nhan nguyen

@nhanlun

Viet Nam, ho chi minh

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHUOIHAT HP09ANTS MEDIAN NKPANO QBSELECT V8ORG
ADS CMP HSPC14I MEDQUERY NKPATH QBSEQ V8SCORE
AMSSEQ CNMARBLE INSUL MELE2 NKPOLICE QBSQUARE V8SORT
ANT COIN34 IOIBIN MELE3 NKRACING QBSTR VBF1
AREA COMNET ITREE MESSAGE NKREZ QBTICKET VBF2
ASSASSIN COND JEDNAKOS MINCOST NKSEQ QBTREEK VBGRASS
ASSIGN1 COUNTCBG KAGAIN MINCUT NKSGAME QHROAD VBLOCKS
AUCTION COUNTPL KANDP MINK NKSP QMAX VBOARD
AZNET COWGIRL KBUILD MINROAD NKSTEP QMAX2 VCOLDWAT
BALGAME2 CRATE KCOLLECT MIXUP2 NKTEAM QOS VCOWFLIX
BALLGMVN CREC01 KDIFF MKUHAR NKTICK QTGIFT1 VDANGER
BAOVE CRITICAL KGSS MLASERP NKTOSS QTREE3 VECTOR
BARICAVN CROSS12 KHISTORY MMASS NOIXICH QTREEX VKNIGHTS
BASEH CRUELL KMEDIAN MMAXPER NOTE QTSEQ VMCANDLE
BCDIV CRYPTKEY KMIN MORSEDEC NTHUGE QUEENNB VMCOMP
BEADSNB CTNBULLS KNIGHTS1 MOVE12 NTPFECT REFORM VMMTFIVE
BESTSPOT CTNEWS KPLANK MPILOT NTSEQ REVAMP VMQTREE
BFCHAL CTREE KQUERY MPRIME NTTREE RIDDLE VMQUABEO
BGBOARD CUTSEG KQUERY2 MPRIME1 NUMBER ROADS VMRESTO
BGMAGIC CVJETICI KSEQ1 MRECAMAN NUMCON ROBOCON VMRR
BGMINE CWAY KWAY MREPLBRC ONE4EVER ROTATION VMSORT
BIGNUM DAMAGE LATGACH MSE06H OTOCI SAFENET2 VMSQUARE
BINARY2 DGOLD LATGACH4 MSE07B PALINY SBOOST VMST
BINLADEN DHCIRCUI LCA MSTICK PARIGAME SEARCH VMSUBSTR
BLAND DHEXP LCS2X MTREE PBCDIV SEARCH1 VMUNCH
BLGEN DHFRBUS LEM1 MTWALK PBCSEQ SEC VMYT
BOB DHLOCK LEM2 MULONE PBCWATER SEQ198 VNEMPIRE
BONES DHLOCO LEM3 MYSTERY PBCWAYS SHHV VO17PHD
BONUS DHRECT LEM4 NBFA PBCWRI SHTH VO17SORT
BONUS13 DHSERV LEM5 NDCCARD PCIRCLE SMARTDOG VODIVIDE
BWPOINTS DIGIT LEM6 NEAREST PNUMBER SPSEQ VODONCAY
C11ANT DQUERY LINEGAME NETACCEL POST STABLE VOLIS
C11BC2 DTDOI LIQ NKABD POST3 STMERGE VOMARIO
C11BEAU DTKSUB LIS NKBM POWER STNODE VOSHANDL
C11CAVE DTTUI1 LITES NKBRACKE PTQMSEQ STONE1 VOSMAXK
C11GAME2 ELEVATOR LKNIGHT NKBUS PTRANG STRAVEL VOSNET
C11ID FBRICK LNACS NKCABLE PTREE SUBSTR VOSRTRI
C11KM FINDNUM LQDGONME NKCITY PVOI14_2 SUM3 VOSSEVEN
C11PAIRS FIRS LSPALIN NKDIVSEQ PVOI14_3 SUMS VOSTR
C11PINES FLOW1 LTPMSEQ NKEDIT PVOI14_4 SUMXOR VOSTRIBO
C11POST FLOYD LUBENICA NKFLOW PWALK TAYTRUC VOTREE
C11PRIME FOCUS LUCKYNUM NKGIFTS PWRFAIL TEST VRATF
C11ROOKS FSELECT M00PAIR NKGOLF QBBISHOP TFIELD VSTEPS
C11SEQ FWATER M3TILE NKGUARD QBBUILD THEME VWORDS
C11SEQ3 GAME3112 MARBLE NKINV QBCIRARC THTRACE WCALC
C11STR2 GONDOR MATCH1 NKJUMP QBDIVSEQ TJALG WEATHER
C11SUM GRAPE MATCH2 NKLEAGUE QBGAME TOINCSEQ WORDCNT
C11TRCNT GRAPH_ MAUGIAO NKLETTER QBHEAP TOURS13 XAYNHA
C11WATER GSS MAXARR1 NKLINEUP QBHV TPTICKET XMAS
CAPITAL HAF1 MAXCUB NKLP QBMAX TRAFFICN XUCXAC
CBUYING HAM12 MBIPALIN NKMAXSEQ QBMSEQ TRAVEL12 YUGI
CENTRE28 HAOI6000 MBLAST NKMOBILE QBMST TREAT
CHATCHIT HBTLAST MBUS NKNET QBPAL TTRIP
CHEAT HBTLCA MCOINS NKNL QBRECT TWOOPERS
CHEER HEAP1 MCONVOI NKNUMFRE QBROBOT TWOSUM
CHESSCBG HELPPM MDIGITS2 NKONEARC QBSCHOOL UPGRANET
CHNREST HIWAY MDOLLS NKPALIN QBSEGPAR V11WATER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY EGG MCHAOS NKTRIO SETNJA WS
BLOPER GPT MCITYHAL PKADKP SHCH YPKTH
CPPSET KINV MVECTOR QBAGENTS SPBINARY
CUTSEQS LQDDIV NKTABLE QBTRANS TWO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.