Tiến Nam Nguyen

@namtao97

Viet Nam, Vinh

Institution: Hanoi University of Engineering and Technology

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG HSPC14I MAXCUB NKGUARD PNUMBER STNODE
ADS COIN34 HSPC14J MAXNUM NKH POST SUBSTR
AMSSEQ COMNET ILSMATH MBLAST NKINV POST3 TCDFZ
AREA COND INCVN MBUS NKJUMP PTQMSEQ THEME
AUCTION COUNTCBG INSUL MCARDS NKLEAGUE PTRANG TJALG
BASEH COWGIRL INTEGER7 MCITYHAL NKLETTER PVOI14_1 TRAFFICN
BCDIV CRATE IOIBIN MCONVOI NKLINEUP PWALK TRAVEL12
BEADSNB CREC01 KAGAIN MDIGITS NKMAXSEQ QBBISHOP TTRIP
BESTSPOT CTNBULLS KBUILD MDOLLS NKNUMFRE QBBUILD UPGRANET
BFCHAL CTREE KGSS MESSAGE NKPALIN QBDIVSEQ V11WATER
BIGNUM CVJETICI KINV MINK NKPATH QBHEAP V8ORG
BLGEN DHEXP KMIN MINROAD NKRACING QBHV V8SCORE
BLOPER DIGIT0 KNIGHTS1 MMASS NKREZ QBMAX VBF1
BONES DPER KQUERY MMAXPER NKSEQ QBMSEQ VBF2
BONUS DQUERY KTUAN MMOD29 NKSEV QBMST VBGRASS
BWPOINTS DTDOI LASCALE MPILOT NKSGAME QBPAL VBOARD
C11BC2 DTTUI1 LATGACH MPRIME NKSTEP QBRECT VCOLDWAT
C11BEAU ELEVATOR LATGACH4 MPRIME1 NKTICK QBSCHOOL VCOWFLIX
C11CAVE ETF LCA MRECAMAN NOIXICH QBSEQ VDANGER
C11ID FINDNUM LEM3 MSTICK NOTE QBSQUARE VECTOR
C11KM FIRS LEM6 MTREE NTPFECT QBSTR VMSORT
C11PAIRS FLOYD LINEGAME MTWALK NTSEQ QBTICKET VMUNCH
C11SEQ FOCUS LIQ MYSTERY NTTREE QMAX VOSNUM
C11SEQ3 FSELECT LIS NBFA NUMCON QMAX2 VRATF
C11TRCNT FWATER LITES NBFM PALINY QTDIVSEQ VSTEPS
CAR GPT LNACS NDCCARD PARIGAME QTREEV WCALC
CBUYING GRAPH LQDGONME NETACCEL PBCDEM REVAMP WORDCNT
CENTRE28 GRAPH_ LTPMSEQ NKABD PBCDIV ROTATION XUCXAC
CHAIN2 GSS LUBENICA NKBRACKE PBCGANGS SEC
CHATCHIT HBTLCA M3TILE NKCABLE PBCPOINT SKWLTH
CHEAT HEAP1 MATCH1 NKCITY PBCWRI SPSEQ
CHEER HSPC14A MAXARR1 NKDIVSEQ PLACE STABLE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NKTRIO
PAGAIN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.