Dương Nguyễn Cao Nguyên

@ngduong135

Viet Nam, Hà Nội

Institution: THPT chuyen Nguyen Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COWGIRL KDIFF MILITARY NKSEQ QBPAL V8SCORE
AMSSEQ CRECT KGSS MINCOST NKSEV QBPOINT VBGRASS
AREA CRITICAL KINV MINCUT NKSGAME QBRECT VBLOCKS
ASSIGN1 CROSS12 KKDD MINK NKSP QBROBOT VBOARD
BALLGMVN CTNBULLS KMIN MINROAD NKTABLE QBSCHOOL VCOWFLIX
BAOVE CTREE KNIGHTS1 MOBIVINA NKTEAM QBSELECT VDANGER
BARICAVN CVXPOLY KPLANK MPILOT NKTICK QBSEQ VECTOR
BASEH DHEXP KQUERY MPRIME NKTOSS QBSTR VKNIGHTS
BCDIV DISNEY1 LABUDOVI MSE06H NTHUGE QHROAD VMCOMP
BESTSPOT DISNEY2 LATGACH MSE07B NTPFECT QMAX2 VMPIZZA
BGBOARD DQUERY LCA MTREE NTSEQ QOS VMQUABEO
BGMINE DRASHOOT LCS2X MTWALK NTTREE QTREE3 VMSORT
BIGNUM DTKSUB LEM MYSTERY NUCLEAR QTSEQ VMSWAP
BINARY2 DTTUI1 LEM2 NDCCARD NUMCON RBULL VMUNCH
BINLADEN ELEVATOR LEM3 NEAREST ORDERSET RIDDLE VNEMPIRE
BINPACK EQSTR LEM4 NETACCEL PALINY ROADS VO17TV
BONES FINDNUM LEM5 NK05DSRT PARIGAME ROBOCON VODIVIDE
BONUS FIRS LEM6 NKBM PASSWORD SAFENET2 VOIEXAM
BOSS FLOW1 LEM7 NKBRACKE PBCGANGS SCOLLECT VOLAND
BWPOINTS FLOYD LINEGAME NKCABLE PBCPOINT SEARCH VOLIS
C11BC1 FOCUS LIQ NKCITY PBCWAYS SEC VOMARIO
C11BC2 GOLD LIS NKFLOW PBCWRI SEQ198 VOMOVREC
C11CAVE GONDOR LITES NKGOLF PCYCLE SETNJA VOROOM
C11ID GPMB LTPMSEQ NKGUARD PIZZALOC SKWLTH VOSSEQ
C11KM GRAPH_ LUBENICA NKINV PNUMBER SPBINARY VOSSEVEN
C11PAIRS GSS MATCH1 NKJUMP POST STABLE VOSTR
C11SEQ HAF1 MATCH2 NKLAND PTRANG STONE1 VOTREE
C11STR2 HBTLCA MAUGIAO NKLEAGUE PTREE SUBSTR VOXOR
C11TRCNT HEAP1 MAXARR1 NKLETTER PVOI14_2 TFIELD VRATF
CAR HELPPM MCHAOS NKLINEUP PWALK THEME VSTEPS
CASTLE HIREHP MCOINS NKMOBILE QBBISHOP TJALG VUKVN
CHAIN2 HIWAY MCONVOI NKNUMFRE QBBUILD TNHWIFI WIFI
CHEER HOUSES MDOLLS NKONEARC QBGAME TOPALIN WS
CHESSCBG INCVN MECUNG NKPALIN QBHEAP TOURS13
CHNREST INKPRINT MELE3 NKPANO QBMARKET TRAFFICN
CINEMA KAGAIN MESSAGE NKPATH QBMAX TRIBE
COLOREC KBUILD METERAIN NKPOLI QBMSEQ TTRIP
COMNET KCOLLECT MFISH NKREZ QBMST TWOSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ANT OPTCUT
LQDDIV QBFLOWER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.