Lê Dũng

@letuandungi95

Viet Nam, Nam Định

Institution: THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008029122249

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG FIRS M00PAIR NKLEAGUE QBAGENTS THEME
ADS CHNREST FLOYD MACHINE NKLEAVES QBBISHOP TJALG
AMSSEQ CLEAR FOCUS MATCH1 NKLETTER QBBUILD TNHTEST
ANT CLOCK FSELECT MATCH2 NKLINEUP QBCHANGE TOPALIN
ASSIGN1 CMP FWATER MAUGIAO NKLP QBCOND TOURS13
AUCTION COIN34 GRAPH_ MAXARR1 NKLUCK QBDIVSEQ TRAFFICN
BALLGMVN COLLECT GSS MBLAST NKMAXSEQ QBGAME TRAKA
BARICAVN COLOREC HAM12 MCARDS NKNUMFRE QBHEAP TRAVEL12
BASEH COMNET HAOI6000 MCHAOS NKONEARC QBHV TREAT
BCDIV COND HEAP1 MCLEAN NKPALIN QBMARKET TTRIP
BEADSNB COUNTCBG HELPPM MCONVOI NKPATH QBMAX TWO
BESTSPOT COWGIRL HIREHP MDIGITS2 NKPOLICE QBMSEQ TWOSUM
BGMAGIC CPPSET HOUSES MDOLLS NKPOS QBMST UPGRANET
BGMINE CRATE HSPC14F MEDIAN NKRACING QBPAL V11WATER
BGSTRING CREC01 HSPC14L MEO NKREZ QBRECT V8ORG
BGTRAVEL CRECT INSUL MESSAGE NKSEQ QBROBOT V8SCORE
BIGNUM CRITICAL INTEGER7 MESSAGE1 NKSGAME QBSCHOOL VBGRASS
BINLADEN CROSS12 IOIBIN MINCUT NKSTEP QBSELECT VBOARD
BINPACK CRYPTKEY KAGAIN MINK NKTARDY QBSEQ VCOLDWAT
BLGEN CTNBULLS KBUILD MINROAD NKTICK QBSQUARE VCOWFLIX
BONES CTREE KGSS MIXUP2 NKTRIO QBSTR VDANGER
BONUS CWAY KINV MMASS NOIXICH QBTICKET VECTOR
BONUS13 DAMAGE KMEDIAN MMAXPER NOTE QHROAD VMATRIX
BRACKET DEMSO KMIN MORSEDEC NTSEQ QMAX VMCANDLE
BWPOINTS DHEXP KPLANK MOVE12 NTTREE QMAX2 VMDAOBIT
C11BC2 DHFRBUS KQUERY MPILOT NUMBER QOS VMKEY
C11BEAU DHFUNC LABUDOVI MPRIME NUMCON RAOVUON VMMTFIVE
C11CAVE DHGARDEN LANDK MSTICK NUMVN RIDERHP VMRR
C11CUT DHLEXP LASCALE MTREE OPTCUT ROADS VMSORT
C11DOLL DHLOCK LATGACH MTWALK ORDERSET ROBOCON VMST
C11GENIE DHLOCO LATGACH4 MULONE ORGAN ROTATION VMUNCH
C11ID DHRECT LCS2X MYSTERY PALINY SAFENET2 VNEMPIRE
C11KM DHTABLE LEM1 NCOB PARIGAME SEARCH VODIVIDE
C11PAIRS DHTABLE2 LEM3 NDCCARD PBCDIV SEC VOIEXAM
C11PNUM DIGIT0 LEM7 NETWRKNB PBCGANGS SHCH VOITSORT
C11PRIME DISNEY1 LINEGAME NK2MFS PBCISPIS SHHV VOSPOW
C11SEQ DISNEY2 LIQ NKABD PBCSEQ SHTH VOSTR
C11SEQ3 DPER LIS NKBM PBCWATER SKPV15_5 VOTREE
C11STR2 DQUERY LITES NKBUILD PBCWRI SPBINARY VPARTSUM
C11TRCNT DTDOI LNACS NKBUS PCIRCLE SPSEQ VRATF
CAR DTGAME LQDDIV NKCABLE PERIODNB STABLE VSTEPS
CARDSHUF DTKSUB LQDFIBO NKCARD PIZZALOC STEEL VUKVN
CATALAN DTOGRADA LQDGONME NKCITY PNUMBER STNODE WAVE
CBUYING DTTUI1 LSFIGHT NKDIVSEQ POST STRHFI WCALC
CENTRE28 ELEVATOR LSTAR NKFLOW PTRANG SUBSTR WEATHER
CHAIN2 EQSTR LTPMSEQ NKGOLF PVOI14_2 TAXID WORDCNT
CHATCHIT ETF LUBENICA NKGUARD PWALK TCDFZ XAYNHA
CHEAT FIBVAL LUCKY13 NKINV PWRFAIL TEST XUCXAC
CHEER FINDNUM LUCKYNUM NKJUMP PYRAMID2 TFIELD YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA BLOPER GLOVE NKBRACKE QBTRANS SNAD
BINARY DEGREE NEAREST OTOCI QTREEV VODONCAY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.