Linh Tô Ngọc

@iamtnl

Viet Nam, Hai Duong

Institution: Nguyen Trai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS NTPFECT
ALADDIN NTSEQ
ALAKE NTSHEEP
ALLOW SUMTREE
COLLECT VBF1
NTHUGE
NTKING

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALERT
INCVN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.