Nguyễn Quang Long

@mbfibat

Viet Nam, DaLat

Institution: THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt

Mình là một người thích mèo.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11WATER FIRS LQDDIV NKINV PTRANG STNODE
ADS CAR FLOYD LSFIGHT NKJUMP PVOI14_1 STONE1
AMSSEQ CBUYING FOCUS LUBENICA NKLEAGUE PWALK SUBSTR
ANT CENTRE28 FWATER M3TILE NKLETTER QBAGENTS TCDFZ
AREA CHAIN2 GCDSUM MARBLE NKLINEUP QBBISHOP TCOCOLOR
AREATRI CHEAT GRAPH MATCH1 NKMINERS QBBUILD TPJOUR
ASSIGN1 CHEER GRAPH_ MATCH2 NKMOBILE QBDIVSEQ TRAINING
AUCTION CHESSCBG GSS MAUGIAO NKMOU QBGAME TRAVEL12
AZNET CHNREST HAM12 MAXARR1 NKNUMFRE QBHEAP TREELINE
BALLGMVN CHNTOWER HAOI5000 MAXCUB NKPAIRS QBHV TREEPATH
BAOVE CMP HAOI6000 MBLAST NKPALIN QBMAX TTRIP
BARICAVN COIN34 HBTLCA MBUS NKPATH QBMST TWO
BASEH COLOREC HEAP1 MCARDS NKRACING QBPAL TWOSAT
BCDIV COMNET HIWAY MDOLLS NKREZ QBPOINT TWOSUM
BCHESS COUNTCBG HOUSES MEDIAN NKSEQ QBRECT UPGRANET
BEADSNB COUNTPL ILSMATH MILITARY NKSEV QBSCHOOL V11STR
BFCHAL COWGIRL INSUL MINK NKSGAME QBSEGPAR V8ORG
BIGNUM CPPSET IOIBIN MIXUP2 NKTEAM QBSELECT VBF2
BINARY CRATE JOBSET MLASERP NKTICK QBSEQ VBOARD
BINLADEN CREC01 KAGAIN MMASS NKTRIO QBSQUARE VCOWFLIX
BLGEN CRECT KANDP MMMGAME NSC QBSTR VDANGER
BLOPER CRITICAL KDIFF MOVE12 NTPFECT QMAX VECTOR
BONES CROSS12 KGSS MPILOT NTSEQ QMAX2 VKNIGHTS
BONUS CRUELL2 KINGDOM MPRIME1 NTTREE QMAX3VN VMATRIX
BRACKET CTAIN KINV MREPLBRC NUCLEAR QMAX4 VMDAOBIT
BWPOINTS CTNBULLS KMIN MSE07B NUMCON QTREE3 VMPIZZA
C11BC2 CTREE KPLANK MSTICK ONBRIDGE QTREEV VMRESTO
C11BEAU CWAY KQUERY MTWALK ONE4EVER QTREEX VMRR
C11CAL DEMSO KQUERY2 MULONE ORDERSET REFORM VMSALARY
C11CAVE DGOLD LATGACH MYSTERY PALINY REVAMP VNEMPIRE
C11COMP DHEXP LATGACH4 NDCCARD PARIGAME ROADS VOTREE
C11ID DHLOCO LCA NETACCEL PBCDEM ROBOCON VOXOR
C11KM DHRECT LEM1 NK05MNIM PBCGANGS ROPER VRATF
C11PAIRS DIGIT0 LEM3 NK2MFS PBCPOINT ROTATION VSTEPS
C11PNUM DQUERY LEM4 NKABD PBCSEQ SEC WEATHER
C11ROOKS DRASHOOT LEM5 NKBRACKE PBCWATER SETNJA WIFI
C11SEQ DTDOI LEM6 NKBUS PCIRCLE SHCH YPKTH
C11SEQ3 DTKSUB LIGHT NKCABLE PLACE SHHV
C11SEVEN ELECT LINEGAME NKCITY PNUMBER SHTH
C11STR2 FBRICK LIQ NKFLOW POSLOZI SPSEQ
C11SUM FIB LIS NKGOLF POST STABLE
C11TRCNT FINDNUM LNACS NKGUARD POWER STMERGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOXES
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.