Nguyễn Đức Hùng

@hungkcdhv

Viet Nam, Vinh

Institution: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH

I'm interested in coding competitive, algorithms, computational geomestry :)

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CTNOWN KMIX METERAIN NKLINEUP PIZZALOC SUBSTR
ANT CVJETICI LABUDOVI MILITARY NKLP PNUMBER SUMXOR
AREA CWAY LASCALE MINK NKMARS POST TABLIC
ASSIGN1 DANCING LATGACH MINROAD NKMAXSEQ POST3 TAXID
AUCTION DEGREE LATGACH4 MIXUP2 NKMOBILE POTATO TCDFZ
BALLGMVN DEMSO LCS2X MJOURNEY NKMSG POWER TELEPORT
BAOVE DEMTAU LEDOTAN MKFLAGS NKNET PTRANG TEST
BARICAVN DIAMOND LEM MKOKOS NKNLACE PTREE THEME
BASEH DIGIT0 LEM1 MLASERP NKNUMFRE PWALK THREE
BCDIV DMAYA LEM2 MMASS NKONEARC PWRFAIL TJALG
BFCHAL DRASHOOT LEM3 MMAXPER NKPALIN PYRAMID2 TOPALIN
BIGNUM DTDOI LEM5 MMOD29 NKPATH QBBISHOP TREAT
BINLADEN DTTUI1 LEM6 MNE07 NKPOLI QBBUILD TREENUM
BONES ELEVATOR LINEGAME MNERED NKPOLY QBCOND TREEPATH
BONGDA EQUTRI LIQ MPILOT NKPOS QBDIVSEQ TRIBE
BRIDGES ETF LIS MPRIME NKRAIN QBGAME TWINSNOW
C11BN FASTEXPR LITES MPRIME1 NKREZ QBHEAP TWO
C11GAME FINDNUM LNACS MRECAMAN NKROBOT QBHV V8ORG
C11SEQ FIRS LQDDIV MREPLBRC NKSEQ QBMAX V8SCORE
CAR FLOYD LQDGONME MSTICK NKSGAME QBMSEQ V8SORT
CATALAN FRIEND LSFIGHT MTREE NKSP QBMST VBF1
CBUYING GAME3112 LTPMSEQ MULONE NKSPILJA QBPAL VBF2
CHAIN2 GANNHAT LUCKYNUM MYSTERY NKSTEP QBRECT VBGRASS
CHARSET GOLD M00PAIR MZVRK NKTARDY QBROBOT VBOARD
CHATCHIT GPMB M3TILE NBFA NKTEAM QBSCHOOL VCOLDWAT
CHEAT GRAPH MACHINE NBFD NKTHEME QBSELECT VCOWCAR
CHESSCBG GRAPH_ MAJSTOR NBFM NKTICK QBSEQ VCOWFLIX
CHNREST GSS MATCH1 NEAREST NKTREE QBSQUARE VDANGER
CHUOIHAT HAF1 MATCH2 NK2MFS NKTRIO QBSTR VECTOR
CIJEVI HAOI5000 MATMA NKABD NOIXICH QBTICKET VMUNCH
CINEMA HAOI6000 MAXARR1 NKBM NOTE QBWIRE VNCUT
CLOCK HEAP1 MAXARR2 NKCABLE NSP QMAX VOJLEV
CMP HELPPM MAXARR3 NKCARD NTHUGE QUAD VRATF
CNMARBLE HIWAY MAXCUB NKCAT NTPACK RECT1 VSTEPS
COIN34 HOUSES MBIPALIN NKCITY NTSHEEP ROADS VUKVN
COLLECT ILSMATH MBLAST NKDIVSEQ NUMBER ROCKS WAVE
COMPANY3 INSUL MCARDS NKEDIT NUMBERS ROTATION WORDCNT
CON INTEGER7 MCHAOS NKFLOW NUMCON SBOOST XAYNHA
COND IOIBIN MCITYHAL NKGIFTS PAGAIN SHHV XOINC
COUNTCBG IVANA MCLEAN NKGOLF PAIRVIS SHTH XYZ
COUNTPL KAGAIN MCONVOI NKGUARD PBCDEM SNSEQ
COWGIRL KANDP MDIGITS2 NKH PBCFIBO SPSEQ
CRATE KDTUYEN MDOLLS NKINV PBCSEQ STABLE
CREC01 KINV MELE3 NKJUMP PBCWRI STNODE
CTNBULLS KMBUS MEO NKLEAGUE PCIRCLE STONE1
CTNMRECT KMIN MESSAGE NKLETTER PCYCLE STRANGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY HUGEKNAP MCIRGAME NK05EOPR PALDR SFLOWERF
BRACKET KDEL MOVIES NK05MNIM PALINX TWOBLACK
GCDSUM LIS2VN MTWALK OPTCUT QBINT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.