Dang Minh Tien

@miticc06

Viet Nam, Ben Tre

Institution: UIT, THPT chuyen Ben Tre

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHATCHIT HIWAY MINROAD NKLINEUP QBMSEQ V8ORG
ADS CHEER HSPC14I MMASS NKMINERS QBMST V8SCORE
AMSSEQ CHESSCBG HSPC14J MMMGAME NKMOBILE QBPOINT VBF1
ANT CHESS_ HSPC14L MMOD29 NKNUMFRE QBRECT VBF2
ASSIGN1 CMP HUGEKNAP MNE07 NKPALIN QBROBOT VBGRASS
AUCTION COIN34 INSUL MORSEDEC NKPATH QBSELECT VBOARD
BALLGMVN COLOREC INTEGER7 MPILOT NKPOS QBSQUARE VCOLDWAT
BAOVE COMNET IOIBIN MPRIME NKRACING QBSTR VCOWFLIX
BARICAVN COUNTCBG JOBSET MPRIME1 NKREZ QHROAD VDANGER
BASEH COUNTPL KANDP MRECAMAN NKSGAME QMAX VECTOR
BCDIV CRITICAL KMIN MSE07B NKSTEP QMAX2 VMECLIP
BFCHAL CTNBULLS KPLANK MTCBHT NKTICK QTSEQ VMLINES
BGMINE CWAY LATGACH MTHCN NKTRIO REFORM VMRR
BLGEN DANCING LATGACH4 MTWALK NOTE ROBOCON VMSORT
BONES DHEXP LCS2X MULONE NUMCON ROTATION VMSUDOKU
BONUS DHSERV LINEGAME MYSTERY PBCDIV SBOOST VMUNCH
BONUS13 DIGIT0 LIQ NBFA PBCISPIS SEARCH VNEMPIRE
BRIDGES DTKSUB LIS NBFM PBCWRI SHHV VODIVIDE
BWPOINTS DTTUI1 LNACS NDCCARD PCIRCLE SPSEQ VOITSORT
C11BC2 EGG LQDRACE NEAREST PNUMBER STABLE VOJLEV
C11BEAU EQUTRI LTPMSEQ NKABD POST STMERGE VOJUSER
C11CAL EXPAR LUCKYNUM NKBM POST2 STNODE VOMOVREC
C11CAVE FASTEXPR LUYTHUA2 NKCABLE POST3 STRANGE VOS2SUM
C11ID FIBVAL M3TILE NKCITY POTATO SUBSTR VOSGAME
C11KM FINDNUM MATCH1 NKCNT1 PTRANG SUM3 VOSMAXK
C11PAIRS FIRS MATCH2 NKDEC PVOI14_2 SUMXOR VOSPLAY
C11PRIME FLOYD MAXARR1 NKDIVSEQ PVOI14_3 TCDFZ VOSSEVEN
C11SEQ FWATER MAXARR2 NKEDIT PYRAMID2 TEST VRATF
C11SEQ3 GAME3112 MCITYHAL NKFLOW QBBISHOP TFIELD VSTEPS
C11STR2 GPMB MCOINS NKGUARD QBBUILD THEME VWORDPOW
C11SUM GPT MDIGITS2 NKH QBCIRARC TJALG WCALC
C11TOUCH GRAPH_ MEO NKINV QBFIREWK TNHWIFI WEATHER
C11YARD HAM12 MESSAGE NKJUMP QBHEAP TPCLKNUM WORDCNT
CAR HBT1D MESSAGE1 NKLEAGUE QBHV TRILAND XMAS
CBUYING HBTLAST MINCUT NKLETTER QBMAX TWOSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALADDIN CREC01 PAGAIN QBSCHOOL
BOXES HEAP1 PALINX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.