Phạm Ngọc Hiếu

@lightkuriboh

Viet Nam, HaNoi

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COMPUTER HSPC14I MDIGITS2 NKSTEP QTREE3 VM15SWAP
AMSSEQ COWGIRL HSPC14J MESSAGE NKTICK REFORM VMATRIX
ANT CREC01 HSPC14L METERAIN NOIXICH REVAMP VMBW
AREA CROSS12 INFORMAC MINCOST NORMA ROADS VMCANDLE
AUCTION CRYPTKEY INSUL MINCUT NUMCON ROBOCON VMDAOBIT
AVLBIT CTNBULLS INTEGER7 MINK PALINY ROTATION VMELLIP
AZNET CTREE IQ MINROAD PARIGAME SAFENET2 VMPIZZA
BALGAME2 DEMSO JEWELNB MIXUP2 PATULJCI SHHV VMQUABEO
BALLGAME DGOLD JOBSET MOVE12 PBCFIBO SKFIB VMRESTO
BALLGMVN DHEXP KAGAIN MPILOT PBCGANGS SKPV15_5 VMRR
BASEH DHFRBUS KBUILD MPRIME PBCJUMP SKWLTH VMSALARY
BCDIV DHLOCK KDIFF MTWALK PBCWATER SPSUM VMST
BCHESS DHLOCO KGSS MYSTERY PLACE STABLE VMSUBSTR
BEADSNB DHRECT KMEDIAN NDCCARD PNUMBER STMERGE VMUNCH
BGMAGIC DHTABLE KMIN NHREMIND POST STNODE VO17TV
BGMINE DHTABLE2 KPLANK NKABD PVOI14_2 SUBSTR VO17XXX
BINLADEN DIFFSTR KQUERY NKBRACKE PVOI14_3 SUMAA VOBRACK
BLOPER DIGIT0 KQUERY2 NKBUS PWALK SUMXOR VOCACTUS
BOB DPER KTUAN NKCABLE PWRFAIL TEST VODIVIDE
BONES DQUERY KVIP NKFLOW QBBISHOP TFIELD VODONCAY
BONUS DTKSUB LATGACH NKGUARD QBCIRARC TJALG VOMOVREC
BWPOINTS DTOGRADA LATGACH4 NKINV QBDIVSEQ TRAVEL12 VOROOM
C11BC2 DTTUI1 LCS2X NKJUMP QBGAME TREASRE VOSCOMPS
C11BEAU EGG LEM NKLAND QBHEAP TREENUM VOSLIS
C11CAVE ELEVATOR LEM3 NKLETTER QBHV TRIPHP VOSMAXK
C11PAIRS FIBVAL LINEGAME NKLINEUP QBMARKET TTRIP VOSRTRI
C11ROOKS FIRS LIQ NKLP QBMSEQ TWOSUM VOSSEVEN
C11SUM FWATER LIS NKMAXSEQ QBRECT UPGRANET VOSTR
C11TRCNT GARDEN25 LITES NKNUMFRE QBSCHOOL V11WATER VOTREE
C11WATER GPT LNACS NKPALIN QBSELECT V8ORG VOXOR
CARDS GRAPH_ LQDBUS NKPATH QBSQUARE V8SCORE VPARTSUM
CBUYING GSS LQDGONME NKPOLICE QBSTR VBF1 VPDOMINO
CENTRE28 HAF1 LUBENICA NKPOS QBTICKET VBF2 VRATF
CHESSCBG HAM12 M3TILE NKRACING QMAX VBOARD VSTEPS
CMP HBTLCA MATCH1 NKREZ QMAX2 VCOWFLIX WCALC
COLOREC HEAP1 MAXARR1 NKSEQ QMAX3VN VDANGER ZABAVA
COMNET HIREHP MAXARR2 NKSGAME QTDIVSEQ VECTOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM HIWAY MULONE PKADKP
C11PNUM KWAY NEAREST TPBISHOP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.