Nguyễn Hoàng Linh

@lrx_22

Viet Nam, Quang Ngai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CENTRE28 HIWAY2 METERAIN NKSEQ QBSEQ V11WATER
ADS CHEER HP09ANTS MFISH NKSGAME QBSQUARE V8SCORE
AMSSEQ CHESSCBG HSPC14I MINCUT NKTABLE QBSTR VBGRASS
ASSIGN1 CHNREST HSPC14J MINK NKTICK QBTICKET VBOARD
AUCTION CMP INSUL MINROAD NOIXICH QHROAD VCOLDWAT
AZNET COIN34 IOIBIN MIXUP2 NOTE QMAX VCOWCAR
BALLGMVN COLLECT ITREE MLASERP NTPFECT QMAX2 VCOWFLIX
BAOVE COMNET KAGAIN MMAXPER NTTREE QTGIFT1 VECTOR
BASEH COND KBUILD MMMGAME NUMBER QTLOVE2 VKNIGHTS
BCDIV COUNTCBG KDEL MNERED NUMBERS REFORM VMAOCE
BCHESS COUNTPL KDIFF MPRIME NUMCON REVAMP VMCANDLE
BEADSNB COWGIRL KGSS MPRIME1 ONE4EVER ROADS VMCOFFEE
BESTSPOT CRATE KMIN MRECAMAN OPTCUT ROBOCON VMCOMP
BIGNUM CREC01 KNIGHTS1 MSTRING PALINY ROTATION VMQUABEO
BINLADEN CRITICAL KPLANK MTREE PARIGAME SAFENET2 VMRELATE
BINPACK CROSS12 KSEQ1 MTWALK PBCFIBO SBOOST VMSORT
BLGEN CTNBULLS KSPREE MYSTERY PBCGANGS SEARCH VMSUBSTR
BLOPER CTNEWS LABUDOVI NCOB PBCWATER SEARCH1 VMSUDOKU
BONES CTREE LATGACH NDCCARD PCIRCLE SEQ198 VMUNCH
BONUS CUTSEQS LATGACH4 NETACCEL PIZZALOC SKFIB VNEMPIRE
BOSS DEMSO LCA NHREMIND PNUMBER SPBINARY VO17PHD
BRTREE DHEXP LCS2X NK05MNIM POST SPSEQ VOCACTUS
BWPOINTS DHFRBUS LEM3 NK2MFS POST3 SPSUM VODIVIDE
C11ANT DHLOCO LIQ NKABD POTATO STABLE VOLIS
C11BC1 DHSERV LIS NKBM PRAVO STMERGE VOSLIS
C11BC2 DTDOI LITES NKBRACKE PTQMSEQ STNODE VOSMAXK
C11BEAU DTKSUB LNACS NKBUS PTRANG STONE1 VOSNET
C11CAL DTTUI1 LQDBUS NKCABLE PVOI14_3 SUBSTR VOSRTRI
C11CAVE ELEVATOR LQDDIV NKCITY PWALK SUMS VOSSEVEN
C11CUT ENET LQDGONME NKDIVSEQ QBBISHOP TFIELD VOSTR
C11GENIE EQSTR LQDRECT NKFLOW QBBUILD THTRACE VOTREE
C11HUM FBRICK LTPMSEQ NKGOLF QBCOND TJALG VRATF
C11ID FIBVAL LUBENICA NKGUARD QBDIVSEQ TOURS13 VSTEPS
C11PAIRS FINDNUM MACHINE NKINV QBGAME TRAFFICN VUKVN
C11PNUM FIRS MAJSTOR NKJUMP QBHEAP TRAVEL12 WEATHER
C11PRIME FLOW1 MATCH1 NKLINEUP QBHV TREAT WORDCNT
C11SEQ FLOYD MAUGIAO NKMAXSEQ QBMAX TREZOR XAYNHA
C11SEQ3 FMATCH MAXARR1 NKNUMFRE QBMST TTRIP YUGI
C11STR2 FSELECT MAXNUM NKONEARC QBPAL TWINSNOW
C11SUM FWATER MBEEWALK NKPALIN QBPOINT TWO
C11TRCNT GAME3112 MCITYHAL NKPOLI QBRECT TWOSUM
C11WATER GRAPH_ MDIGITS2 NKPOLICE QBSCHOOL UPGRANET
CAR HBTLCA MELE2 NKRACING QBSEGPAR V11HH
CBUYING HEAP1 MESSAGE NKREZ QBSELECT V11STR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER2 DTCSTR KTUAN MAXISET NEAREST
C11KM HIWAY MATCH2 MCLEAN TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.