Ma Dầu

@nghia64582

Viet Nam, Hai Phong

Institution: HGTDTVN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CARDSHUF FIRS LITES NKCNT1 PWALK V8SCORE
ADS CATGO FLOYD LSEA NKDIVSEQ PWRFAIL V8SORT
AMSSEQ CBUYING FWATER LSTAR NKFLOW QBGAME VBF1
ANT CENTRE28 GLOVE LUBENICA NKGUARD QBHEAP VBF2
AREATRI CHATCHIT GPT LUCKY13 NKINV QBMAX VBOARD
ASSIGN1 CHESSCBG GRAPH_ LUYTHUA2 NKJUMP QBMSEQ VCOLDWAT
ATOURISM CIJEVI HBT1D M3TILE NKLEAGUE QBMST VCOWFLIX
AUCTION CLEAR HBTLCA MAFIJA NKLETTER QBRECT VDANGER
AZNET CMP HEAP1 MAUGIAO NKLINEUP QBSELECT VECTOR
BALLGMVN COUNTCBG HIREHP MAXARR1 NKLUCK QBSEQ VMATRIX
BAOVE COWGIRL HSPC14I MBEEWALK NKMAXSEQ QBSQUARE VMAZE
BASEH CREC01 HSPC14J MBLAST NKMOBILE QBSTR VMCIRCLE
BCDIV CRECT HSPC14L MCARDS NKNUMFRE QBTICKET VMCUT2
BCHESS CRITICAL ILSMATH MCITYHAL NKONEARC QBTRANS VMROOK
BFCHAL CRUELL INFORMAC MDIGITS2 NKPALIN QMAX VMSORT
BGBOARD CRUELL2 INSUL MECUNG NKPATH QMAX2 VMSPEED
BGMINE CRYPTKEY INTEGER7 MEO NKSGAME QUAD VMST
BGSTRING CTNBULLS KANDP MESSAGE NKSTEP QUEENNB VMSUDOKU
BIGNUM CTREE KBUILD MINCUT NKTICK RAYGUN VMUNCH
BILL CUTSEG KCOLLECT MINK NORMA REFORM VNCUT
BINLADEN CWAY KDEL MIXUP2 NOTE REVAMP VNEMPIRE
BLGEN DGOLD KGSS MMASS NPR ROBOCON VOBRACK
BONES DHCIRCUI KINV MMAXPER NSC ROTATION VOSCAL
BONUS DHEXP KMEDIAN MOVE12 NTTREE SEARCH VOSMAXK
BONUS13 DHFRBUS KMIN MPILOT NUMCON SEC VOSNSEQ
BWPOINTS DHFUNC KNIGHTS1 MPRIME ONE4EVER SHHV VOSTRIBO
C11BC2 DHGARDEN KPLANK MPYRAMID PA06ANT SKPV15_5 VRATF
C11BEAU DHLEXP KQUERY MRECAMAN PALINY SPSEQ VSTEPS
C11CAVE DHLOCK LANDK MTREE PASSET STRANGE VTRI
C11LOCK DHLOCO LATGACH MTWALK PBCDEM SUBSTR VUKVN
C11PAIRS DHRECT LATGACH4 MYSTERY PBCGANGS SUMXOR VWORDPOW
C11PNUM DHSERV LCS2X NBFA PCIRCLE TEST WCALC
C11PRIME DHTABLE LEM NBFM PERC TFIELD WELL
C11SEQ DHTABLE2 LEM1 NETACCEL PHEPNHAN TJALG XMAS
C11SEQ3 DPER LEM3 NETWRKNB PNUMBER TPBISHOP
C11STR2 DQUERY LEM6 NHPAINT POST TRAFFICN
C11TOUCH DTTUI1 LEM7 NHREMIND POST3 TWOSUM
C11XOA ETF LINEGAME NKABD POWER UPGRANET
CAPITAL FBRICK LIQ NKCABLE PTRANG V11WATER
CARDS FINDNUM LIS NKCITY PTREE V8ORG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER CRATE HSPC14E LATGACH2 OPTCUT ROADS VQUERY
C11GAME1 DIGIT0 KTUAN MCOINS PAGAIN SCOLLECT
COIN34 DTKSUB LABUDOVI MULONE QBSCHOOL TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.