nhan nguyen

@nhanlun

Viet Nam, ho chi minh

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHUOIHAT HP09ANTS MEDIAN NKPANO QBSEGPAR V11WATER
ADS CMP HSPC14I MEDQUERY NKPATH QBSELECT V8ORG
AMSSEQ CNMARBLE INSUL MELE2 NKPOLICE QBSEQ V8SCORE
ANT COIN34 IOIBIN MELE3 NKRACING QBSQUARE V8SORT
AREA COMNET ITREE MESSAGE NKREZ QBSTR VBF1
ASSASSIN COND JEDNAKOS MINCOST NKSEQ QBTICKET VBF2
ASSIGN1 COUNTCBG KAGAIN MINCUT NKSGAME QBTREEK VBGRASS
AUCTION COUNTPL KANDP MINK NKSP QHROAD VBLOCKS
AZNET COWGIRL KBUILD MINROAD NKSTEP QMAX VBOARD
BALGAME2 CRATE KCOLLECT MIXUP2 NKTEAM QMAX2 VCOLDWAT
BALLGMVN CREC01 KDIFF MKUHAR NKTICK QOS VCOWFLIX
BAOVE CRITICAL KGSS MLASERP NKTOSS QTGIFT1 VDANGER
BARICAVN CROSS12 KHISTORY MMASS NOIXICH QTREE3 VECTOR
BASEH CRUELL KMEDIAN MMAXPER NOTE QTREEX VKNIGHTS
BCDIV CRYPTKEY KMIN MORSEDEC NTHUGE QTSEQ VMCANDLE
BEADSNB CTNBULLS KNIGHTS1 MOVE12 NTPFECT QUEENNB VMCOMP
BESTSPOT CTNEWS KPLANK MPILOT NTSEQ REFORM VMMTFIVE
BFCHAL CTREE KQUERY MPRIME NTTREE REVAMP VMQTREE
BGBOARD CUTSEG KQUERY2 MPRIME1 NUMBER RIDDLE VMQUABEO
BGMAGIC CVJETICI KSEQ1 MRECAMAN NUMCON ROADS VMRESTO
BGMINE CWAY KWAY MREPLBRC ONE4EVER ROBOCON VMRR
BIGNUM DAMAGE LATGACH MSE06H OTOCI ROTATION VMSORT
BINARY2 DGOLD LATGACH4 MSE07B PALINY SAFENET2 VMSQUARE
BINLADEN DHCIRCUI LCA MSTICK PARIGAME SBOOST VMST
BLAND DHEXP LCS2X MTREE PBCDIV SEARCH VMSUBSTR
BLGEN DHFRBUS LEM1 MTWALK PBCSEQ SEARCH1 VMUNCH
BOB DHLOCK LEM2 MULONE PBCWATER SEC VMYT
BONES DHLOCO LEM3 MYSTERY PBCWAYS SEQ198 VNEMPIRE
BONUS DHRECT LEM4 NBFA PBCWRI SHHV VO17PHD
BONUS13 DHSERV LEM5 NDCCARD PCIRCLE SHTH VO17SORT
BWPOINTS DIGIT LEM6 NEAREST PNUMBER SMARTDOG VODIVIDE
C11ANT DQUERY LINEGAME NETACCEL POST SPSEQ VODONCAY
C11BC2 DTDOI LIQ NKABD POST2 STABLE VOLIS
C11BEAU DTKSUB LIS NKBM POST3 STMERGE VOMARIO
C11CAVE DTTUI1 LITES NKBRACKE POWER STNODE VOSHANDL
C11GAME2 ELEVATOR LKNIGHT NKBUS PTQMSEQ STONE1 VOSMAXK
C11ID FBRICK LNACS NKCABLE PTRANG STRAVEL VOSNET
C11KM FINDNUM LQDGONME NKCITY PTREE SUBSTR VOSRTRI
C11PAIRS FIRS LSPALIN NKDIVSEQ PVOI14_2 SUM3 VOSSEVEN
C11PINES FLOW1 LTPMSEQ NKEDIT PVOI14_3 SUMS VOSTR
C11POST FLOYD LUBENICA NKFLOW PVOI14_4 SUMXOR VOSTRIBO
C11PRIME FOCUS LUCKYNUM NKGIFTS PWALK TAYTRUC VOTREE
C11ROOKS FSELECT M00PAIR NKGOLF PWRFAIL TEST VRATF
C11SEQ FWATER M3TILE NKGUARD QBBISHOP TFIELD VSTEPS
C11SEQ3 GAME3112 MARBLE NKINV QBBUILD THEME VWORDS
C11STR2 GONDOR MATCH1 NKJUMP QBCIRARC THTRACE WCALC
C11SUM GRAPE MATCH2 NKLEAGUE QBDIVSEQ TJALG WEATHER
C11TRCNT GRAPH_ MAUGIAO NKLETTER QBGAME TOINCSEQ WORDCNT
C11WATER GSS MAXARR1 NKLINEUP QBHEAP TOURS13 XAYNHA
CAPITAL HAF1 MAXCUB NKLP QBHV TPTICKET XMAS
CBUYING HAM12 MBIPALIN NKMAXSEQ QBMAX TRAFFICN XUCXAC
CENTRE28 HAOI6000 MBLAST NKMOBILE QBMSEQ TRAVEL12 YUGI
CHATCHIT HBTLAST MBUS NKNET QBMST TREAT
CHEAT HBTLCA MCOINS NKNL QBPAL TTRIP
CHEER HEAP1 MCONVOI NKNUMFRE QBRECT TWOOPERS
CHESSCBG HELPPM MDIGITS2 NKONEARC QBROBOT TWOSUM
CHNREST HIWAY MDOLLS NKPALIN QBSCHOOL UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY EGG MCHAOS NKTRIO SETNJA WS
BLOPER GPT MCITYHAL PKADKP SHCH YPKTH
CPPSET KINV MVECTOR QBAGENTS SPBINARY
CUTSEQS LQDDIV NKTABLE QBTRANS TWO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.