Nguyễn Hoàng Linh

@lrx_22

Viet Nam, Quang Ngai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CBUYING HEAP1 MESSAGE NKREZ QBSELECT V11HH
ADS CENTRE28 HIWAY2 METERAIN NKSEQ QBSEQ V11STR
AMSSEQ CHEER HP09ANTS MFISH NKSGAME QBSQUARE V11WATER
ASSIGN1 CHESSCBG HSPC14I MINCUT NKTABLE QBSTR V8SCORE
AUCTION CHNREST HSPC14J MINK NKTICK QBTICKET VBGRASS
AZNET CMP INSUL MINROAD NOIXICH QHROAD VBOARD
BALLGMVN COIN34 IOIBIN MIXUP2 NOTE QMAX VCOLDWAT
BAOVE COLLECT ITREE MLASERP NTPFECT QMAX2 VCOWCAR
BASEH COMNET KAGAIN MMAXPER NTTREE QTGIFT1 VCOWFLIX
BCDIV COND KBUILD MMMGAME NUMBER QTLOVE2 VECTOR
BCHESS COUNTCBG KDEL MNERED NUMBERS RAOVUON VKNIGHTS
BEADSNB COUNTPL KDIFF MPRIME NUMCON REFORM VMAOCE
BESTSPOT COWGIRL KGSS MPRIME1 ONE4EVER REVAMP VMCANDLE
BIGNUM CRATE KMIN MRECAMAN OPTCUT ROADS VMCOFFEE
BINLADEN CREC01 KNIGHTS1 MSTRING PALINY ROBOCON VMCOMP
BINPACK CRITICAL KPLANK MTREE PARIGAME ROTATION VMQUABEO
BLGEN CROSS12 KSEQ1 MTWALK PBCFIBO SAFENET2 VMRELATE
BLOPER CTNBULLS KSPREE MYSTERY PBCGANGS SBOOST VMSORT
BONES CTNEWS LABUDOVI NCOB PBCWATER SEARCH VMSUBSTR
BONUS CTREE LATGACH NDCCARD PCIRCLE SEARCH1 VMSUDOKU
BOSS CUTSEQS LATGACH4 NETACCEL PIZZALOC SEQ198 VMUNCH
BRTREE DEMSO LCA NHREMIND PNUMBER SKFIB VNEMPIRE
BWPOINTS DHEXP LCS2X NK05MNIM POST SPBINARY VO17PHD
C11ANT DHFRBUS LEM3 NK2MFS POST3 SPSEQ VOCACTUS
C11BC1 DHLOCO LIQ NKABD POTATO SPSUM VODIVIDE
C11BC2 DHSERV LIS NKBM PRAVO STABLE VOLIS
C11BEAU DTDOI LITES NKBRACKE PTQMSEQ STMERGE VOSLIS
C11CAL DTKSUB LNACS NKBUS PTRANG STNODE VOSMAXK
C11CAVE DTTUI1 LQDBUS NKCABLE PVOI14_3 STONE1 VOSNET
C11CUT ELEVATOR LQDDIV NKCITY PWALK SUBSTR VOSRTRI
C11GENIE ENET LQDGONME NKDIVSEQ QBBISHOP SUMS VOSSEVEN
C11HUM EQSTR LQDRECT NKFLOW QBBUILD TFIELD VOSTR
C11ID FBRICK LTPMSEQ NKGOLF QBCOND THTRACE VOTREE
C11PAIRS FIBVAL LUBENICA NKGUARD QBDIVSEQ TJALG VRATF
C11PNUM FINDNUM MACHINE NKINV QBGAME TOURS13 VSTEPS
C11PRIME FIRS MAJSTOR NKJUMP QBHEAP TRAFFICN VUKVN
C11SEQ FLOW1 MATCH1 NKLINEUP QBHV TRAVEL12 WEATHER
C11SEQ2 FLOYD MAUGIAO NKMAXSEQ QBMAX TREAT WORDCNT
C11SEQ3 FMATCH MAXARR1 NKNUMFRE QBMST TREZOR XAYNHA
C11STR2 FSELECT MAXNUM NKONEARC QBPAL TTRIP YUGI
C11SUM FWATER MBEEWALK NKPALIN QBPOINT TWINSNOW
C11TRCNT GAME3112 MCITYHAL NKPOLI QBRECT TWO
C11WATER GRAPH_ MDIGITS2 NKPOLICE QBSCHOOL TWOSUM
CAR HBTLCA MELE2 NKRACING QBSEGPAR UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER2 DTCSTR KTUAN MAXISET NEAREST
C11KM HIWAY MATCH2 MCLEAN TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.