Nguyễn Quang Long

@mbfibat

Viet Nam, DaLat

Institution: THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt

Mình là một người thích mèo.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11TRCNT FINDNUM LIS NKGOLF PNUMBER SHHV
ADS C11WATER FIRS LNACS NKGUARD POSLOZI SHTH
AMSSEQ CAR FLOWGROW LQDDIV NKINV POST SPSEQ
ANT CBUYING FLOYD LSFIGHT NKJUMP POST2 STABLE
AREA CENTRE28 FOCUS LUBENICA NKLEAGUE POWER STMERGE
AREATRI CHAIN2 FWATER M3TILE NKLEAVES PTRANG STNODE
ASSIGN1 CHEAT GCDSUM MARBLE NKLETTER PVOI14_1 STONE1
AUCTION CHEER GRAPH MATCH1 NKLINEUP PWALK SUBSTR
AZNET CHESSCBG GRAPH_ MATCH2 NKMAXSEQ QBAGENTS TCDFZ
BALLGMVN CHNREST GSS MAUGIAO NKMINERS QBBISHOP TCOCOLOR
BAOVE CHNTOWER HAM12 MAXARR1 NKMOBILE QBBUILD TPJOUR
BARICAVN CMP HAOI5000 MAXCUB NKMOU QBDIVSEQ TRAINING
BASEH COIN34 HAOI6000 MBLAST NKNUMFRE QBGAME TRAVEL12
BCDIV COLOREC HBTLCA MBUS NKPAIRS QBHEAP TREELINE
BCHESS COMNET HEAP1 MCARDS NKPALIN QBHV TREEPATH
BEADSNB COUNTCBG HIWAY MDOLLS NKPATH QBMAX TTRIP
BFCHAL COUNTPL HOUSES MEDIAN NKRACING QBMST TWO
BIGNUM COWGIRL ILSMATH MILITARY NKREZ QBPAL TWOSAT
BINARY CPPSET INSUL MINK NKSEQ QBPOINT TWOSUM
BINLADEN CRATE IOIBIN MIXUP2 NKSEV QBRECT UPGRANET
BLGEN CREC01 JOBSET MLASERP NKSGAME QBSCHOOL V11STR
BLOPER CRECT KAGAIN MMASS NKTEAM QBSEGPAR V8ORG
BONES CRITICAL KANDP MMMGAME NKTICK QBSELECT VBF2
BONUS CROSS12 KDIFF MOVE12 NKTRIO QBSEQ VBOARD
BOXES CRUELL2 KGSS MPILOT NSC QBSQUARE VCOWFLIX
BRACKET CTAIN KINGDOM MPRIME1 NTPFECT QBSTR VDANGER
BWPOINTS CTNBULLS KINV MREPLBRC NTSEQ QMAX VECTOR
C11BC2 CTREE KMIN MSE07B NTTREE QMAX2 VKNIGHTS
C11BEAU CWAY KPLANK MSTICK NUCLEAR QMAX3VN VMATRIX
C11CAL DEMSO KQUERY MTWALK NUMCON QMAX4 VMDAOBIT
C11CAVE DGOLD KQUERY2 MULONE ONBRIDGE QTREE3 VMPIZZA
C11COMP DHEXP LATGACH MYSTERY ONE4EVER QTREEV VMRESTO
C11ID DHLOCO LATGACH4 NDCCARD ORDERSET QTREEX VMRR
C11KM DHRECT LCA NETACCEL PALINY REFORM VMSALARY
C11PAIRS DIGIT0 LEM1 NK05MNIM PARIGAME REVAMP VNEMPIRE
C11PNUM DQUERY LEM3 NK2MFS PBCDEM ROADS VOTREE
C11ROOKS DRASHOOT LEM4 NKABD PBCGANGS ROBOCON VOXOR
C11SEQ DTDOI LEM5 NKBRACKE PBCPOINT ROPER VRATF
C11SEQ3 DTKSUB LEM6 NKBUS PBCSEQ ROTATION VSTEPS
C11SEVEN ELECT LIGHT NKCABLE PBCWATER SEC WEATHER
C11STR2 FBRICK LINEGAME NKCITY PCIRCLE SETNJA WIFI
C11SUM FIB LIQ NKFLOW PLACE SHCH YPKTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NEAREST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.