Lê Hoàng Vũ

@lehoangvu15

Viet Nam, Quãng Ngãi

Institution: Trường THPT chuyên Lê Khiết

In the end, everything will be fine, if it's not fine, it's not the end =))

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEER HSPC14I MFISH NKPOLY QBRECT V8SCORE
ADS CMP HSPC14L MINCOST NKREZ QBROBOT VBGRASS
AMSSEQ COIN34 ILSMATH MINCUT NKSEQ QBSCHOOL VBLOCKS
ANT COMNET INSUL MINK NKSEV QBSELECT VBOARD
ASSIGN1 COMPANY3 IOIBIN MINROAD NKSGAME QBSEQ VCOLDWAT
AUCTION CRATE KBUILD MORSEDEC NKSTEP QBSQUARE VCOWCAR
AVLBIT CREC01 KDEL MPILOT NKTABLE QBSTR VCOWFLIX
AZNET CROSS12 KDIFF MPRIME NKTARDY QBTICKET VDANGER
BALLGMVN CTNBULLS KGSS MPRIME1 NKTEAM QMAX VMCANDLE
BAOVE CTNEWS KMIN MRECAMAN NKTICK QMAX2 VMCOMP
BARICAVN DAMAGE KPLANK MSTICK NKTREE QTGIFT1 VMFOUR
BCDIV DHEXP KQUERY MSTRING NOIXICH QTREE3 VMRELATE
BEADSNB DHFRBUS KSPREE MTOTALF NTPFECT QTSEQ VMRESTO
BIGNUM DHFUNC KVIP MTWALK NTTREE REFORM VMRR
BINLADEN DHGARDEN LATGACH MYSTERY NUMBER REVAMP VMSORT
BLGEN DHLOCK LATGACH4 NCOB NUMBERS RIDDLE VMSUBSTR
BLOPER DHRECT LCA NK2MFS NUMCON ROADS VMUNCH
BONES DHSERV LCS2X NKABD OPTCUT ROBOCON VNEMPIRE
BONUS DIGIT0 LEM3 NKBM PALINY ROTATION VO17BACH
BOSS DPER LGAME NKBRACKE PARIGAME SAFENET2 VO17PHD
BRTREE DTCSTR LINEGAME NKBUS PBCISPIS SEC VO17TV
BWPOINTS DTDOI LIQ NKCABLE PBCSEQ SEQ198 VO17XXX
C11ANT DTGAME LIS NKCITY PBCWATER STABLE VODIVIDE
C11BC2 DTKSUB LITES NKDIVSEQ PBCWRI STMERGE VODONCAY
C11BEAU DTTUI1 LNACS NKEDIT PCIRCLE STNODE VOROOM
C11CAVE ENET LQDBUS NKFLOW PETROLM STONE1 VOSMAXK
C11GENIE EQSTR LQDDIV NKGIFTS PIZZALOC SUBSTR VOSPOW
C11HUM FIBVAL LQDRECT NKGOLF PNUMBER SUMS VOSSEQ
C11ID FIRS LSPITO NKGUARD POST TFIELD VOSSEVEN
C11KM FLOW1 LUBENICA NKINV POST3 THEME VOSTR
C11PAIRS FLOYD LUCKYNUM NKJUMP POTATO TJALG VOTREE
C11PINES FSELECT M00PAIR NKLEAGUE PRAVO TRAFFICN VRATF
C11PNUM FWATER MARBLE NKLEAVES PTRANG TRAVEL12 VSTEPS
C11SEQ3 GAME3112 MATCH1 NKLETTER PWALK TREAT VUKVN
C11STR2 GONDOR MATCH2 NKLEXIC PWRFAIL TRICIR WEATHER
C11SUM GRAPH MAXARR1 NKLINEUP QBBISHOP TRILAND WORDCNT
C11TRCNT GRAPH_ MAXNUM NKLP QBDIVSEQ TTRIP YPKTH
C11WATER GSS MBLAST NKMAXSEQ QBGAME TWO YUGI
CBUYING HBTLCA MCARDS NKMOBILE QBHEAP TWOOPERS
CENTRE28 HEAP1 MCOINS NKNUMFRE QBHV TWOSUM
CHAIN2 HELPPM MDIGITS2 NKONEARC QBMAX UPGRANET
CHATCHIT HIREHP MDOLLS NKPALIN QBMSEQ V11WATER
CHEAT HP09ANTS MESSAGE NKPATH QBPOINT V8ORG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DIFF KNIGHTS1 POST2
ITREE KTUAN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.