Nguyen Cuong

@nguyencuong

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: PTNK

I'm in love with lolis <3

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLLECT HSPC14J MEDIAN NKREZ QBSEGPAR VCOWCAR
ADS COLOREC INCVN MELE3 NKSEQ QBSELECT VCOWFLIX
AMSSEQ COMNET INSUL MESSAGE NKSEV QBSEQ VDANGER
ASSASSIN COUNTCBG IOIBIN MINCUT NKSGAME QBSQUARE VMBW
AUCTION COUNTPL KAGAIN MINK NKTEAM QBSTR VMCANDLE
BAABO COWGIRL KBUILD MINROAD NKTICK QBTICKET VMDAOBIT
BALLGMVN CRATE KDEL MIXUP2 NOTE QMAX VMEMPIRE
BARIC CREC01 KGSS MMAXPER NTHUGE QMAX2 VMGOLD
BARICAVN CRITICAL KINV MOVE12 NTSEQ QTDIVSEQ VMKEY
BASEH CTNBULLS KMEDIAN MPRIME NTTREE QTGIFT1 VMQUABEO
BCHESS CWAY KMIN MREPLBRC NUMBER QTSEQ VMRESTO
BEADSNB DAMAGE KPLANK MSE06H OPTCUT REFORM VMRR
BESTSPOT DGOLD KQUERY MSE08G ORDERSET REVAMP VMSORT
BINARY DHEXP KQUERY2 MTWALK PALINY RIDDLE VMST
BLGEN DHFRBUS KSEQ1 MZVRK PARIGAME ROADS VMSUBSTR
BONES DHLOCK LCA NDCCARD PBCDEM SAFENET2 VMSWAP
BONUS DHLOCO LCS2X NETACCEL PBCGANGS SBOOST VMTEST
BWPOINTS DHTABLE2 LEM NKABD PBCSEQ SEC VMUNCH
C11BC2 DIGIT0 LEM2 NKBRACKE PBCWRI SPBINARY VNEMPIRE
C11CAVE DQUERY LEM3 NKCABLE PIZZALOC SPSEQ VOBIGNUM
C11NHL DTKSUB LEM5 NKCITY POST2 STABLE VOLIS
C11PAIRS DTTUI1 LINEGAME NKCNT1 POST3 STMERGE VOSCUN
C11PNUM ELEVATOR LIQ NKDEC PTRANG STNODE VOSMAXK
C11PRIME EQSTR LIS NKFLOW PWALK STRANGE VOSPLAY
C11SEQ3 ETF LITES NKGUARD PWRFAIL SUBSTR VOSRTRI
C11STR2 FIBVAL LNACS NKH QBAGENTS SUMXOR VOSSEVEN
C11SUM FIRS LQDRECT NKINV QBBISHOP THEME VOSTOUR
C11TRCNT FWATER LTPMSEQ NKJUMP QBBUILD TJALG VOSTR
CBUYING GONDOR MAJSTOR NKLINEUP QBDIVSEQ TOURS13 VPARTSUM
CENTRE28 GSS MAUGIAO NKMAXSEQ QBGAME TRAFFICN VRATF
CHAIN2 HAF1 MAXARR1 NKMOBILE QBHEAP TRAVEL12 VSTEPS
CHEAT HAM12 MAXNUM NKNL QBMAX TREAT WEATHER
CHEER HEAP1 MBLAST NKNUMFRE QBMSEQ TTRAVEL WORDCNT
CHESSCBG HELPPM MCARDS NKONEARC QBMST TTRIP YPKTH
CINEMA HIREHP MCOINS NKPALIN QBRECT TWOSUM
CMP HP09ANTS MCONVOI NKPATH QBROBOT V11WATER
COIN34 HSPC14I MDOLLS NKRACING QBSCHOOL VBOARD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BAOVE CAR EGG FLOYD PYRAMID2
BLOPER DTDOI EQ LQDDIV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.