l q

@lvq_ss

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

coke

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHNREST FSELECT MAJSTOR NKLEAVES QBRECT TPTICKET
ADS CHNTOWER FWATER MAXARR1 NKLP QBROBOT TRAVEL12
ALAKE CHUOIHAT GPMB MCARDS NKLUCK QBSELECT TREELINE
ALLOW COIN34 GRAPH_ MCITYHAL NKMINERS QBTRANS TREEPATH
AREA COLLECT GROUP MCOINS NKPALIN QHROAD TRIBE
ATOURISM COLOREC GSS MDOLLS NKPANO QOS TRIPHP
AVLBIT COMNET HAM12 MEDIAN NKPOLI QTBIT TWO
AZNET CP HAOI5000 MESSAGE1 NKPOLICE QTDIVSEQ UPGRANET
BALLGMVN CPRIME HEAP1 METERAIN NKSEQ QUAD V8ORG
BARICAVN CRATE HIREHP MFISH NKSEV RABGAME V8SORT
BEADSNB CROSS12 HP09ANTS MINCUT NKSGAME RAYGUN VMCANDLE
BGBOARD CRYPTKEY HSPC14L MINROAD NKSPILJA RBULL VMCOFFEE
BGMAGIC CTNBULLS INTEGER7 MKFLAGS NKSTEP REFORM VMCOMP
BGMINE CTREE IOIBIN MKUHAR NKTOSS RIDERHP VMCUT2
BIGNUM CUTSEQS ITREE MMOD29 NTPFECT ROBOCON VMDAOBIT
BLAND CVPDROME IVANA MOVE12 NTSEQ ROBOT2 VMGOLD
BONUS DANCING JEWELNB MPILOT NTTREE SCOLLECT VMQUABEO
BONUS13 DEGREE JOBSET MPYRAMID NUCLEAR SEARCH VMRESTO
BWPOINTS DHFRBUS KAGAIN MSE06H NUMBER SEC VMSALARY
C11BC1 DHGARDEN KBUILD MSTICK OPTCUT SEQ198 VMTOWN
C11BC2 DHLOCO KCOIN MSTRING ORGAN SKPV15_5 VO17LAN
C11COMP DHRECT KCOLLECT MTWALK PALINX SOPENP VO17PHD
C11GAR DHSERV KDEL NETACCEL PALINY SPSEQ VO17TV
C11HUM DIAMOND KHISTORY NK05DSRT PARIGAME STMERGE VODIVIDE
C11ID DISNEY1 KINV NKA1 PASSWORD STONE1 VOLAND
C11PAIRS DISNEY2 KMIX NKBM PBCPOINT STREDUCE VOMARIO
C11PF DPER KPLANK NKCITY PBCWATER SUBSTR VOMOVREC
C11TCT DQUERY KSPREE NKCNT1 PBCWRI SUMS VOROOM
C11TRCNT DTKSUB LANDK NKCOMP PERIODNB TBIKE VOSRTRI
C11WATER ELEVATOR LASCALE NKFLOW POWER TFIELD VPARTSUM
CAPITAL FIBVAL LCS2X NKINV PVOI14_4 THEME VPDOMINO
CHAIN2 FIRS LEM3 NKJUMP PVOI14_5 TJALG YUGI
CHEER FLOWGROW LITES NKLAND QBBUILD TOPALIN
CHESSCBG FOCUS LQDBUS NKLEAGUE QBDIVSEQ TOURS13

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HEADQRT LIQ NEAREST VOJUSER
KQUERY2 MATRIX NSP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.