a a

@nbonair

Viet Nam, Hanoi

Institution: Hanoi-Amsterdam High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG FOCUS LQDRECT NKCARD POST3 SUBSTR
ADS CHNTOWER FP LSFIGHT NKCITY POWER SUMS
ALLOW CINEMA FWATER LUBENICA NKCNT1 PTRANG TANDV
AMSSEQ CLOCK GONDOR M00PAIR NKDEC PTREE THEME
ANT COIN34 GPT M3TILE NKDIVSEQ PVOI14_3 TJALG
AUCTION COLOREC GRAPH_ MARS NKFLOW PWALK TOTALODD
BARIC COND GSS MATCH1 NKGIFTS PWRFAIL TPTICKET
BARICAVN COUNTCBG HAM12 MAXARR1 NKGUARD QBAGENTS TRAVEL12
BASEH COUNTPL HEAP1 MAXARR2 NKINV QBBISHOP TTRAVEL
BCDIV COWGIRL HELPPM MAXARR3 NKJUMP QBDIVSEQ TTRIP
BEADSNB CRATE HIREHP MBEEWALK NKLETTER QBGAME TWINSNOW
BFCHAL CREC01 HIWAY MBUS NKLINEUP QBHEAP TWO
BIGNUM CRUELL HSPC14A MCLEAN NKMAXSEQ QBMAX TWOSUM
BINLADEN CTNBULLS HSPC14I MDIGITS2 NKNUMFRE QBMSEQ UPGRANET
BLGEN CTNCLN HSPC14J MDOLLS NKPALIN QBMST V11WATER
BONES CTNEWS INSUL MELE2 NKPATH QBPOINT V8ORG
BONUS CTNOWN IOIBIN MFISH NKPOLI QBRECT V8SCORE
BRACKET CTREE KAGAIN MINCUT NKPOLY QBROBOT V8SORT
BRTREE CUTRECT KDEL MINK NKRACING QBSCHOOL VBF1
BWPOINTS DANCING KINV MINROAD NKREZ QBSELECT VBF2
C11BC1 DGOLD KMIN MIXUP2 NKSEQ QBSEQ VBGRASS
C11BC2 DHEXP KPLANK MKFLAGS NKSEV QBSQUARE VBLOCKS
C11CAVE DHFRBUS KQUERY MLASERP NKSGAME QBSTR VBOARD
C11DK1 DHLOCO KRECT MMAXPER NKSPILJA QBTICKET VCOLDWAT
C11GENIE DHRECT KSEQ1 MPRIME NKTICK QHROAD VCOWFLIX
C11ID DHSERV KTOUR MRECAMAN NKTRIO QMAX VCRISIS
C11KM DHTABLE2 KWAY MSTICK NOIXICH QMAX2 VDANGER
C11LOCK DIGIT0 LATGACH MTWALK NOTE QMAX3VN VMATRIX
C11PAIRS DQUERY LATGACH4 MULONE NTSEQ QTSEQ VMREL6
C11PIPI DTDOI LCA MYSTERY NTTREE REVAMP VMUNCH
C11PRIME DTGAME LCS2X NBFA NUMBER RIDERHP VNEMPIRE
C11SEQ3 DTKSUB LEM NBFD NUMCON ROADS VOSRTRI
C11STR2 DTOGRADA LEM1 NBFM ORDERSET ROBOCON VOSSEVEN
C11SUM EGG LEM3 NCOB PARIGAME ROTATION VRATF
C11TOUCH ELEVATOR LEM6 NDCCARD PBCDEM SEARCH VSTEPS
C11TRCNT EQ LINEGAME NETACCEL PBCISPIS SHHV VUKVN
CAR ETF LIQ NK05DSRT PBCSEQ SNSEQ WCALC
CATALAN FBRICK LIS NK2MFS PBCWATER SOPENP WORDCNT
CBUYING FIBVAL LITES NKA1 PCIRCLE SPBINARY XUCXAC
CENTRE28 FIRS LNACS NKABD PERNALTY SPSEQ YUGI
CHAIN2 FLOYD LQDBUS NKBUS PNUMBER STABLE
CHEAT FMATCH LQDGONME NKCABLE POST STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CRECT MESSAGE QBTRANS TCDFZ
KGSS NKBRACKE STREDUCE TRAFFICN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.