Thức Lê

@leduykhongngu

Viet Nam, Bình Dương

Institution: THPT Chuyen Hung Vuong - Binh Duong

My Facebook: leduy.khongngu

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COIN34 INCVN MCOINS NKPALIN QBMST TRAVEL12
ALADDIN COLOREC INSUL MCONVOI NKPATH QBPAL TREAT
AMSSEQ COMNET INTEGER7 MDIGITS2 NKPOLI QBRECT TREEPATH
ASSIGN1 COMPUTER IOIBIN MEDIAN NKPOLICE QBROBOT TRIOMINO
AUCTION COND JEDNAKOS MEDQUERY NKPOS QBSCHOOL TTRIP
AZNET COUNTCBG JOBSET MELE2 NKRACING QBSEGPAR TWINSNOW
BALLGMVN COUNTPL KAGAIN MEO NKREZ QBSELECT TWOBLACK
BAOVE COWGIRL KBUILD MESSAGE NKSEQ QBSEQ TWOOPERS
BCDIV CRATE KCOLLECT MESSAGE1 NKSEV QBSQUARE UPGRANET
BEADSNB CREC01 KDIFF MILITARY NKSGAME QBSTR V11WATER
BESTSPOT CRECT KHISTORY MINCOST NKSP QBTRANS V8ORG
BGSTRING CRITICAL KINGDOMS MINCUT NKTABLE QHROAD V8SCORE
BIGNUM CROSS12 KINV MINK NKTICK QMAX V8SORT
BINARY2 CRUELL KKDD MINROAD NKTOSS QMAX2 VBF2
BINLADEN CRUELL2 KMEDIAN MIXUP2 NKTRIO QMAX3VN VBGRASS
BINPACK CRYPTKEY KMIN MJOURNEY NPR QOS VCOWFLIX
BLAND CTNBULLS KMIX MMASS NTHUGE QTANCOL VDANGER
BLGEN CUTSEQS KNIGHTS1 MMMGAME NTPFECT QTBIT VECTOR
BONES DAMAGE KPLANK MMOD29 NTSEQ QTGIFT1 VKNIGHTS
BONUS DGOLD KQUERY MOVE12 NTTREE QTLOVE2 VMCUT2
BONUS13 DHFRBUS KQUERY2 MPRIME NUMCON QTREE3 VMDAOBIT
BOSS DHFUNC KRECT MSE07B ONE4EVER QTREEV VMDOMINO
BWGAME DHGARDEN KSPREE MTOTALF OPTCUT QTREEX VMPIZZA
BWPOINTS DHSERV KTREEC MTREE ORDERSET QTSEQ VMQUABEO
C11ANT DIFF KWAY MTWALK ORGAN REFORM VMRESTO
C11BC2 DISNEY1 LABUDOVI MULONE OTOCI RIDDLE VMRR
C11CAL DQUERY LASCALE MYSTERY PAGAIN ROBOCON VMSALARY
C11CAVE DTDOI LATGACH NEAREST PALINY ROTATION VMSPEED
C11CUT DTKSUB LATGACH4 NETACCEL PARIGAME SBOOST VMSUBSTR
C11GAME2 DTTUI1 LCS2X NETWRKNB PASSWORD SEARCH VMUNCH
C11PAIRS ELEVATOR LEM3 NK05MNIM PBCDIV SEARCH1 VMYT
C11PINES EQSTR LEM6 NKABD PBCGANGS SEC VOBOARD2
C11POST ETF LIGHT NKBM PBCWATER SEQ198 VOCARD
C11PRIME FBRICK LINEGAME NKBRACKE PBCWAYS SETNJA VODIVIDE
C11SEQ FIBVAL LIQ NKBUILD PBCWRI SHCH VOGCDSUM
C11STR2 FINDNUM LIS NKCABLE PCYCLE SHHV VOITSORT
C11SUM FLOW1 LIS2VN NKCITY PERIODNB SHTH VOLIS
C11TCT FLOWGROW LITES NKCNT1 PLACE SMARTDOG VOPLANE
C11TRCNT FLOYD LNACS NKDEC POST SPBINARY VOSMAXK
C11WATER FOCUS LQDDIV NKDIVSEQ POTATO SPSEQ VOSNET
CAPITAL FSELECT LQDGONME NKFLOW PTRANG STABLE VOSPOW
CAR FWATER LQDXEUI NKGOLF PTREE STMERGE VOSTR
CASTLE GCDSUM LSPALIN NKGUARD PVOI14_3 STNODE VOSTRIBO
CATALAN GONDOR LTPMSEQ NKH PVOI14_4 STONE1 VOTELPH
CBUYING GRAPH_ LUBENICA NKINV PWALK SUBSTR VOTREE
CENTRE28 GSS MARS NKJUMP PWRFAIL SUMS VOXOR
CHAIN2 HAF1 MASKTAPE NKLEAGUE QBBISHOP SUMTREE VRATF
CHATCHIT HAM12 MATCH2 NKLETTER QBBUILD TAYTRUC VSTEPS
CHEAT HBTLCA MAUGIAO NKLEXIC QBCIRARC TFIELD VTRI
CHESSCBG HEADQRT MAXARR1 NKLINEUP QBDIVSEQ THEME WALK
CHESS_ HEAP1 MAXNUM NKLUCK QBGAME TJALG WEATHER
CHNREST HIWAY MBLAST NKMAXSEQ QBHEAP TOURS13 WORDCNT
CHUOIHAT HIWAY2 MCHAOS NKMOBILE QBHV TPINCD XUCXAC
CLOCK HWAYADS MCITYHAL NKNET QBMARKET TPTICKET YPKTH
CMP ILSMATH MCLEAN NKNUMFRE QBMAX TRAFFICN YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CPRIME EGG LAZYCOWS NUMBER TCDFZ
CVPDROME FMATCH LQDFIBO PTQMSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.