CROSS12 KGSS MKUHAR NKTEAM QMAX2 VBOARD
BCDIV CRUELL KHISTORY MLASERP NKTICK QOS VCOLDWAT
BEADSNB CRYPTKEY KMEDIAN MMASS NKTOSS QTGIFT1 VCOWFLIX
BESTSPOT CTNBULLS KMIN MMAXPER NOIXICH QTREE3 VDANGER
BFCHAL CTNEWS KNIGHTS1 MORSEDEC NOTE QTREEX VECTOR
BGBOARD CTREE KPLANK MOVE12 NTHUGE QTSEQ VKNIGHTS
BGMAGIC CUTSEG KQUERY MPILOT NTPFECT QUEENNB VMCANDLE
BGMINE CVJETICI KQUERY2 MPRIME NTSEQ REFORM VMCOMP
BIGNUM CWAY KSEQ1 MPRIME1 NTTREE REVAMP VMMTFIVE
BINARY2 DAMAGE KWAY MRECAMAN NUMBER RIDDLE VMQTREE
BINLADEN DGOLD LATGACH MREPLBRC NUMCON ROADS VMQUABEO
BLAND DHCIRCUI LATGACH4 MSE06H ONE4EVER ROBOCON VMRESTO
BLGEN DHEXP LCA MSE07B OTOCI ROTATION VMRR
BOB DHFRBUS LCS2X MSTICK PALINY SAFENET2 VMSORT
BONES DHLOCK LEM1 MTREE PARIGAME SBOOST VMSQUARE
BONUS DHLOCO LEM2 MTWALK PBCDIV SEARCH VMST
BONUS13 DHRECT LEM3 MULONE PBCSEQ SEARCH1 VMSUBSTR
BWPOINTS DHSERV LEM4 MYSTERY PBCWATER SEC VMUNCH
C11ANT DIGIT LEM5 NBFA PBCWAYS SEQ198 VMYT
C11BC2 DQUERY LEM6 NDCCARD PBCWRI SHHV VNEMPIRE
C11BEAU DTDOI LINEGAME NEAREST PCIRCLE SHTH VO17PHD
C11CAVE DTKSUB LIQ NETACCEL PNUMBER SMARTDOG VO17SORT
C11GAME2 DTTUI1 LIS NKABD POST SPSEQ VODIVIDE
C11ID ELEVATOR LITES NKBM POST3 STABLE VODONCAY
C11KM FBRICK LKNIGHT NKBRACKE POWER STMERGE VOLIS
C11PAIRS FINDNUM LNACS NKBUS PTQMSEQ STNODE VOMARIO
C11PINES FIRS LQDGONME NKCABLE PTRANG STONE1 VOSHANDL
C11POST FLOW1 LSPALIN NKCITY PTREE STRAVEL VOSMAXK
C11PRIME FLOYD LTPMSEQ NKDIVSEQ PVOI14_2 SUBSTR VOSNET
C11ROOKS FOCUS LUBENICA NKEDIT PVOI14_3 SUM3 VOSRTRI
C11SEQ FSELECT LUCKYNUM NKFLOW PVOI14_4 SUMS VOSSEVEN
C11SEQ3 FWATER M00PAIR NKGIFTS PWALK SUMXOR VOSTR
C11STR2 GAME3112 M3TILE NKGOLF PWRFAIL TAYTRUC VOSTRIBO
C11SUM GONDOR MARBLE NKGUARD QBBISHOP TEST VOTREE
C11TRCNT GRAPE MATCH1 NKINV QBBUILD TFIELD VRATF
C11WATER GRAPH_ MATCH2 NKJUMP QBCIRARC THEME VSTEPS
CAPITAL GSS MAUGIAO NKLEAGUE QBDIVSEQ THTRACE VWORDS
CBUYING HAF1 MAXARR1 NKLETTER QBGAME TJALG WCALC
CENTRE28 HAM12 MAXCUB NKLINEUP QBHEAP TOINCSEQ WEATHER
CHATCHIT HAOI6000 MBIPALIN NKLP QBHV TOURS13 WORDCNT
CHEAT HBTLAST MBLAST NKMAXSEQ QBMAX TPTICKET XAYNHA
CHEER HBTLCA MBUS NKMOBILE QBMSEQ TRAFFICN XMAS
CHESSCBG HEAP1 MCOINS NKNET QBMST TRAVEL12 XUCXAC
CHNREST HELPPM MCONVOI NKNL QBPAL TREAT YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY EGG MCHAOS NKTRIO SETNJA WS
BLOPER GPT MCITYHAL PKADKP SHCH YPKTH
CPPSET KINV MVECTOR QBAGENTS SPBINARY
CUTSEQS LQDDIV NKTABLE QBTRANS TWO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.