Lê Dũng

@letuandungi95

Viet Nam, Nam Định

Institution: THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008029122249

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHNREST FOCUS MATCH2 NKLP QBDIVSEQ TRAFFICN
ADS CLEAR FSELECT MAUGIAO NKLUCK QBGAME TRAKA
AMSSEQ CLOCK FWATER MAXARR1 NKMAXSEQ QBHEAP TRAVEL12
ANT CMP GRAPH_ MBLAST NKNUMFRE QBHV TREAT
ASSIGN1 COIN34 GSS MCARDS NKONEARC QBMARKET TTRIP
AUCTION COLLECT HAM12 MCHAOS NKPALIN QBMAX TWO
BALLGMVN COLOREC HAOI6000 MCLEAN NKPATH QBMSEQ TWOSUM
BARICAVN COMNET HEAP1 MCONVOI NKPOLICE QBMST UPGRANET
BASEH COND HELPPM MDIGITS2 NKPOS QBPAL V11WATER
BCDIV COUNTCBG HIREHP MDOLLS NKRACING QBRECT V8ORG
BEADSNB COWGIRL HOUSES MEDIAN NKREZ QBROBOT V8SCORE
BESTSPOT CPPSET HSPC14F MEO NKSEQ QBSCHOOL VBGRASS
BGMAGIC CRATE HSPC14L MESSAGE NKSGAME QBSELECT VBOARD
BGMINE CREC01 INSUL MESSAGE1 NKSTEP QBSEQ VCOLDWAT
BGSTRING CRECT INTEGER7 MINCUT NKTARDY QBSQUARE VCOWFLIX
BGTRAVEL CRITICAL IOIBIN MINK NKTICK QBSTR VDANGER
BIGNUM CROSS12 KAGAIN MINROAD NKTRIO QBTICKET VECTOR
BINLADEN CRYPTKEY KBUILD MIXUP2 NOIXICH QHROAD VMATRIX
BINPACK CTNBULLS KGSS MMASS NOTE QMAX VMCANDLE
BLGEN CTREE KINV MMAXPER NTSEQ QMAX2 VMDAOBIT
BONES CWAY KMEDIAN MORSEDEC NTTREE QOS VMKEY
BONUS DAMAGE KMIN MOVE12 NUMBER RAOVUON VMMTFIVE
BONUS13 DEMSO KPLANK MPILOT NUMCON REVAMP VMRR
BRACKET DHEXP KQUERY MPRIME NUMVN RIDERHP VMSORT
BWPOINTS DHFRBUS LABUDOVI MSTICK OPTCUT ROADS VMST
C11BC2 DHFUNC LANDK MTREE ORDERSET ROBOCON VMUNCH
C11BEAU DHGARDEN LASCALE MTWALK ORGAN ROTATION VNEMPIRE
C11CAVE DHLEXP LATGACH MULONE PALINY SAFENET2 VODIVIDE
C11CUT DHLOCK LATGACH4 MYSTERY PARIGAME SEARCH VOIEXAM
C11DOLL DHLOCO LCS2X NCOB PBCDIV SEC VOITSORT
C11GENIE DHRECT LEM1 NDCCARD PBCGANGS SHCH VOSPOW
C11ID DHTABLE LEM3 NETWRKNB PBCISPIS SHHV VOSTR
C11KM DHTABLE2 LEM7 NK2MFS PBCSEQ SHTH VOTREE
C11PAIRS DIGIT0 LINEGAME NKABD PBCWATER SKPV15_5 VPARTSUM
C11PNUM DISNEY1 LIQ NKBM PBCWRI SPBINARY VRATF
C11PRIME DISNEY2 LIS NKBUILD PCIRCLE SPSEQ VSTEPS
C11SEQ DPER LITES NKBUS PERIODNB STABLE VUKVN
C11SEQ3 DQUERY LNACS NKCABLE PIZZALOC STEEL WAVE
C11STR2 DTDOI LQDDIV NKCARD PNUMBER STNODE WCALC
C11TRCNT DTGAME LQDFIBO NKCITY POST STRHFI WEATHER
CAR DTKSUB LQDGONME NKDIVSEQ PTRANG SUBSTR WORDCNT
CARDSHUF DTOGRADA LSFIGHT NKFLOW PVOI14_2 TAXID XAYNHA
CATALAN DTTUI1 LSTAR NKGOLF PWALK TCDFZ XUCXAC
CBUYING ELEVATOR LTPMSEQ NKGUARD PWRFAIL TEST YUGI
CENTRE28 EQSTR LUBENICA NKINV PYRAMID2 TFIELD
CHAIN2 ETF LUCKY13 NKJUMP QBAGENTS THEME
CHATCHIT FIBVAL LUCKYNUM NKLEAGUE QBBISHOP TJALG
CHEAT FINDNUM M00PAIR NKLEAVES QBBUILD TNHTEST
CHEER FIRS MACHINE NKLETTER QBCHANGE TOPALIN
CHESSCBG FLOYD MATCH1 NKLINEUP QBCOND TOURS13

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA BLOPER GLOVE NKBRACKE QBTRANS SNAD
BINARY DEGREE NEAREST OTOCI QTREEV VODONCAY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.