Â

@minh141198

Viet Nam, Hanoi

Institution: HUS HSGS

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CPPSET JOBSET MELE2 NKLINEUP PWALK TEST
AREA CPRIME KAGAIN MESSAGE NKMAXSEQ QBBISHOP THREE
AVLBIT CRATE KHISTORY MINK NKMOBILE QBCAKE TJALG
BALLGMVN CRUELL KINV MINROAD NKMOU QBGAME TOURS13
BARICAVN CTNBULLS KMIN MIXUP2 NKNET QBHEAP TPINCD
BESTSPOT CTREE KQUERY MMAXPER NKNUMFRE QBHV TRIOMINO
BIGNUM CWAY KQUERY2 MMMGAME NKPALIN QBMAX TWOBLACK
BINARY2 DHCIRCUI LATGACH MMOD29 NKPOLY QBMSEQ TWOREG
BINTREE DHGARDEN LATGACH2 MNE07 NKREZ QBMST TWOSAT
BLOPER DHLEXP LATGACH4 MOBIVINA NKSEQ QBPOINT TWOSUM
BONES DHLOCK LCS2X MOVE12 NKSEV QBRECT VBGRASS
BONUS DHRECT LEM1 MOVIES NKSGAME QBSEQ VCOWFLIX
BRTREE DHTRIMI LEM2 MPRIME NKTEAM QBSQUARE VDANGER
C11BC2 DIGIT0 LEM3 MSE06H NKTICK QBSTR VECTOR
C11BEAU DIVSEQQ LEM4 MSTRING NKTREE QHROAD VMREL6
C11CAL DQUERY LINEGAME MTHCN NOIXICH QMAX VMRR
C11DOLL DTDOI LIQ MTREE NTSEQ QMAX2 VMUNCH
C11KM DTKSUB LIS MTRIAREA NTTREE QMAX3VN VOBOARD
C11LOCK DTTUI1 LITES MTWALK NUCLEAR REGIONS VOCACTUS
C11NHL DTTUI2 LNACS MULONE NUMCON REVAMP VODEFEND
C11PAIRS EGG LOG10P MZVRK ORGAN ROADS VOLIGHTS
C11SEQ EUROBET LOTT NAIL PALINX ROBOCON VOLIS
C11SEQ2 FIBVAL LQDRACE NEAREST PALINY SALESMAN VOMARIO
C11SEQ3 FLOWGROW LSPALIN NK05MNIM PBCDEM SEARCH VOSCOMPS
C11SEQ4 FLOYD M3TILE NKABD PBCDIV SEC VOSRTRI
C11TOUCH GANNHAT MAFIJA NKBUS PCIRCLE SMAX VQUERY
C11XOA GCDSUM MAJSTOR NKCABLE PER SNSEQ VSTEPS
CARDS GPMB MATCH1 NKCARD PHEPNHAN SPBINARY VTRI
CARDSHUF GRAPH_ MATRIX NKFLOW PIZZALOC SPSUM WORDCNT
CHESSCBG GROUP MAUGIAO NKGSHOW PNUMBER STABLE XAYNHA
CHESS_ HIREHP MAXARR1 NKH POST STONE1 XOINC
CMP HSPC14K MAXNUM NKINV POST2 STRANGE YUGI
COMNET INCVN MBEEWALK NKJUMP POST3 STRAVEL
COND INFORMAC MBIPALIN NKLAND POWER SUBSTR
COUNTCBG IOIBIN MCHAOS NKLEAVES PRODUCT SUMS
COWGIRL IZBORI MDIGITS NKLEXIC PTRANG SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALGAME2 CREC01 FFLOW PAGAIN PYRAMID2
BINARY DEGREE GLOVE PRAVO WIFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.