Nguyễn Hoàng Linh

@lrx_22

Viet Nam, Quang Ngai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CENTRE28 HIWAY2 METERAIN NKSEQ QBSEQ V11STR
ADS CHEER HP09ANTS MFISH NKSGAME QBSQUARE V11WATER
AMSSEQ CHESSCBG HSPC14I MINCUT NKTABLE QBSTR V8SCORE
ASSIGN1 CHNREST HSPC14J MINK NKTICK QBTICKET VBGRASS
AUCTION CMP INSUL MINROAD NOIXICH QHROAD VBOARD
AZNET COIN34 IOIBIN MIXUP2 NOTE QMAX VCOLDWAT
BALLGMVN COLLECT ITREE MLASERP NTPFECT QMAX2 VCOWCAR
BAOVE COMNET KAGAIN MMAXPER NTTREE QTGIFT1 VCOWFLIX
BASEH COND KBUILD MMMGAME NUMBER QTLOVE2 VECTOR
BCDIV COUNTCBG KDEL MNERED NUMBERS RAOVUON VKNIGHTS
BCHESS COUNTPL KDIFF MPRIME NUMCON REFORM VMAOCE
BEADSNB COWGIRL KGSS MPRIME1 ONE4EVER REVAMP VMCANDLE
BESTSPOT CRATE KMIN MRECAMAN OPTCUT ROADS VMCOFFEE
BIGNUM CREC01 KNIGHTS1 MSTRING PALINY ROBOCON VMCOMP
BINLADEN CRITICAL KPLANK MTREE PARIGAME ROTATION VMQUABEO
BINPACK CROSS12 KSEQ1 MTWALK PBCFIBO SAFENET2 VMRELATE
BLGEN CTNBULLS KSPREE MYSTERY PBCGANGS SBOOST VMSORT
BLOPER CTNEWS LABUDOVI NCOB PBCWATER SEARCH VMSUBSTR
BONES CTREE LATGACH NDCCARD PCIRCLE SEARCH1 VMSUDOKU
BONUS CUTSEQS LATGACH4 NETACCEL PIZZALOC SEQ198 VMUNCH
BOSS DEMSO LCA NHREMIND PNUMBER SKFIB VNEMPIRE
BRTREE DHEXP LCS2X NK05MNIM POST SPBINARY VO17PHD
BWPOINTS DHFRBUS LEM3 NK2MFS POST3 SPSEQ VOCACTUS
C11ANT DHLOCO LIQ NKABD POTATO SPSUM VODIVIDE
C11BC1 DHSERV LIS NKBM PRAVO STABLE VOLIS
C11BC2 DTDOI LITES NKBRACKE PTQMSEQ STMERGE VOSLIS
C11BEAU DTKSUB LNACS NKBUS PTRANG STNODE VOSMAXK
C11CAL DTTUI1 LQDBUS NKCABLE PVOI14_3 STONE1 VOSNET
C11CAVE ELEVATOR LQDDIV NKCITY PWALK SUBSTR VOSRTRI
C11CUT ENET LQDGONME NKDIVSEQ QBBISHOP SUMS VOSSEVEN
C11GENIE EQSTR LQDRECT NKFLOW QBBUILD TFIELD VOSTR
C11HUM FBRICK LTPMSEQ NKGOLF QBCOND THTRACE VOTREE
C11ID FIBVAL LUBENICA NKGUARD QBDIVSEQ TJALG VRATF
C11PAIRS FINDNUM MACHINE NKINV QBGAME TOURS13 VSTEPS
C11PNUM FIRS MAJSTOR NKJUMP QBHEAP TRAFFICN VUKVN
C11PRIME FLOW1 MATCH1 NKLINEUP QBHV TRAVEL12 WEATHER
C11SEQ FLOYD MAUGIAO NKMAXSEQ QBMAX TREAT WORDCNT
C11SEQ3 FMATCH MAXARR1 NKNUMFRE QBMST TREZOR XAYNHA
C11STR2 FSELECT MAXNUM NKONEARC QBPAL TTRIP YUGI
C11SUM FWATER MBEEWALK NKPALIN QBPOINT TWINSNOW
C11TRCNT GAME3112 MCITYHAL NKPOLI QBRECT TWO
C11WATER GRAPH_ MDIGITS2 NKPOLICE QBSCHOOL TWOSUM
CAR HBTLCA MELE2 NKRACING QBSEGPAR UPGRANET
CBUYING HEAP1 MESSAGE NKREZ QBSELECT V11HH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER2 DTCSTR KTUAN MAXISET NEAREST
C11KM HIWAY MATCH2 MCLEAN TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.