Nguyễn Hồng Lĩnh

@motngaynaodo

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Ha Dong

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ FWATER LIS NKCITY QBMST VUKVN
AZNET GSS MAXARR1 NKINV QBPAL
BONUS IOIBIN MBLAST NKRACING QBRECT
C11SEQ KDIFF MINK NKSGAME QBROBOT
CREC01 LCA MOVE12 PALINY QBSELECT
CRECT LEM3 MTHCN PBCGANGS SUBSTR
DTTUI1 LIQ NKABD QBBUILD TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM MTWALK
HELPPM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.