Duc Huy Ngo

@ngoduchuy64

Viet Nam, Hanoi

Institution: HNUE high school for gifted students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLOREC KMEDIAN MPRIME1 NTTREE QTDIVSEQ VBGRASS
AMSSEQ COUNTCBG KMIN MRECAMAN NUCLEAR QTSEQ VBOARD
AREA CTNBULLS KPLANK MSTICK NUMCON RAYGUN VCOWFLIX
ASSIGN1 CTREE KSEQ1 MTOTALF OPTCUT REFORM VMCUT2
AUCTION CVJETICI LANDK MTWALK ORDERSET REVAMP VMHCN
BALLGMVN CWAY LATGACH4 NBFA PARIGAME ROADS VMREL6
BASEH DANCING LCS2X NDCCARD PBCDIV SAFENET2 VMRR
BESTSPOT DHEXP LEM2 NKA1 PBCFIBO SEQ198 VMSALARY
BINARY2 DHFRBUS LEM4 NKABD PBCJUMP SHHV VMSINCOS
BLGEN DHGARDEN LEM7 NKBM PBCWATER SKFIB VMUNCH
BONES DHLOCK LINEGAME NKCABLE PBCWRI SKPV15_5 VNCUT
BONUS DHRECT LIS NKCITY PERREC SMARTDOG VNEMPIRE
BWPOINTS DHSERV LITES NKDIVSEQ PNUMBER SOPENP VO17LAN
C11BEAU DHTABLE2 LKNIGHT NKFLOW POST SPBINARY VO17PHD
C11CAVE DISNEY1 LNACS NKINV PTRANG STONE1 VO17SORT
C11CUT DISNEY2 M3TILE NKJUMP PVOI14_2 STRAVEL VO17TV
C11GAME2 DIVSEQQ MATCH1 NKLEAGUE PVOI14_3 SUBSTR VOCARD
C11NHL DTDOI MAUGIAO NKLETTER PYRAMID2 SUMAA VOGCDSUM
C11PAIRS DTGAME MAXARR1 NKLP QBBISHOP SUMS VOLIS
C11PRIME DTTUI1 MBEEWALK NKMAXSEQ QBBUILD SUMTREE VOROOM
C11ROOKS ELEVATOR MBLAST NKMOBILE QBCAKE TFIELD VOS4DCUB
C11SEQ3 FERRIES MBUS NKNET QBDIVSEQ TJALG VOSCUN
C11STR2 FIRS MCLEAN NKNUMFRE QBHEAP TOTALODD VOSMAXK
C11SUM FSELECT MDIGITS2 NKONEARC QBMARKET TOURS13 VOSRTRI
C11WATER FWATER MECUNG NKPALIN QBMAX TRAFFICN VOSSEVEN
CARDS GPMB MINCUT NKPATH QBPOINT TRAVEL12 VOSTOUR
CBUYING GRAPH_ MINK NKREZ QBSCHOOL TRIBE VOTREE
CDMUSIC HAM12 MMINPER NKSGAME QBSEGPAR TRILAND VOXOR
CENTRE28 HEAP1 MMMGAME NKSTEP QBSEQ TRIPHP VPARTSUM
CHAIN2 HELPPM MNE07 NKTICK QBSQUARE TWOOPERS VPDOMINO
CHEAT HIWAY2 MOVE12 NKTRIO QBSTR TWOREG VRATF
CMP HSPC14J MPILOT NTPFECT QHROAD TWOSUM VSTEPS
CNMARBLE INSUL MPRIME NTSEQ QOS V8SCORE WCALC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BCDIV FFLOW NKGAME PER TWINSNOW
F1 NEAREST NKTABLE TREENUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.