@kobiet

Viet Nam

Institution: Chuyen PBC Nghe An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CWAY LEM METERAIN NKMINES POST3 STABLE
ADS DANCING LEM1 MINK NKMOBILE PTRANG SUMXOR
ALAKE DISNEY1 LEM3 MIXUP2 NKMSG PTREE TAPN
ASSIGN1 DMAYA LEM5 MJOURNEY NKNUMFRE PWALK TAXID
AUCTION DTDOI LEM6 MOVIES NKONEARC PWRFAIL THREE
BASEH DTGAME LIGHT MPILOT NKPALIN QBCIRARC TJALG
BCDIV DTTUI1 LINEGAME MPRIME NKPOS QBHEAP TOPALIN
BESTSPOT DTTUI2 LIQ MTWALK NKRACING QBHV TREAT
BFCHAL ELEVATOR LIS MULONE NKRAIN QBMARKET TRIBE
BINLADEN EQSTR LITES NBFA NKREZ QBMAX V11WATER
BONGDA FINDNUM LNACS NBFD NKROBOT QBMST VBF1
CAR FIRS LQDGONME NBFM NKSEQ QBPAL VBF2
CATALAN FLOW1 LSFIGHT NKABD NKSP QBROBOT VBGRASS
CATGO GARDEN25 LUCKYNUM NKBM NKSTEP QBSCHOOL VCOLDWAT
CBUYING GOLD MAJSTOR NKBUS NKTARDY QBSELECT VCOWFLIX
CENTRE28 GPMB MARBLE NKCABLE NKTICK QBSQUARE VDANGER
CHAIN2 GRAPH_ MASKTAPE NKCARD NKTOSS QBSTR VECTOR
CHEAT GSS MATCH1 NKCAT NSP QBTICKET VKNIGHTS
CHESSCBG HAF1 MATCH2 NKCITY NUMCON QMAX VMUNCH
CHNREST HEAP1 MAXARR1 NKDISNEY OPTCUT QMAX2 VNCUT
CLEAR HELPPM MAXARR2 NKDIVSEQ PBCDEM QUAD VPARTSUM
CMP HIWAY MAXARR3 NKEDIT PBCFIBO ROADS VRATF
CNMARBLE ILSMATH MBEEWALK NKFLOW PBCGANGS ROBOT2 VSTEPS
COIN34 INSUL MBLAST NKGUARD PBCISPIS ROCKS VUKVN
COLLECT INTEGER7 MCIRGAME NKINV PBCPOINT ROTATION VWORDPOW
COUNTPL KDTUYEN MCITYHAL NKJUMP PBCWRI RTF WORDCNT
COWGIRL KMBUS MDIGITS2 NKLETTER PCYCLE SBOOST YUGI
CRUELL KMIN MELE3 NKLIGHT PIZZALOC SHHV
CTNBULLS LATGACH MEO NKLINEUP PNUMBER SMAX
CTNEWS LEDOTAN MESSAGE NKMARS POST SPSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA F1 KQUERY MRECAMAN PAGAIN REC04 TWO
BIGNUM HUGEKNAP KTUAN MSE07B PALINY REL7
BINARY IOIBIN LANDK MZVRK POWER SUBSTR
CONANGSS ITREE LQDFIBO NEAREST QBDIVSEQ SUMS
COND KDEL MCLEAN NKTHEME QBRECT TRAFFICN
CTNOWN KNIGHTS1 MDOLLS NOP QBSEQ TWINSNOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.