l q

@lvq_ss

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

coke

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHNREST FSELECT LQDBUS NKLEAGUE QBDIVSEQ TOURS13
ADS CHNTOWER FWATER MAJSTOR NKLEAVES QBRECT TPTICKET
ALAKE CHUOIHAT GPMB MAXARR1 NKLP QBROBOT TRAVEL12
ALLOW COIN34 GRAPH_ MCARDS NKLUCK QBSELECT TREELINE
AREA COLLECT GROUP MCITYHAL NKMINERS QBTRANS TREEPATH
ATOURISM COLOREC GSS MCOINS NKPALIN QHROAD TRIBE
AVLBIT COMNET HAM12 MDOLLS NKPANO QOS TRIPHP
AZNET CP HAOI5000 MEDIAN NKPOLI QTBIT TWO
BALLGMVN CPRIME HEAP1 MESSAGE1 NKPOLICE QTDIVSEQ UPGRANET
BARICAVN CRATE HIREHP METERAIN NKSEQ QUAD V8ORG
BEADSNB CROSS12 HP09ANTS MFISH NKSEV RABGAME V8SORT
BGBOARD CRYPTKEY HSPC14L MINCUT NKSGAME RAYGUN VMCANDLE
BGMAGIC CTNBULLS INTEGER7 MINROAD NKSPILJA RBULL VMCOFFEE
BGMINE CTREE IOIBIN MKFLAGS NKSTEP REFORM VMCOMP
BIGNUM CUTSEQS ITREE MKUHAR NKTOSS RIDERHP VMCUT2
BLAND CVPDROME IVANA MMOD29 NTPFECT ROBOCON VMDAOBIT
BONUS DANCING JEWELNB MOVE12 NTSEQ ROBOT2 VMGOLD
BONUS13 DEGREE JOBSET MPILOT NTTREE SCOLLECT VMQUABEO
BWPOINTS DHFRBUS KAGAIN MPYRAMID NUCLEAR SEARCH VMRESTO
C11BC1 DHGARDEN KBUILD MSE06H NUMBER SEC VMSALARY
C11BC2 DHLOCO KCOIN MSTICK OPTCUT SEQ198 VMTOWN
C11COMP DHRECT KCOLLECT MSTRING ORGAN SKPV15_5 VO17LAN
C11GAR DHSERV KDEL MTWALK PALINX SOPENP VO17PHD
C11HUM DIAMOND KHISTORY NETACCEL PALINY SPSEQ VO17TV
C11ID DISNEY1 KINV NK05DSRT PARIGAME STMERGE VODIVIDE
C11PAIRS DISNEY2 KMIX NKA1 PASSWORD STONE1 VOLAND
C11PF DPER KPLANK NKBM PBCPOINT STREDUCE VOMARIO
C11TCT DQUERY KQUERY NKCITY PBCWATER SUBSTR VOMOVREC
C11TRCNT DTKSUB KSPREE NKCNT1 PBCWRI SUMS VOROOM
C11WATER ELEVATOR LANDK NKCOMP PERIODNB TBIKE VOSRTRI
CAPITAL FIBVAL LASCALE NKFLOW POWER TFIELD VPARTSUM
CHAIN2 FIRS LCS2X NKINV PVOI14_4 THEME VPDOMINO
CHEER FLOWGROW LEM3 NKJUMP PVOI14_5 TJALG YUGI
CHESSCBG FOCUS LITES NKLAND QBBUILD TOPALIN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HEADQRT LIQ NEAREST VOJUSER
KQUERY2 MATRIX NSP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.