nhan nguyen

@nhanlun

Viet Nam, ho chi minh

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHUOIHAT HP09ANTS MEDIAN NKPALIN QBSCHOOL TWOSUM
ADS CMP HSPC14I MEDQUERY NKPANO QBSEGPAR UPGRANET
AMSSEQ CNMARBLE INSUL MELE2 NKPATH QBSELECT V11WATER
ANT COIN34 IOIBIN MELE3 NKPOLICE QBSEQ V8ORG
ASSASSIN COMNET ITREE MESSAGE NKRACING QBSQUARE V8SCORE
ASSIGN1 COND JEDNAKOS MINCOST NKREZ QBSTR V8SORT
AUCTION COUNTCBG KAGAIN MINCUT NKSEQ QBTICKET VBF1
AZNET COUNTPL KBUILD MINK NKSGAME QBTREEK VBF2
BALGAME2 COWGIRL KCOLLECT MINROAD NKSP QHROAD VBGRASS
BALLGMVN CRATE KDIFF MIXUP2 NKSTEP QMAX VBLOCKS
BAOVE CREC01 KGSS MKUHAR NKTEAM QMAX2 VBOARD
BARICAVN CRITICAL KHISTORY MLASERP NKTICK QOS VCOLDWAT
BASEH CROSS12 KMEDIAN MMASS NKTOSS QTGIFT1 VCOWFLIX
BCDIV CRUELL KMIN MMAXPER NOIXICH QTREE3 VDANGER
BEADSNB CRYPTKEY KNIGHTS1 MORSEDEC NOTE QTREEX VECTOR
BESTSPOT CTNBULLS KPLANK MOVE12 NTHUGE QTSEQ VKNIGHTS
BFCHAL CTNEWS KQUERY MPILOT NTPFECT QUEENNB VMCANDLE
BGBOARD CTREE KQUERY2 MPRIME NTSEQ REFORM VMCOMP
BGMAGIC CVJETICI KSEQ1 MPRIME1 NTTREE REVAMP VMMTFIVE
BGMINE CWAY KWAY MRECAMAN NUMBER RIDDLE VMQTREE
BIGNUM DAMAGE LATGACH MREPLBRC NUMCON ROADS VMQUABEO
BINARY2 DGOLD LATGACH4 MSE06H ONE4EVER ROBOCON VMRESTO
BINLADEN DHCIRCUI LCA MSE07B OTOCI ROTATION VMRR
BLAND DHEXP LCS2X MSTICK PALINY SAFENET2 VMSORT
BLGEN DHFRBUS LEM1 MTREE PARIGAME SBOOST VMSQUARE
BOB DHLOCK LEM2 MTWALK PBCDIV SEARCH VMST
BONES DHLOCO LEM3 MULONE PBCSEQ SEARCH1 VMSUBSTR
BONUS DHRECT LEM4 MYSTERY PBCWATER SEC VMUNCH
BONUS13 DHSERV LEM5 NBFA PBCWAYS SEQ198 VMYT
BWPOINTS DIGIT LEM6 NDCCARD PBCWRI SHHV VNEMPIRE
C11ANT DQUERY LINEGAME NEAREST PCIRCLE SHTH VO17PHD
C11BC2 DTDOI LIQ NETACCEL PNUMBER SMARTDOG VO17SORT
C11BEAU DTKSUB LIS NKABD POST SPSEQ VODIVIDE
C11CAVE DTTUI1 LITES NKBM POST3 STABLE VODONCAY
C11GAME2 ELEVATOR LKNIGHT NKBRACKE POWER STMERGE VOLIS
C11ID FBRICK LNACS NKBUS PTQMSEQ STNODE VOMARIO
C11KM FINDNUM LQDGONME NKCABLE PTRANG STONE1 VOSHANDL
C11PAIRS FIRS LSPALIN NKCITY PTREE STRAVEL VOSMAXK
C11PINES FLOW1 LTPMSEQ NKDIVSEQ PVOI14_2 SUBSTR VOSNET
C11POST FLOYD LUBENICA NKEDIT PVOI14_3 SUM3 VOSRTRI
C11PRIME FOCUS LUCKYNUM NKFLOW PVOI14_4 SUMS VOSSEVEN
C11ROOKS FSELECT M00PAIR NKGIFTS PWALK SUMXOR VOSTR
C11SEQ FWATER M3TILE NKGOLF PWRFAIL TAYTRUC VOSTRIBO
C11SEQ3 GAME3112 MARBLE NKGUARD QBBISHOP TEST VOTREE
C11STR2 GONDOR MATCH1 NKINV QBBUILD TFIELD VRATF
C11SUM GRAPE MATCH2 NKJUMP QBCIRARC THEME VSTEPS
C11TRCNT GRAPH_ MAUGIAO NKLEAGUE QBDIVSEQ THTRACE VWORDS
C11WATER GSS MAXARR1 NKLETTER QBGAME TJALG WCALC
CAPITAL HAF1 MAXCUB NKLINEUP QBHEAP TOINCSEQ WEATHER
CBUYING HAM12 MBIPALIN NKLP QBHV TOURS13 WORDCNT
CENTRE28 HAOI6000 MBLAST NKMAXSEQ QBMAX TPTICKET XAYNHA
CHATCHIT HBTLAST MBUS NKMOBILE QBMSEQ TRAFFICN XMAS
CHEAT HBTLCA MCOINS NKNET QBMST TRAVEL12 XUCXAC
CHEER HEAP1 MCONVOI NKNL QBPAL TREAT YUGI
CHESSCBG HELPPM MDIGITS2 NKNUMFRE QBRECT TTRIP
CHNREST HIWAY MDOLLS NKONEARC QBROBOT TWOOPERS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY EGG LQDDIV MVECTOR PKADKP SETNJA TWO
BLOPER GPT MCHAOS NKTABLE QBAGENTS SHCH WS
CPPSET KINV MCITYHAL NKTRIO QBTRANS SPBINARY YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.