Kieu Dang

@lighthouse1995

Viet Nam, Ha Noi

Institution: TIN_3D

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CMOUSE HELPPM MBIPALIN NKLP QBMOUSE V11STR
ALADDIN CMP HINHTHOI MBLAST NKMAXSEQ QBMSEQ V11WATER
AMSSEQ CNMARBLE HIREHP MBUS NKMINES QBMST V8ORG
ANT COIN34 HOUSES MCHAOS NKNL QBPAL V8SCORE
AREA COLLECT HP09ANTS MCITYHAL NKNUMFRE QBRECT V8SORT
AUCTION COLOREC HP09STAL MCLEAN NKPALIN QBROBOT VBF1
BARICAVN COND ILSMATH MCLONUM NKPATH QBSCHOOL VBF2
BASEH COUNTCBG ILSMATH2 MCOINS NKPATROL QBSELECT VBGRASS
BCDIV COUNTPL INCVN MDIGITS NKREZ QBSEQ VBOARD
BESTSPOT COWGIRL INSUL MDIGITS2 NKSEQ QBSQUARE VCOLDWAT
BFCHAL CRATE INTEGER7 MDOLLS NKSEV QBSTR VCOWCAR
BIGNUM CREC01 IOIBIN MEDIAN NKSGAME QBTICKET VCOWFLIX
BINARY CRUELL JEDNAKOS MEO NKSP QHROAD VCRISIS
BINLADEN CRUELL2 KAGAIN MINK NKSTEP QMAX VDANGER
BINPACK CTF KBUILD MIXUP2 NKTEAM QMAX2 VECTOR
BINTREE CTNBULLS KCOIN MLASERP NKTICK QTSEQ VKNIGHTS
BONES CTNEWS KDEL MMASS NKTREE QUAD VM3SETS
BONUS CTNOWN KDIFF MMAXPER NOIXICH RECT3 VMCOMP
BOSS CUTRECT KGSS MMOD29 NOTE REVAMP VMDEGREE
BUBBA1 CVJETICI KINV MNE07 NSP ROADS VMECLIP
BUBBA2 CVPCALEN KMIN MPILOT NTHUGE ROBOCON VMINTERN
BWPOINTS CWAY KNIGHTS1 MPRIME NTPFECT ROCKS VMLINES
C11BEAU DAMAGE KPLANK MPRIME1 NTSEQ ROTATION VMLP
C11CAVE DANCING KQUERY MPTLT NTSHEEP SBOOST VMMAZE
C11CUT DBRACKET KSEQ1 MRECAMAN NTTREE SCOLLECT VMQPOFI
C11DK1 DEMSO KTOUR MREPLBRC NUMCON SEARCH VMQTREE
C11DOLL DGOLD LABUDOVI MROADS OPTCUT SEARCH1 VMRR
C11FBR DIAMOND LATGACH MSE06H ORDERSET SEC VMSCRMBL
C11GAME2 DIGIT LATGACH2 MSE07B PALIN SETNJA VMSINCOS
C11GAR DIGIT0 LATGACH4 MTREE PALINY SHCH VMSORT
C11GENIE DIGITS88 LEM MTWALK PARIGAME SHHV VMSQ
C11ID DISNEY1 LEM2 MULONE PASSWORD SHTH VMSWAP
C11KM DISNEY2 LEM3 MYSTERY PBCDEM SOPENP VMTEST
C11LOCK DOMINO88 LEM4 MZVRK PBCDIV SPSEQ VMUNCH
C11PAIRS DQUERY LEM5 NBFA PBCFIBO SPSUM VMYT
C11PASS DTDOI LEM6 NBFD PBCGANGS STABLE VNCUT
C11PF DTGAME LINEGAME NBFM PBCISPIS STMERGE VNEMPIRE
C11PIPI DTKSUB LIQ NETACCEL PBCPOINT STNODE VOJLEV
C11PNUM DTOGRADA LIS NK05DSRT PBCSEQ STONE1 VOJUSER
C11ROOKS DTTUI1 LITES NKABD PBCWATER STRANGE VOLIS
C11SEQ DTTUI2 LKNIGHT NKBAS PBCWRI STREDUCE VOSTR
C11SEQ2 ELEVATOR LNACS NKBM PCIRCLE SUBSTR VOVAGAME
C11SEQ3 EQSTR LQDDIV NKBRACKE PER SUMTREE VPARTSUM
C11SEVEN FACUP LQDFARM NKBUS PERNALTY SUMXOR VRATF
C11STR2 FIBVAL LQDGONME NKCABLE PNUMBER TABLIC VSTEPS
C11SWAP FINDNUM LQDRECT NKCARD POST TBIKE VUKVN
C11TOUCH FIRS LTPMSEQ NKCITY POST3 TCDFZ VWORDPOW
C11TRCNT FLOYD LUBENICA NKCNT1 POWER TEST WCALC
C11WATER FOCUS LUCKYNUM NKDEC PRODUCT THEME WEATHER
C11YARD FSELECT M00PAIR NKDIVSEQ PTRANG TJALG WORDCNT
CAR FWATER M3TILE NKEDIT PWALK TOPALIN WS
CATALAN GAME3112 MAJSTOR NKGIFTS PWRFAIL TOTALODD XMAS
CBUYING GONDOR MAKHOA3 NKGUARD PYRAMID2 TPMZVRK XOINC
CENTRE28 GPMB MARS NKH QBAGENTS TPTICKET XUCXAC
CHATCHIT GPT MATCH1 NKINV QBBISHOP TRAFFICN
CHEAT GRAPH_ MATRIX NKJUMP QBCOND TRAVEL12
CHEER GSS MAUGIAO NKLEAGUE QBGAME TREAT
CHESS_ HAF1 MAXARR1 NKLETTER QBHEAP TREEPATH
CINEMA HAM12 MAXARR2 NKLEXIC QBHV TRIBE
CLOCK HEAP1 MAXNUM NKLINEUP QBMAX TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALGAME2 C11HUM HIWAY MATCH2 NKTRIO PRAVO
BIC CATGO KQUERY2 MCONVOI NPR PTQMSEQ
BIRD CVPDROME KSPREE MESSAGE NTNA QMAX3VN
C11GAME1 FMATCH LQDFIBO MINMOVE POST2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.