Lê Dũng

@letuandungi95

Viet Nam, Nam Định

Institution: THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008029122249

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHNREST FOCUS MATCH2 NKLP QBCOND TOURS13
ADS CLEAR FSELECT MAUGIAO NKLUCK QBDIVSEQ TRAFFICN
AMSSEQ CLOCK FWATER MAXARR1 NKMAXSEQ QBGAME TRAKA
ANT CMP GRAPH_ MBLAST NKNUMFRE QBHEAP TRAVEL12
ASSIGN1 COIN34 GSS MCARDS NKONEARC QBHV TREAT
AUCTION COLLECT HAM12 MCHAOS NKPALIN QBMARKET TTRIP
BALLGMVN COLOREC HAOI6000 MCLEAN NKPATH QBMAX TWO
BARICAVN COMNET HEAP1 MCONVOI NKPOLICE QBMSEQ TWOSUM
BASEH COND HELPPM MDIGITS2 NKPOS QBMST UPGRANET
BCDIV COUNTCBG HIREHP MDOLLS NKRACING QBPAL V11WATER
BEADSNB COWGIRL HOUSES MEDIAN NKREZ QBRECT V8ORG
BESTSPOT CPPSET HSPC14F MEO NKSEQ QBROBOT V8SCORE
BGMAGIC CRATE HSPC14L MESSAGE NKSGAME QBSCHOOL VBGRASS
BGMINE CREC01 INSUL MESSAGE1 NKSTEP QBSELECT VBOARD
BGSTRING CRECT INTEGER7 MINCUT NKTARDY QBSEQ VCOLDWAT
BGTRAVEL CRITICAL IOIBIN MINK NKTICK QBSQUARE VCOWFLIX
BIGNUM CROSS12 KAGAIN MINROAD NKTRIO QBSTR VDANGER
BINLADEN CRYPTKEY KBUILD MIXUP2 NOIXICH QBTICKET VECTOR
BINPACK CTNBULLS KGSS MMASS NOTE QHROAD VMATRIX
BLGEN CTREE KINV MMAXPER NSC QMAX VMCANDLE
BONES CWAY KMEDIAN MORSEDEC NTSEQ QMAX2 VMDAOBIT
BONUS DAMAGE KMIN MOVE12 NTTREE QOS VMKEY
BONUS13 DEMSO KPLANK MPILOT NUMBER RAOVUON VMMTFIVE
BRACKET DHEXP KQUERY MPRIME NUMCON REVAMP VMRR
BWPOINTS DHFRBUS LABUDOVI MSTICK NUMVN RIDERHP VMSORT
C11BC2 DHFUNC LANDK MTREE OPTCUT ROADS VMST
C11BEAU DHGARDEN LASCALE MTWALK ORDERSET ROBOCON VMUNCH
C11CAVE DHLEXP LATGACH MULONE ORGAN ROTATION VNEMPIRE
C11CUT DHLOCK LATGACH4 MYSTERY PALINY SAFENET2 VO17PHD
C11DOLL DHLOCO LCS2X NCOB PARIGAME SEARCH VODIVIDE
C11GENIE DHRECT LEM1 NDCCARD PBCDIV SEC VOIEXAM
C11ID DHTABLE LEM3 NETWRKNB PBCGANGS SHCH VOITSORT
C11KM DHTABLE2 LEM7 NK2MFS PBCISPIS SHHV VOSCAL
C11PAIRS DIGIT0 LINEGAME NKABD PBCSEQ SHTH VOSPOW
C11PNUM DISNEY1 LIQ NKBM PBCWATER SKPV15_5 VOSTR
C11PRIME DISNEY2 LIS NKBUILD PBCWRI SPBINARY VOTREE
C11SEQ DPER LITES NKBUS PCIRCLE SPSEQ VPARTSUM
C11SEQ3 DQUERY LNACS NKCABLE PERIODNB STABLE VRATF
C11STR2 DTDOI LQDDIV NKCARD PIZZALOC STEEL VSTEPS
C11TRCNT DTGAME LQDFIBO NKCITY PNUMBER STNODE VUKVN
CAR DTKSUB LQDGONME NKDIVSEQ POST STRHFI WAVE
CARDSHUF DTOGRADA LSFIGHT NKFLOW PTRANG SUBSTR WCALC
CATALAN DTTUI1 LSTAR NKGOLF PVOI14_2 TAXID WEATHER
CBUYING ELEVATOR LTPMSEQ NKGUARD PWALK TCDFZ WORDCNT
CENTRE28 EQSTR LUBENICA NKINV PWRFAIL TEST XAYNHA
CHAIN2 ETF LUCKY13 NKJUMP PYRAMID2 TFIELD XUCXAC
CHATCHIT FIBVAL LUCKYNUM NKLEAGUE QBAGENTS THEME YUGI
CHEAT FINDNUM M00PAIR NKLEAVES QBBISHOP TJALG
CHEER FIRS MACHINE NKLETTER QBBUILD TNHTEST
CHESSCBG FLOYD MATCH1 NKLINEUP QBCHANGE TOPALIN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA BLOPER GLOVE NKBRACKE QBTRANS SNAD
BINARY DEGREE NEAREST OTOCI QTREEV VODONCAY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.