Nguyễn Nhật Hoàng

@jorker_71

Viet Nam, Vinh

Institution: THPT Phan Bội Châu

code ngu , bug nhiều , thuật toán kém thông minh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.