Trung Nghia Nguyen

@lego1st

Viet Nam, Ha Noi

Institution: DHKHTNDHQGHN

everthing

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COUNTCBG KBSUDOKU MESSAGE1 NKMAXSEQ QBHV TWOSAT
ALADDIN COWGIRL KDEL MINCOST NKMINES QBMAX V11WATER
AMSSEQ CPPSET KGSS MINK NKMOBILE QBMSEQ V8SCORE
ANT CREC01 KINV MIXUP2 NKNUMFRE QBMST VBF1
AREA CTNBULLS KMEDIAN MMAXPER NKPALIN QBRECT VBF2
AREATRI CTREE KMIN MMMGAME NKPOLICE QBSCHOOL VBGRASS
AUCTION CVJETICI KNCB MNE07 NKPOLY QBSELECT VBOARD
BARICAVN CWAY KPLANK MNERED NKRACING QBSEQ VCOLDWAT
BASEH DANCING KQUERY MORSEDEC NKREZ QBSQUARE VCOWFLIX
BCDIV DEMSO KQUERY2 MOVE12 NKSEQ QBSTR VECTOR
BFCHAL DGOLD KSEQ1 MPRIME NKSGAME QBTICKET VKNIGHTS
BIGNUM DHGARDEN KSTEEPLE MPRIME1 NKTEAM QMAX VMAOCE
BLOPER DHSERV KVIP MRECAMAN NKTICK QMAX2 VMCOMP
BONES DIGIT0 LABUDOVI MSE06H NORMA QMAX3VN VMECLIP
BONUS DISNEY1 LATGACH MSE07B NOTE QMAX4 VMKEY
BWPOINTS DISNEY2 LATGACH4 MSE08G NTTREE QTDIVSEQ VMLP
C11CAL DQUERY LEM1 MTWALK NUCLEAR QTREE3 VMRR
C11CAVE DTDOI LEM2 MYSTERY NUMBERS QUEENNB VMSORT
C11HUM DTGAME LEM3 MZVRK NUMCON REVAMP VMUNCH
C11LOCK DTKSUB LEM4 NAIL ONE4EVER ROADS VMYT
C11NHL ELECT LEM5 NBFA OPTCUT ROBOCON VNCUT
C11PAIRS ELEVATOR LINEGAME NBFD ORDERSET ROTATION VOBOARD2
C11SEQ ETF LIQ NBFM ORGAN SAFENET2 VOBOARD3
C11SEQ3 FINDNUM LIS NETACCEL PA06ANT SBOOST VOGCDSUM
C11STR2 FIRS LITES NK05MNIM PALINY SEARCH VOSCUN
C11TOUCH FLOYD LNACS NK2MFS PARIGAME SEARCH1 VOSNET
C11XOA FMATCH LOTT NKABD PBCDIV SEC VOSSEVEN
CAR FOURPOS LQDGONME NKBAS PBCSEQ SHHV VOSTOUR
CASTLE FSELECT LSFIGHT NKBM PBCWATER SNSEQ VOVAGAME
CATALAN FWATER LUBENICA NKBRACKE PBCWRI STABLE VPARTSUM
CBUYING GRAPH_ M3TILE NKBUS PCHESS4 STMERGE VRATF
CENTRE28 GSS MATCH1 NKCABLE PCIRCLE STRANGE VSTEPS
CHAIN2 HEAP1 MATCH2 NKCITY PER SUBSTR VTRI
CHATCHIT HELPPM MAXARR1 NKDIVSEQ PETROLM SUMTREE VUKVN
CHESSCBG ILSBIN MAXNUM NKFLOW PIZZALOC SUMXOR WAVE
CINEMA ILSMATH MBEEWALK NKH PNUMBER TEST WCALC
CLOCK ILSMATH2 MBLAST NKINV POST THEME WORDCNT
CMP INCVN MCITYHAL NKJUMP POST3 TJALG XMAS
COIN34 INSUL MDIGITS2 NKLAND PTQMSEQ TNHWIFI XUCXAC
COLOREC INTEGER7 MECUNG NKLEAGUE PWALK TRAFFICN YUGI
COMNET IOIBIN MELE2 NKLETTER QBBISHOP TREEK
CON ITREE MEO NKLINEUP QBGAME TTRAVEL
CONNECTE KAGAIN MESSAGE NKLP QBHEAP TWO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY FFLOW LASCALE MULONE PBCISPIS QBTREEK VDANGER
C11GAME1 JACOBI LQDFIBO NEAREST POST2 SKFIB
CHEAT KTUAN MDIGITS NK05DSRT PYRAMID2 TWINSNOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.