Huynh Van Duy

@huynhduy_hmd

Viet Nam, Rach Gia

Institution: Huynh Man Dat Highschool For The Gifted

Programing

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHNREST ILSMATH MCONVOI NKONEARC QBMSEQ TWO
ADS CMP INKPRINT MDIGITS NKPAIRS QBMST TWOOPERS
AMSSEQ COIN34 INSUL MDIGITS2 NKPALIN QBPAL UPGRANET
ANT COLLECT INTEGER7 MDOLLS NKPOLI QBRECT V11WATER
AREA COMNET IOIBIN MEDIAN NKPOLICE QBROBOT V8ORG
ASSIGN1 COMPANY3 ITREE MESSAGE NKPOS QBSCHOOL V8SCORE
AUCTION COUNTPL JEWELNB METERAIN NKRACING QBSELECT VBF1
AZNET COWGIRL JOBSET MINCUT NKREZ QBSEQ VBLOCKS
BALLGAME CRATE KAGAIN MINK NKSEQ QBSTR VCOWFLIX
BALLGMVN CRITICAL KDEL MINROAD NKSGAME QBTICKET VDANGER
BASEH CROSS12 KGSS MIXUP2 NKTICK QMAX VECTOR
BCDIV CRUELL KINGDOM MMASS NTSEQ QMAX2 VMATRIX
BEADSNB CRUELL2 KINV MMAXPER NTTREE QTDIVSEQ VMCANDLE
BFCHAL CTREE KMEDIAN MMOD29 NUMBER QTREE3 VMMTFIVE
BIGNUM CUTSEG KMIN MOVE12 ORDERSET QTREEX VMPIZZA
BINARY CWAY KPLANK MPILOT PALINY QUEENNB VMRR
BINLADEN DEGREE KQUERY MPRIME PARIGAME RECT3 VMSALARY
BLGEN DHEXP KTUAN MPRIME1 PATULJCI REVAMP VMSORT
BLOPER DHFRBUS LASCALE MRECAMAN PBCDIV ROADS VMSUDOKU
BONES DHLOCK LATGACH MSE07B PBCFIBO ROBOCON VMUNCH
BONUS DHLOCO LATGACH4 MSTICK PBCSEQ SAFENET2 VMYT
BWPOINTS DHRECT LCS2X MTREE PCYCLE SAILS VNEMPIRE
C11BC2 DHSERV LEM MTWALK PERIODNB SEC VODONCAY
C11BEAU DHTABLE LEM1 NDCCARD PKGROUP SEQ198 VOHAUCAN
C11CAL DHTABLE2 LEM3 NEAREST PNUMBER SETNJA VOIEXAM
C11CAVE DQUERY LEM5 NETACCEL POST SHHV VOMOVREC
C11ID DTDOI LINEGAME NK2MFS POST3 SKFIB VOPIG
C11KM DTKSUB LIQ NKABD PTRANG SKWLTH VOSMAXK
C11PAIRS FACUP LIS NKBAS PTREE SPSEQ VOTREE
C11PF FASTEXPR LITES NKBM PVOI14_2 STABLE VRATF
C11PNUM FENCE LNACS NKBUS PVOI14_3 STMERGE VSTEPS
C11POST FLOYD LQDDIV NKCABLE PVOI14_4 STNODE VTRI
C11PRIME FOCUS LTPMSEQ NKCITY PVOI14_5 STONE1 WCALC
C11SEQ FWATER LUBENICA NKFLOW PVOI14_6 SUBSTR WEATHER
C11SEQ3 GONDOR M00PAIR NKGUARD PWALK SUMXOR WORDCNT
C11STR2 GRAPH_ M3TILE NKINV PWRFAIL TAYTRUC XMAS
C11TRCNT GSS MATCH1 NKJUMP QBAGENTS TEST XUCXAC
CAPITAL HAM12 MATCH2 NKLEAGUE QBBISHOP TFIELD YPKTH
CAR HAOI5000 MAXARR1 NKLETTER QBCIRARC TJALG YUGI
CATALAN HEAP1 MAXISET NKLINEUP QBDIVSEQ TOURS13
CBUYING HINHTHOI MBLAST NKLUCK QBGAME TRAFFICN
CENTRE28 HIREHP MCARDS NKMAXSEQ QBHEAP TRAVEL12
CHATCHIT HSPC14C MCHAOS NKMINERS QBHV TREAT
CHEER HSPC14I MCIRGAME NKMINES QBMARKET TREELINE
CHESSCBG HSPC14J MCITYHAL NKNUMFRE QBMAX TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HUGEKNAP VMQPOFI
PYRAMID2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.