Lê Sơn

@leson207

Viet Nam, Vĩnh Phúc

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COND INCVN MDOLLS NKLINEUP PTREE TABLIC
ALADDIN COUNTCBG INSUL MEDIAN NKLP PWALK TCDFZ
AMSSEQ COUNTPL INTEGER7 MEO NKMAXSEQ PWRFAIL THEME
ANT COWGIRL IOIBIN MESSAGE NKNUMFRE PYRAMID2 TJALG
AREA CP IVANA METERAIN NKONEARC QBBISHOP TOPALIN
AUCTION CPPSET KAGAIN MFISH NKPALIN QBDIVSEQ TOURS13
BALLGMVN CRITICAL KDEL MINCUT NKPATH QBGAME TRAVEL12
BASEH CRUELL KINGDOM MINK NKPOLY QBHEAP TREAT
BCDIV CRUELL2 KINV MINROAD NKRACING QBHV TWO
BEADSNB CTNBULLS KMIN MIXUP2 NKREZ QBMARKET TWOOPERS
BESTSPOT CTNOWN KPLANK MMASS NKSEQ QBMAX TWOSUM
BFCHAL CWAY KQUERY MMAXPER NKSEV QBMSEQ UPGRANET
BIGNUM DAMAGE KQUERY2 MPILOT NKSGAME QBMST V11WATER
BINARY DEMSO LATGACH MPRIME NKSP QBPAL V8ORG
BINLADEN DHEXP LATGACH4 MPRIME1 NKSTEP QBRECT V8SCORE
BLOPER DHLOCO LCA MRECAMAN NKTABLE QBROBOT VBF1
BONES DIGIT0 LCS2X MROADS NKTARDY QBSCHOOL VBF2
BONUS DISNEY1 LEM2 MSKYCODE NKTICK QBSELECT VBGRASS
BWPOINTS DISNEY2 LEM3 MTREE NOIXICH QBSEQ VBOARD
C11BC2 DQUERY LEM4 MTRIAREA NOTE QBSQUARE VCOLDWAT
C11BEAU DTDOI LEM5 MTWALK NTHUGE QBSTR VCOWFLIX
C11CAVE DTKSUB LINEGAME MULONE NTSEQ QBTICKET VDANGER
C11ID DTOGRADA LIQ MYSTERY NTTREE QMAX VECTOR
C11PAIRS DTTUI1 LIS NBFD NUCLEAR QMAX2 VKNIGHTS
C11PNUM DTTUI2 LITES NDCCARD NUMCON QTREEX VMRR
C11PRIME ELEVATOR LNACS NEAREST ONE4EVER QUAD VMUNCH
C11SEQ EQSTR LQDFIBO NETACCEL PALINX QVSICK VNEMPIRE
C11SEQ3 ETF LQDGONME NK05DSRT PALINY REVAMP VN_ZR_I
C11STR2 FIBVAL LQDXEUI NK2MFS PARIGAME ROADS VOLIS
C11SUM FINDNUM LSFIGHT NKABD PBCDEM ROBOCON VOSLIS
C11TRCNT FIRS LUBENICA NKBM PBCDIV ROTATION VOSSEVEN
CAR FLOYD LUCKYNUM NKBUS PBCFIBO SAFENET2 VOTREE
CATALAN FWATER M3TILE NKCABLE PBCSEQ SEARCH VOXOR
CATGO GRAPH_ MATCH1 NKCITY PBCWRI SEC VRATF
CBUYING GSS MAUGIAO NKDIVSEQ PCIRCLE SEQ198 VSTEPS
CENTRE28 HAF1 MAXARR1 NKFLOW PCYCLE SHHV VTRI
CHAIN2 HAM12 MAXARR2 NKGUARD PIZZALOC SNAD VTRI2
CHATCHIT HAOI5000 MAXARR3 NKH PNUMBER SPBINARY VWORDPOW
CHEAT HBTLCA MAXISET NKINV POST SPSEQ WCALC
CHESSCBG HEAP1 MCITYHAL NKJUMP POST2 STABLE WEATHER
CHNTOWER HIREHP MCOINS NKLAND POST3 STNODE WORDCNT
CINEMA HSPC14I MDIGITS NKLEAGUE POTATO STREDUCE XOINC
COLOREC HUGEKNAP MDIGITS2 NKLETTER PTRANG SUBSTR YPKTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NPR TPBISHOP
STRANGE TRIANGLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.